Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

2: Podłączanie

2: Podłączanie głośników Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda ściennego. Głośnik przestrzenny Głośnik centralny Prawy Lewy B B A A B B Prawy Lewy Prawy Lewy Subwoofer * Przestrzenny, tylny/połączenie bi-amp/głośnik przedni wysoki/głośnik przedni B ** Głośnik przedni A A Monofoniczny przewód audio (nie należy do wyposażenia) B Przewód głośnika (nie należy do wyposażenia) 22 PL

* Jeśli podłączony jest subwoofer z funkcją automatycznego przechodzenia w tryb czuwania, należy wyłączyć tę funkcję podczas oglądania filmów. Jeśli jest ona włączona, przejście w tryb czuwania nastąpi automatycznie w zależności od poziomu sygnału na wejściu subwoofera. W takiej sytuacji subwoofer może nie odtwarzać dźwięku. ** Uwagi dotyczące podłączania przewodów do zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. – W przypadku podłączania tylko jednego tylnego głośnika przestrzennego należy podłączyć go do zacisków oznaczonych literą L. – Jeśli używane mają być dodatkowe głośniki przednie, należy podłączyć je do tych zacisków. Dla opcji „SB Assign” w menu Speaker Settings należy wybrać ustawienie „Speaker B” (str. 89). Odpowiedni zestaw głośników przednich można wybrać za pomocą przycisku SPEAKERS na odbiorniku (str. 35). – Do tych zacisków można podłączyć głośniki przednie w ramach połączenia bi-amp (str. 23). W opcji „SB Assign” w menu Speaker Settings należy wybrać ustawienie „Bi-Amp” (str. 89). Uwaga Po zainstalowaniu i podłączeniu głośnika należy wybrać odpowiedni układ głośników w menu Speaker Settings (str. 87). Połączenie bi-amp Jeśli tylne głośniki przestrzenne i głośniki przednie wysokie nie są używane, do zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B można podłączyć głośniki przednie w ramach połączenia bi-amp. Głośnik przedni (prawy) Głośnik przedni (lewy) Gniazda po stronie Lo (lub Hi) głośników przednich należy połączyć z zaciskami SPEAKERS FRONT A, natomiast gniazda po stronie Hi (lub Lo) głośników przednich należy połączyć z zaciskami SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Należy się upewnić, że z głośników zostały zdjęte metalowe zwory przymocowane do gniazd Hi/Lo, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu odbiornika. Po wykonaniu połączenia bi-amp należy wopcji „SB Assign” wmenu Speaker Settings wybrać ustawienie „Bi-Amp” (str. 89). Połączenia 23 PL