Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Panel tylny A Sekcja

Panel tylny A Sekcja DIGITAL INPUT/OUTPUT Gniazda HDMI IN/OUT* (str. 24, 27, 29) Gniazda OPTICAL IN (str. 24, 28) Gniazdo COAXIAL IN (str. 29) B Sekcja TUNER C Sekcja NETWORK Gniazdo FM ANTENNA (str. 30) Zaciski AM ANTENNA (str. 30) Port LAN (str. 32) E Sekcja AUDIO INPUT/OUTPUT Biały (L, lewy) Czerwony (R, prawy) Czarny F Sekcja VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT (str. 24, 28) Żółty Gniazda AUDIO IN (str. 24, 28, 29) Gniazda SUBWOOFER OUT (str. 22) Gniazda VIDEO IN/OUT* * Aby wyświetlić wybrany obraz wejściowy, należy połączyć gniazdo HDMI TV OUT lub MONITOR OUT z telewizorem (str. 24). Antena bezprzewodowej sieci LAN (str. 32) D Sekcja SPEAKERS (str. 22) 12 PL

Pilot Odbiornik oraz inne urządzenia można obsługiwać za pomocą pilota znajdującego się w zestawie. Pilot jest przeznaczony do sterowania urządzeniami audio/wideo firmy Sony. Można zmienić przypisanie przycisku wyboru wejścia tak, aby ustawienie to odpowiadało urządzeniu podłączonemu do odbiornika (str. 104). RM-AAU169 Aby używać przycisków zadrukowanych na różowo Przytrzymaj przycisk SHIFT (N), a następnie naciśnij przycisk zadrukowany na różowo, którego chcesz użyć. Przykład: Przytrzymaj przycisk SHIFT (N), a następnie naciśnij przycisk ENT/MEM (E). 2 Naciśnij przycisk 1 Przytrzymaj przycisk Sterowanie odbiornikiem A ?/1 (włączony/czuwanie) Włączanie odbiornika lub przełączanie go w tryb czuwania. Oszczędzanie energii w trybie czuwania Jeśli opcje „Control for HDMI”, „Network Standby” i „Pass Through” są ustawione na „Off”. B TV ?/1 1) (włączony/czuwanie) Włączanie telewizora lub przełączanie go w tryb czuwania. C Przyciski wyboru wejścia Umożliwiają wybór odpowiedniego urządzenia. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków wyboru wejścia powoduje włączenie odbiornika. Przyciski te są przeznaczone do sterowania urządzeniami firmy Sony. 13 PL