Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

wybrane jest ustawienie

wybrane jest ustawienie „On”, dzięki któremu korzystanie z urządzenia TV SideView jest możliwe natychmiast po włączeniu odbiornika. Nie można wybrać menu Network Settings. • Po włączeniu odbiornika poczekaj chwilę i ponownie wybierz menu Network Settings. Sieć domowa Nie można nawiązać połączenia z siecią. • Upewnij się, że router/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN jest włączony. • Upewnij się, że serwer jest włączony. • Ustawienia sieci w odbiorniku mogą być nieprawidłowe. Sprawdź stan sieci. W opcji „Information” wybierz wkroku 2 ustawienie „Physical Connection” (str. 95). Jeśli pojawi się komunikat „Connection Fail”, należy ponownie skonfigurować połączenie sieciowe (str. 58). • Serwer może działać niestabilnie. Uruchom go ponownie. • Upewnij się, że odbiornik i serwer są prawidłowo podłączone do routera/ punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. • Sprawdź, czy serwer został prawidłowo skonfigurowany (str. 58). Upewnij się, że odbiornik został zarejestrowany na serwerze i umożliwia transmisję strumieniową muzyki z serwera. • Jeśli odbiornik komunikuje się z routerem/punktem dostępu do bezprzewodowej sieci LAN za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, przybliż do siebie oba urządzenia. • Jeśli na komputerze jest włączona funkcja zapory ICF (Internet Connection Firewall), może 114 PL przeszkodzić odbiornikowi w nawiązaniu połączenia z komputerem (tylko w przypadku, gdy komputer pełni rolę serwera). Aby umożliwić nawiązanie połączenia przez odbiornik, konieczna może okazać się zmiana ustawień zapory. (Więcej informacji na temat ustawień zapory można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z komputerem). • Jeśli przeprowadzono inicjalizację odbiornika lub odzyskiwanie systemu na serwerze, wprowadź ponownie ustawienia sieciowe (str. 58). Serwer (np. komputer) nie pojawia się na liście serwerów. (Na ekranie telewizora wyświetla się informacja „No Server”). • Możliwe, że odbiornik został włączony przed włączeniem serwera. Odśwież listę serwerów (str. 64). • Upewnij się, że router/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN jest włączony. • Upewnij się, że serwer jest włączony. • Sprawdź, czy serwer został prawidłowo skonfigurowany (str. 58). Upewnij się, że odbiornik został zarejestrowany na serwerze i umożliwia transmisję strumieniową muzyki z serwera. • Upewnij się, że odbiornik i serwer są prawidłowo podłączone do routera/ punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. Sprawdź informacje o ustawieniach sieciowych (str. 95). • Zapoznaj się z instrukcjami obsługi użytkowanego routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN i sprawdź ustawienie opcji Multicast. Jeśli jest ona włączona w routerze/ punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN, wyłącz ją. Nie można w normalny sposób odtwarzać danych audio. • Wybrano odtwarzanie losowe. Naciśnij kilkakrotnie przycisk SHUFFLE, aż zniknie napis „SHUF”.

Nie można rozpocząć odtwarzania albo nie następuje przejście do kolejnego utworu lub pliku. • Upewnij się, że plik audio, który próbujesz odtworzyć, ma format obsługiwany przez odbiornik (str. 64). • Nie można odtwarzać plików WMA zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich DRM. Informacje o tym, jak sprawdzać zabezpieczenie pliku WMA można znaleźć na str. 67. Dźwięk jest przerywany podczas odtwarzania. • Bezprzewodowa sieć LAN może mieć za małą przepustowość. Przybliż odbiornik do routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN i usuń wszelkie znajdujące się między nimi przeszkody. • Jeśli rolę serwera pełni komputer, może być na nim uruchomionych wiele programów. Jeśli na komputerze działa oprogramowanie antywirusowe, wyłącz je tymczasowo, gdyż wykorzystuje dość dużo zasobów systemowych. • W zależności od środowiska sieciowego odtwarzanie utworów przy więcej niż jednym działającym urządzeniu może okazać się niemożliwe. Wyłącz pozostałe urządzenia, aby umożliwić odbiornikowi odtwarzanie utworów. Pojawia się komunikat „Cannot Play”. • Nie można odtwarzać plików innych niż audio. • Sprawdź, czy serwer został prawidłowo skonfigurowany (str. 58). Upewnij się, że odbiornik został zarejestrowany na serwerze i umożliwia transmisję strumieniową muzyki z serwera. • Sprawdź, czy plik audio na serwerze nie został uszkodzony lub skasowany. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dostarczonymi z serwerem. • Nie można odtwarzać następujących utworów: – Utworu, który narusza ograniczenia dotyczące odtwarzania. – Utworu z nieprawidłowymi informacjami o ochronie praw autorskich. – Utworu, który został nabyty w internetowym sklepie muzycznym bez możliwości odtwarzania strumieniowego w sieci domowej. –Utworu wformacie nieobsługiwanym przez odbiornik (str. 64). • Sprawdź, czy wybrany utwór nie został usunięty z serwera. Jeśli faktycznie tak się stało, wybierz inny utwór. • Upewnij się, że router/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN jest włączony. • Upewnij się, że serwer jest włączony. • Serwer może działać niestabilnie. Uruchom go ponownie. • Upewnij się, że odbiornik i serwer są prawidłowo podłączone do routera/ punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. Wyświetla się informacja „No Track”. • Jeśli w wybranym folderze nie ma utworów ani folderów, nie można go rozwinąć, aby wyświetlić jego zawartość. Nie można odtwarzać zabezpieczonych utworów w formacie WMA. • Informacje o tym, jak sprawdzać zabezpieczenie pliku WMA można znaleźć na str. 67. Nie można wybrać poprzednio wybranego utworu. • Dane utworu zostały zmienione na serwerze. Ponownie wybierz serwer z listy serwerów (str. 64). Informacje dodatkowe 115 PL