Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Wskaźniki na panelu

Wskaźniki na panelu wyświetlacza A Wskaźnik wejścia Świeci, wskazując wybrane aktualnie wejście. HDMI Odbiornik rozpoznaje urządzenie podłączone do gniazda HDMI IN. ARC Wybrano wejście TV i wykrywane są sygnały Audio Return Channel (ARC). COAX Sygnał cyfrowy jest przyjmowany za pośrednictwem gniazda COAXIAL (str. 82). OPT Sygnał cyfrowy jest przyjmowany za pośrednictwem gniazda OPTICAL (str. 82). B PARTY Świeci po włączeniu funkcji PARTY STREAMING (str. 71). C S.OPTIMIZER Świeci po włączeniu funkcji optymalizatora dźwięku (str. 56). D D.C.A.C. Świeci, gdy są stosowane wyniki działania funkcji „Automatyczna kalibracja”. E TrueHD* Świeci, gdy odbiornik dekoduje sygnały Dolby True HD. F Wskaźnik DTS(-HD)* Świeci, gdy odbiornik dekoduje odpowiednie sygnały formatu DTS. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Wskaźnik zestawu głośnikowego (str. 35) H Wskaźnik strojenia ST Świeci, gdy odbiornik dostraja się do audycji stereofonicznej. MEM Świeci, gdy włączona jest funkcja pamięci ustawień, np. Preset Memory (str. 51) lub inna. I SLEEP Świeci po aktywowaniu wyłącznika czasowego (str. 14). J EQ Świeci po włączeniu korektora graficznego. K D.L.L. Świeci po włączeniu funkcji D.L.L. (ang. Digital Legato Linear) (str. 92). L D.R.C. Świeci po włączeniu kompresji dynamiki (str. 93). M NEO:6 Świeci po włączeniu dekodowania DTS Neo:6 Cinema/Music (str. 54). 10 PL

N Wskaźnik Dolby Pro Logic Odpowiedni wskaźnik świeci, gdy odbiornik przetwarza sygnał z zastosowaniem algorytmów Dolby Pro Logic. Ta technika matrycowego dekodowania dźwięku przestrzennego umożliwia wzbogacanie sygnałów wejściowych. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz S USB Świeci po wykryciu urządzenia iPod/ iPhone lub urządzenia USB. * Podczas odtwarzania płyty w formacie Dolby Digital lub DTS należy upewnić się, że wykonano wszystkie połączenia cyfrowe i że parametr INPUT MODE nie jest ustawiony na „Analog” (str. 82) ani „Analog Direct”. Uwaga W przypadku niektórych układów głośników wskaźniki te nie będą świecić. O A.P.M. Świeci po włączeniu funkcji A.P.M. (ang. Automatic Phase Matching, automatyczne dopasowanie fazy). Funkcję A.P.M. można włączyć tylko za pośrednictwem funkcji DCAC (ang. Digital Cinema Auto Calibration, automatyczna kalibracji kina cyfrowego) (str. 33). P UPDATE Świeci, gdy jest dostępna nowa wersja oprogramowania (str. 74). Q Wskaźnik mocy sygnału bezprzewodowej sieci LAN Świeci, wskazując moc sygnału bezprzewodowej sieci LAN (str. 38, 39). Brak sygnału. Mała moc sygnału. Umiarkowana moc sygnału. Duża moc sygnału. R Wskaźnik przewodowej sieci LAN Zapala się po podłączeniu przewodu sieci LAN. 11 PL