Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

• Obraz z wejścia

• Obraz z wejścia HDMI BD, DVD, GAME i VIDEO można oglądać, korzystając z funkcji podglądu typu obraz w obrazie. Uwagi na temat połączeń HDMI • W przypadku niektórych telewizorów i urządzeń wideo obraz 4K lub 3D może nie być wyświetlany. Sprawdź formaty wideo HDMI obsługiwane przez odbiornik (str. 121). • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych podłączonych urządzeń. Wskazówka Wszystkie cyfrowe gniazda audio są zgodne z częstotliwościami próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz. Podłączanie kilku urządzeń cyfrowych w przypadku braku wolnego wejścia Patrz „Korzystanie z innych gniazd wejściowych audio (Audio Input Assign)” (str. 82). Podczas podłączania przewodów • Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda ściennego. • Nie jest konieczne podłączanie wszystkich przewodów. Należy je podłączać zgodnie z dostępnością gniazd w podłączonych urządzeniach. • Używaj przewodu High Speed HDMI. Jeśli zastosujesz przewód Standard HDMI, obrazy 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K lub 3D mogą być wyświetlane nieprawidłowo. • Nie zalecamy używania przewodów HDMI-DVI. W przypadku podłączenia przewodu HDMI-DVI do urządzenia DVI-D dźwięk lub obraz mogą nie być odtwarzane. Jeśli dźwięk jest odtwarzany nieprawidłowo, podłącz osobne przewody audio lub przewody cyfrowe, a następnie w menu Input Settings (str. 82) wybierz odpowiednie ustawienia opcji „Audio Input Assign”. • Podczas podłączania cyfrowych przewodów optycznych należy wciskać wtyczki, aż pojawi się charakterystyczne kliknięcie. • Cyfrowych przewodów optycznych nie należy zginać ani wiązać. 26 PL

Podłączanie urządzeń z gniazdami HDMI Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w gniazdo HDMI, patrz str. 28. Odtwarzacz Blu-ray Disc Sygnały audio-wideo Odtwarzacz DVD Sygnały audio-wideo PlayStation 3 Sygnały audio-wideo Magnetowid, nagrywarka DVD, gra wideo Sygnały audio-wideo Połączenia A A A A A Sygnały audio-wideo Tuner satelitarny, tuner telewizji kablowej A Sygnały audio-wideo Odtwarzacz Super Audio CD A Przewód HDMI (nie należy do wyposażenia) Firma Sony zaleca korzystanie z przewodu autoryzowanego przez stowarzyszenie HDMI lub z przewodu HDMI marki Sony. Uwagi • Wejście BD zapewnia lepszą jakość dźwięku. Jeśli potrzebujesz dźwięku o wyższej jakości, podłącz urządzenie do gniazda BD (dla AUDIO) i jako wejście wybierz BD. • Ustawieniem domyślnym przycisku wyboru wejścia BD na pilocie jest odtwarzacz Blu-ray Disc. Upewnij się, że domyślne ustawienie przycisku wyboru wejścia BD na pilocie zostało zmienione w taki sposób, aby możliwe było używanie tego przycisku do sterowania podłączonym urządzeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Zmiana przypisania przycisku wyboru wejścia” (str. 104). • Możesz również zmienić nazwę wejścia BD, aby mogła ona być widoczna na panelu wyświetlacza odbiornika. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji poświęconej opcji „Name In” z menu Input Settings (str. 95). 27 PL