Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Nie można zmienić

Nie można zmienić głośności dzwonka w urządzeniu iPhone. • Głośność dzwonka należy ustawić za pomocą przycisków na urządzeniu iPhone. Urządzenie USB Czy korzystasz z obsługiwanego urządzenia USB? • Jeśli korzystasz z nieobsługiwanego urządzenia USB, mogą wystąpić poniższe problemy. Obsługiwane typy urządzeń wymieniono w rozdziale „Zgodne urządzenia USB” (str. 45). – Urządzenie USB nie jest rozpoznawane. – Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane na odbiorniku. –Odtwarzanie jest niemożliwe. – Dźwięk jest przerywany. –Występuje szum. – Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony. Występuje szum, a dźwięk jest przerywany lub zniekształcony. • Wyłącz odbiornik, podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz odbiornik. • Dane muzyczne zawierają szum lub dźwięk jest zniekształcony. Urządzenie USB nie jest rozpoznawane. • Wyłącz odbiornik, a następnie odłącz urządzenie USB. Włącz ponownie odbiornik, a następnie podłącz urządzenie USB. • Podłącz obsługiwane urządzenie USB (str. 45). •Urządzenie USB działa nieprawidłowo. Informacje na temat tego problemu można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z urządzeniem USB. Odtwarzanie nie uruchamia się. • Wyłącz odbiornik, podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz odbiornik. • Podłącz obsługiwane urządzenie USB (str. 45). •Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć odtwarzanie. Nie można podłączyć urządzenia USB do portu (USB). • Urządzenie USB zostało połączone do góry nogami. Podłącz urządzenie USB w prawidłowy sposób. Wyświetlacz działa nieprawidłowo. • Dane w pamięci urządzenia USB zawierają błędy. • Odbiornik może wyświetlić następujące kody znaków: – Wielkie litery (od A do Z) –Małe litery (od ado z) – Cyfry (od 0 do 9) – Symbole (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Pozostałe znaki mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Komunikat „Reading” jest wyświetlany przez dłuższy czas lub odtwarzanie rozpoczyna się ze znacznym opóźnieniem. • Proces odczytywania może zająć dłuższy czas w następujących przypadkach: – Zbyt dużo folderów lub plików wurządzeniu USB. – Struktura plików jest bardzo złożona. – Pojemność pamięci jest duża. – Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana. Zalecamy zastosowanie się do poniższych wskazówek. – Łączna liczba folderów w urządzeniu USB: 256 lub mniej (w tym folder/katalog główny – „ROOT”). – Łączna liczba plików w folderze: 256 lub mniej. 112 PL

Nie można odtworzyć pliku audio. • Nie można odtwarzać plików MP3 wformacie MP3 PRO. • Plik audio jest plikiem wielościeżkowym. • Niektóre pliki AAC mogą być odtwarzane nieprawidłowo. • Nie można odtwarzać plików WMA w formacie Windows Media Audio Lossless ani Professional. • Urządzenia USB sformatowane w systemach plików innych niż FAT16 lub FAT32 nie są obsługiwane*. • W przypadku korzystania z urządzenia USB zawierającego partycje można odtwarzać pliki tylko zpierwszej partycji. • Możliwe jest odtwarzanie z 8 poziomów zagnieżdżenia folderów (w tym z folderu/ katalogu głównego — „ROOT”). • Przekroczono liczbę 256 folderów (w tym folder/katalog główny — „ROOT”). • Przekroczono liczbę 256 plików wfolderze. • Pliki są zabezpieczone hasłami itp. i nie można ich odtworzyć. * Odbiornik obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać systemów FAT. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczanych z każdym urządzeniem USB lub uzyskać u jego producenta. Połączenie z siecią Odbiornik nie może nawiązać połączenia WPS za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. • Nie można połączyć się z siecią, korzystając z mechanizmu WPS, jeśli w punkcie dostępu włączone jest szyfrowanie WEP. Skonfiguruj połączenie sieciowe po wyszukaniu punktu dostępu za pomocą opcji Access Point Scan. Pojawia się komunikat o błędzie. • Sprawdź przyczynę błędu. Patrz „Lista komunikatów funkcji sieciowych” (str. 75). Nie można nawiązać połączenia z siecią. • Sprawdź stan sieci. W opcji „Information” wybierz w kroku 2 ustawienie „Physical Connection” (str. 95). Jeśli pojawi się komunikat „Connection Fail”, należy ponownie skonfigurować połączenie sieciowe (str. 58). • Jeśli odbiornik komunikuje się z routerem/punktem dostępu do bezprzewodowej sieci LAN za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, przybliż do siebie oba urządzenia i ponownie przeprowadź konfigurację. • Sprawdź ustawienia routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN i ponownie przeprowadź konfigurację. Szczegółowe informacje na temat ustawień urządzeń można znaleźć w ich instrukcjach obsługi. • Upewnij się, że korzystasz z routera/ punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. • Na działanie sieci bezprzewodowych wpływa promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia. Odsuń odbiornik od tego typu urządzeń. • Upewnij się, że router/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN jest włączony. Nie można sterować odbiornikiem za pomocą urządzenia TV SideView. • Po włączeniu odbiornika połączenie z siecią może zająć więcej czasu. Odczekaj kilka chwil i spróbuj ponownie użyć urządzenia TV SideView. • Upewnij się, że w opcji „Network Standby” w menu Network Settings Informacje dodatkowe 113 PL