Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Przyciski

Przyciski numeryczne/tekstowe 1), 2) Przytrzymaj przycisk SHIFT (N), a następnie naciskaj przyciski numeryczne/tekstowe, aby: – Programować/dostrajać zaprogramowane stacje (str. 51). – Wybierać numery utworów. Naciśnij przycisk 0/10 /=, aby wybrać utwór numer 10. – Wybierać numery kanałów. – Wybierać litery (ABC, DEF itd.). – Wybierać .@, aby wprowadzać znaki interpunkcyjne (!, ? itd.) lub inne symbole (#, % itd.) podczas wprowadzania znaków w funkcjach sieciowych. Aby wybierać kanały telewizyjne, naciśnij przycisk TV (C), przytrzymaj przycisk SHIFT (N), a następnie naciskaj przyciski numeryczne. CHARACTER Aby wybrać rodzaj znaków w funkcjach sieciowych, przytrzymaj przycisk SHIFT (N), a następnie przycisk CHARACTER. Po każdym naciśnięciu przycisku CHARACTER rodzaj znaków zmienia się w następujący sposób: „abc” (małe litery) t „ABC” (wielkie litery) t „123” (cyfry) CLEAR 1) Przytrzymaj przycisk SHIFT (N), a następnie naciśnij przycisk CLEAR, aby: – Usunąć literę w funkcjach sieciowych. – Usunąć błąd w przypadku naciśnięcia nieprawidłowego przycisku numerycznego/ tekstowego. D ALPHABET SEARCH Wyszukiwanie pozycji według słowa kluczowego (str. 77). ALPHABET PREV Wyszukiwanie poprzedniej pozycji. ALPHABET NEXT Wyszukiwanie następnej pozycji. 14 PL E SLEEP Aby ustawić automatyczne wyłączanie odbiornika o określonej godzinie, naciśnij przycisk AMP (X), a następnie przycisk SLEEP. Po każdym naciśnięciu przycisku SLEEP wskazania na wyświetlaczu zmieniają się cyklicznie w następujący sposób: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Wskazówki • Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia odbiornika, należy nacisnąć przycisk SLEEP. Czas pozostały do wyłączenia pojawi się na panelu wyświetlacza. • Funkcja wyłącznika czasowego zostanie anulowana po wykonaniu jednej z następujących czynności: – Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP. – Aktualizacja oprogramowania odbiornika. – Naciśnięcie przycisku ?/1 MEM Przytrzymaj przycisk SHIFT (N), a następnie naciśnij przycisk ENT/MEM, aby zapisać stację w trakcie pracy tunera. F iPhone CTRL Służy do przechodzenia w tryb sterowania urządzeniem iPod/iPhone. G POP UP/MENU 1) Służy do otwierania i zamykania menu podręcznego płyt BD-ROM lub menu płyt DVD. TOP MENU 1) Służy do otwierania i zamykania głównego menu płyt BD-ROM i DVD. H AMP MENU Służy do wyświetlania menu obsługi odbiornika (str. 97). I OPTIONS 1) Służy do wyświetlania i wybierania pozycji w menu opcji. J HOME 1) Służą do wyświetlania menu początkowego obsługi urządzeń audio-wideo.

K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Przewijanie do tyłu/do przodu, przeskakiwanie, odtwarzanie, pauza, zatrzymanie. TUNING +/– 1) Wyszukiwanie stacji. D.TUNING 2) Służy do włączania trybu bezpośredniego strojenia. PRESET +/– 1) Służy do wyboru zaprogramowanych stacji lub kanałów. L SOUND FIELD +/– 2) Służy do wybierania pola dźwiękowego (str. 53). M PURE DIRECT (str. 57) Służy do włączania trybu Pure Direct N SHIFT Zmiana funkcji przycisków polegająca na uaktywnieniu funkcji oznaczonych kolorem różowym. O +/– Ustawianie poziomu głośności wszystkich głośników jednocześnie. P Służy do tymczasowego wyłączania dźwięku. Aby przywrócić dźwięk, naciśnij ten przycisk ponownie. Q RETURN O 1) Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z menu, gdy telewizor wyświetla na ekranie menu lub poradnik ekranowy. R 1) , V/v/B/b 1) Do wybierania pozycji menu służą przyciski V/v/B/b, a do wprowadzenia/ zatwierdzenia wyboru służy przycisk . S DISPLAY 1) Prezentacja informacji na panelu wyświetlacza. T SHUFFLE 1) Odtworzenie utworu lub folderu w kolejności losowej. REPEAT 1) Wielokrotne odtworzenie utworu lub folderu. U PARTY START/CLOSE 2) Rozpoczęcie lub zakończenie sesji PARTY (str. 72). PARTY JOIN/LEAVE Dołączenie do lub opuszczenie sesji PARTY (str. 72). V PREVIEW (HDMI) Wybór funkcji „Preview for HDMI”. Włączenie podglądu typu bieżący obraz w obrazie dla wejść HDMI, przez które urządzenia są podłączone do odbiornika. Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać poszczególne źródła sygnału HDMI do podglądu, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. (Funkcję obsługuje technologia Silicon Image InstaPrevue). Uwaga Funkcja „Preview for HDMI” jest dostępna w przypadku wejść HDMI, BD, DVD, GAME i VIDEO. Wskazówki • Funkcja ta nie działa, jeśli: – Urządzenie nie jest podłączone do gniazda wejścia HDMI. – Urządzenie podłączone do obsługiwanego gniazda wejścia HDMI nie jest włączone. – Nie wybrano wejścia HDMI. – W opcji „Fast View” wybrano ustawienie „Off”. – Format doprowadzanego sygnału wideo HDMI jest nieobsługiwany (480i, 576i, 4K, niektóre sygnały wideo 3D, niektóre sygnały kamer wideo lub sygnał VGA). • W przypadku doprowadzania sygnału 4K lub niektórych typów sygnałów wideo 3D podgląd typu obraz w obrazie będzie zaciemniony. W TV INPUT 1) Służy do wyboru sygnału wejściowego (wejście TV lub wejście wideo). 15 PL