Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

3: Podłączanie

3: Podłączanie telewizora Wybrany obraz wejściowy można oglądać po podłączeniu gniazda HDMI TV OUT lub MONITOR OUT do telewizora. Ten odbiornik można obsługiwać za pośrednictwem OSD (menu ekranowego) po podłączeniu telewizora do gniazda HDMI TV OUT. Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda ściennego. Telewizor Sygnały audio Sygnały wideo Sygnały audio-wideo lub ARC A** B** C D* A Cyfrowy przewód optyczny (nie należy do wyposażenia) B Przewód audio (nie należy do wyposażenia) C Przewód wideo (nie należy do wyposażenia) D Przewód HDMI (nie należy do wyposażenia) Firma Sony zaleca korzystanie z przewodu autoryzowanego przez stowarzyszenie HDMI lub z przewodu HDMI marki Sony. Zalecany sposób połączenia Alternatywny sposób połączenia 24 PL

Odtwarzanie przez odbiornik wielokanałowego dźwięku przestrzennego z audycji telewizyjnych * Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją kanału zwrotnego audio (ang. Audio Return Channel, ARC), podłącz przewód D. Należy pamiętać, by w opcji „Control for HDMI” w menu HDMI Settings wybrać ustawienie „On” (str. 79). Aby wybrać sygnał audio przesyłany innym przewodem niż HDMI (np. przez cyfrowy przewód optyczny lub przewód audio), należy zmienić tryb wejścia audio przy użyciu opcji INPUT MODE (str. 82). **Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją ARC, podłącz przewód A lub B. Należy pamiętać, aby zmniejszyć głośność telewizora do zera lub włączyć w nim funkcję wyciszania. Uwagi • W zależności od stanu połączenia między telewizorem a anteną, na ekranie telewizora mogą być widoczne zakłócenia. W takim przypadku należy umieścić antenę w większej odległości od odbiornika. • Podczas podłączania cyfrowych przewodów optycznych należy wciskać wtyczki, aż pojawi się charakterystyczne kliknięcie. • Cyfrowych przewodów optycznych nie należy zginać ani wiązać. Wskazówki • Wszystkie cyfrowe gniazda audio są zgodne z częstotliwościami próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz. • Po podłączeniu gniazda wyjściowego audio telewizora do gniazd TV IN odbiornika w celu odtwarzania dźwięku telewizora z głośników podłączonych do odbiornika wybierz dla wyjściowego gniazda audio w telewizorze ustawienie „Fixed” (o ile istnieje możliwość wyboru ustawienia „Fixed” lub „Variable”). Odtwarzanie dźwięku z telewizora Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji System Audio Control, w opcji „HDMI Audio Out” w menu HDMI Settings wybierz ustawienie „TV+AMP” (str. 94). 4a: Podłączanie urządzeń wideo Korzystanie z połączenia HDMI HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) to interfejs, który służy do przesyłania sygnałów audio i wideo w formacie cyfrowym. Dzięki podłączeniu urządzeń Sony zgodnych ze standardem „BRAVIA” Sync przewodami HDMI można uprościć ich obsługę. Patrz „Funkcje „BRAVIA” Sync” (str. 78). Funkcje HDMI • Cyfrowy sygnał audio przesyłany przez HDMI można odtwarzać przez głośniki podłączone do odbiornika. Ten sygnał jest zgodny z formatami Dolby Digital, DTS, DSD i liniowym PCM. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Cyfrowe formaty audio obsługiwane przez odbiornik” (str. 19). • Odbiornik może odbierać przez złącze HDMI wielokanałowy sygnał liniowy PCM (maks. 8 kanałów) o częstotliwości próbkowania do 192 kHz. • Odbiornik obsługuje transmisję dźwięku o dużej przepływności (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) oraz obraz Deep Color (Deep Colour), „x.v.Color (x.v.Colour)” i 4K lub 3D. • Aby oglądać obraz 3D, podłącz do odbiornika telewizor 3D oraz urządzenia wideo 3D (odtwarzacz Blu-ray Disc, nagrywarkę Blu-ray Disc, konsolę PlayStation 3 itp.) za pomocą przewodów High Speed HDMI, załóż okulary 3D i włącz wyświetlanie materiałów 3D. • Aby oglądać obraz 4K (wejście HDMI BD, GAME i VIDEO), podłącz do odbiornika telewizor 4K oraz urządzenia wideo (odtwarzacz Blu-ray Disc itp.) za pomocą przewodów High Speed HDMI i włącz wyświetlanie materiałów 4K. Połączenia 25 PL