Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Więcej informacji na

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z poszczególnymi urządzeniami i telewizorem. – Zmień wejście odbiornika na wejście HDMI podłączone do urządzenia. • Sprawdź, czy wybrane gniazdo wejściowe dźwięku cyfrowego nie jest przypisane do innych wejść (str. 82). Dźwięki lewego i prawego kanału są niezrównoważone lub odwrócone. • Sprawdź, czy głośniki i urządzenia są prawidłowo i starannie podłączone. • Ustaw parametry poziomu głośności dźwięku w menu Speaker Settings. Nie jest odtwarzany dźwięk wielokanałowy Dolby Digital ani DTS. • Sprawdź, czy płyta DVD (lub inna), którą odtwarzasz, jest nagrana w formacie Dolby Digital bądź DTS. • Jeśli np. odtwarzacz DVD jest podłączony do gniazd wejść cyfrowych odbiornika, sprawdź ustawienie cyfrowego wyjścia audio podłączonego urządzenia. • W opcji „HDMI Audio Out” w menu HDMI Settings wybierz ustawienie „AMP” (str. 94). • Dźwięk o dużej przepływności (DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD), DSD i wielokanałowy sygnał liniowy PCM można odtwarzać tylko przez złącze HDMI. Nie można uzyskać efektu przestrzennego. • Upewnij się, że zostało wybrane pole dźwiękowe odpowiednie do trybu filmowego lub muzycznego (str. 53). • Pola dźwiękowe nie działają, gdy obierane są sygnały DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio lub Dolby TrueHD o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz. 110 PL Dźwięk testowy nie jest odtwarzany przez głośniki. • Przewody głośników mogą być podłączone nieprawidłowo. Upewnij się, że są dobrze podłączone i nie można ich odłączyć lekkim szarpnięciem. • W przewodach głośników może występować zwarcie. • Upewnij się, że nie używasz funkcji PARTY STREAMING (str. 71). Dźwięk testowy jest odtwarzany przez inny głośnik niż wyświetlany na ekranie telewizora. • Konfiguracja układu głośników jest nieprawidłowa. Upewnij się, że połączenia głośników są zgodne z odpowiednim układem głośników. Brak dźwięku z telewizora, gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania. • Gdy odbiornik przechodzi w tryb czuwania, dźwięk jest wysyłany przez urządzenie HDMI wybrane przed ostatnim wyłączeniem odbiornika. Jeśli korzystasz z innego urządzenia, uruchom na tym urządzeniu odtwarzanie i użyj funkcji One-Touch Play lub włącz odbiornik, aby wybrać urządzenie HDMI, z którego chcesz korzystać. • (Dotyczy wyłącznie modeli australijskich i meksykańskich). W przypadku podłączania do odbiornika urządzeń niezgodnych z funkcją „BRAVIA” Sync upewnij się, że w opcji „Pass Through” w menu HDMI Settings wybrane jest ustawienie „On” (str. 93). Występuje opóźnienie między odtwarzanym dźwiękiem awyświetlanym obrazem. • Sprawdź, czy nie wybrano funkcji PARTY STREAMING. Aby zamknąć sesję PARTY, naciskaj przycisk PARTY START/CLOSE, aż wyświetli się napis „CLOSE PARTY”. Szczegółowe informacje można znaleźć na str. 72.

Tuner Odbiór w zakresie FM jest słaby. • Należy użyć kabla koncentrycznego o oporze 75 omów (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć do odbiornika zewnętrzną antenę FM w sposób przedstawiony poniżej. Zewnętrzna antena FM Odbiornik • Wybierz inną stację w zakresie FM o mocniejszym sygnale. • Wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS lub sygnał jest zbyt słaby. Oczekiwane informacje RDS nie są wyświetlane*. • Usługa może być czasowo niedostępna. Skontaktuj się z daną rozgłośnią i sprawdź, czy oferuje ona określoną usługę. * Dotyczy wyłącznie modeli europejskich i australijskich. iPod/iPhone Informacje dodatkowe Nie można dostroić stacji radiowych. • Sprawdź, czy anteny są starannie podłączone. Zmień ustawienie anten, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną. • Sygnał stacji jest zbyt słaby przy korzystaniu z funkcji strojenia automatycznego. Użyj funkcji strojenia bezpośredniego. • Upewnij się, czy ustawiono właściwą skalę strojenia (podczas strojenia stacji w zakresie AM za pomocą funkcji strojenia bezpośredniego) (str. 50). • Nie została zaprogramowana żadna stacja lub zaprogramowane stacje zostały usunięte (podczas przeszukiwania zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj stacje radiowe (str. 51). • Naciśnij przycisk AMP, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY na pilocie, aby na panelu wyświetlacza pojawiła się częstotliwość. System RDS nie działa*. •Upewnij się, że odbiornik jest dostrojony do stacji nadającej w zakresie FM i korzystającej zsystemuRDS. Dźwięk jest zniekształcony. • Naciśnij kilkakrotnie przycisk 2 – na pilocie. • Dla urządzeniu iPod/iPhone wybierz w opcji „EQ” ustawienie „Off” lub „Flat”. Brak dźwięku z urządzenia iPod/iPhone. • Odłącz i ponownie podłącz urządzenie iPod/iPhone. Nie można naładować urządzenia iPod/iPhone. • Sprawdź, czy odbiornik jest włączony. • Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone. Nie można używać urządzenia iPod/iPhone. • Sprawdź, czy z urządzenia iPod/ iPhone została zdjęta osłona. • Zależnie od materiałów zapisanych na urządzeniu iPod/iPhone odtwarzanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem. • Wyłącz odbiornik i odłącz urządzenie iPod/iPhone. Ponownie włącz odbiornik, a następnie podłącz urządzenie iPod/iPhone. • Używasz nieobsługiwanego modelu urządzenia iPod/iPhone. Obsługiwane typy urządzeń wymieniono w rozdziale „Obsługiwane modele urządzeń iPod/iPhone” (str. 43). 111 PL