Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Czynności wstępne

Czynności wstępne Dźwięk i obraz z urządzeń audio-wideo podłączonych do odbiornika można odtwarzać, wykonując proste kroki wymienione poniżej. Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda ściennego. Instalowanie i podłączanie głośników (str. 20, 22) Sprawdzanie połączenia odpowiedniego do użytkowanych urządzeń Podłączanie telewizora i urządzeń wideo (str. 24, 25) Jakość obrazu zależy od użytego gniazda. Patrz poniższa ilustracja. Wybierz połączenie zgodnie z dostępnością gniazd w urządzeniach. Jeśli urządzenia wideo mają gniazda HDMI, zalecamy podłączanie ich przez złącze HDMI wodbiorniku. Cyfrowe Obraz wysokiej jakości Analogowe Podłączanie urządzeń audio (str. 29) Przygotowanie odbiornika Patrz rozdziały „Podłączanie przewodu zasilającego” (str. 33) i „Włączanie odbiornika” (str. 33). Ustawianie odbiornika Patrz „Konfiguracja odbiornika za pomocą funkcji Easy Setup” (str. 33). Wprowadzanie ustawień wyjść audio w podłączonych urządzeniach Aby odtwarzać wielokanałowy dźwięk cyfrowy, sprawdź ustawienie cyfrowego wyjścia audio w podłączonych urządzeniach. W przypadku odtwarzacza Blu-ray Disc firmy Sony sprawdź, czy w opcjach „Audio (HDMI)”, „BD Audio MIX Setting”, „Dolby Digital/ DTS”, „Dolby Digital” i „DTS” wybrane są ustawienia odpowiednio „Auto”, „Off”, „Bitstream”, „Dolby Digital” i „DTS” (według stanu na sierpień 2012 r.). W przypadku konsoli PlayStation 3 po podłączeniu odbiornika za pomocą przewodu HDMI wybierz opcję „Audio Output Settings” w ustawieniach „Sound Settings”, a następnie wybierz opcje „HDMI” i „Automatic” (dla oprogramowania systemowego w wersji 4.21). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z podłączanymi urządzeniami. 18 PL

Cyfrowe formaty audio obsługiwane przez odbiornik Rodzaje cyfrowych formatów audio, które może dekodować odbiornik, zależą od gniazd cyfrowych wyjść audio, do których podłączone jest dane urządzenie. Odbiornik obsługuje poniższe formaty audio. Format audio [wyświetlacz] Dolby Digital [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] Dolby Digital Plus a) [DOLBY D +] Dolby TrueHD a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD High Resolution Audio a) [DTS-HD HR] DTS-HD Master Audio a), b) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] Wielokanałowy sygnał liniowy PCM a) [PCM] Maksymalna liczba kanałów Połączenie między urządzeniem odtwarzającym a odbiornikiem COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Sygnały audio zostaną odtworzone w innym formacie, jeśli urządzenie odtwarzające nie jest zgodne z danym formatem. Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego. b) Sygnały o częstotliwości próbkowania większej niż 96 kHz odtwarzane są z częstotliwością próbkowania 96 kHz lub 88,2 kHz. 19 PL