Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Przykładowa

Przykładowa konfiguracja Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład konfiguracji sieci domowej z odbiornikiem i serwerem. Zalecamy przewodowe podłączenie serwera do routera. Internet Modem Serwer Router Kabel LAN (nie należy do wyposażenia) Kabel LAN (nie należy do wyposażenia) A Tylko do połączenia z przewodową siecią LAN. B Tylko do połączenia z bezprzewodową siecią LAN. Należy korzystać z routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. Uwaga Podczas korzystania z połączenia bezprzewodowego odtwarzanie dźwięku na serwerze może być od czasu do czasu przerywane. 32 PL

Przygotowanie odbiornika Podłączanie przewodu zasilającego Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Przewód zasilający Do gniazda ściennego Odbiornik można włączyć również za pomocą przycisku ?/1 na pilocie. Naciśnij przycisk ?/1 ponownie, aby wyłączyć odbiornik. Na panelu wyświetlacza zacznie migać komunikat „STANDBY”. Nie odłączaj teraz przewodu zasilającego od gniazda ściennego. Może to spowodować nieprawidłowe działanie. Konfiguracja odbiornika za pomocą funkcji Easy Setup Podstawowe ustawienia odbiornika można łatwo skonfigurować, kierując się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora. Przełącz wejście telewizora na wejście, poprzez które podłączony jest odbiornik. Po pierwszym włączeniu odbiornika lub jego inicjalizacji na ekranie telewizora wyświetli się ekran Easy Setup. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować odbiornik. Za pomocą funkcji Easy Setup można skonfigurować następujące ustawienia: – Language –Speaker Settings – Network Settings Przygotowanie odbiornika Włączanie odbiornika ?/1 Naciśnij przycisk ?/1 (włączony/ czuwanie), aby włączyć odbiornik. Uwagi dotyczące ustawień Speaker Settings (Auto Calibration) Odbiornik wyposażono w technologię DCAC (Digital Cinema Auto Calibration), która pozwala na wykonanie automatycznej kalibracji w następujący sposób: • Sprawdź połączenie między każdym z głośników a odbiornikiem. • Wyreguluj poziom głośności głośników. • Zmierz odległość każdego z głośników od miejsca odsłuchowego 1) . • Zmierz rozmiary głośnika 1) . 33 PL