Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

• Zmierz

• Zmierz charakterystykę częstotliwościową (korektor) 1) . • Zmierz charakterystykę częstotliwościową (fazową) 1), 2) . 1) Wynik pomiaru nie jest stosowany, gdy wybrano ustawienie „Analog Direct”. 2) Wynik pomiaru nie jest stosowany, gdy odbierane są sygnały Dolby TrueHD lub DTS-HD o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz. Technologia DCAC pozwala na uzyskanie właściwej równowagi dźwięku w pomieszczeniu. Możliwa jest jednak ręczna regulacja poziomu sygnału z głośników według uznania użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Test Tone” (str. 91). Zanim przeprowadzisz automatyczną kalibrację Przed przeprowadzeniem automatycznej kalibracji wykonaj poniższe czynności. • Ustaw i podłącz głośniki (str. 20, 22). • Do gniazda AUTO CAL MIC podłącz wyłącznie dostarczony w zestawie mikrofon optymalizujący. Nie podłączaj do tego gniazda żadnych innych mikrofonów. •Wopcji „SB Assign” wmenu Speaker Settings wybierz ustawienie „Bi-Amp” (jeśli korzystasz z połączenia bi-amp) (str. 89). • Jeśli używasz zacisków dla zestawu B głośników przednich, w opcji „SB Assign” w menu Speaker Settings wybierz ustawienie „Speaker B” (str. 89). • Sprawdź, czy wyjście do głośników nie jest ustawione w położeniu „SPK OFF” (str. 35). • Upewnij się, że nie używasz funkcji PARTY STREAMING (str. 71). •Odłącz słuchawki. • Aby uniknąć błędu w pomiarach, usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między mikrofonem optymalizującym a głośnikami. • Upewnij się, że w pomieszczeniu panuje cisza, co pozwoli na uzyskanie dokładnych pomiarów. Uwagi • Dźwięk wydobywający się z głośników podczas kalibracji jest bardzo głośny, a jego poziomu nie można zmienić. Należy uwzględnić ten fakt, jeśli w pobliżu przebywają dzieci lub jeśli dźwięk może przeszkadzać sąsiadom. • Jeśli przed wykonaniem automatycznej kalibracji uaktywniono funkcję wyciszania, zostanie ona automatycznie wyłączona. •Wprzypadku korzystania ze specjalnego rodzaju głośników, np. głośników dipolarnych, może okazać się, że pomiary nie zostaną wykonane prawidłowo lub przeprowadzenie automatycznej kalibracji będzie niemożliwe. Konfiguracja automatycznej kalibracji Mikrofon optymalizujący 1 Podłącz dostarczony mikrofon optymalizujący do gniazda AUTO CAL MIC. 2 Skonfiguruj mikrofon optymalizujący. Umieść mikrofon w miejscu odsłuchowym na wysokości uszu słuchacza. Sprawdź konfigurację aktywnego subwoofera • Po podłączeniu subwoofera, a przed jego aktywowaniem, włącz go i zawczasu zwiększ głośność. Ustaw pokrętło LEVEL tuż przed punktem środkowym. • Jeśli podłączony jest subwoofer z funkcją częstotliwości rozgraniczającej, ustaw wartość na maksimum. 34 PL

• Jeśli podłączony jest subwoofer z funkcją automatycznego przechodzenia w tryb czuwania, należy ją wyłączyć. Uwaga Zależnie od charakterystyki użytkowanego subwoofera odległość konfiguracyjna może się różnić od położenia rzeczywistego. Wprowadzanie ustawień głośników Wprowadzanie ustawień tylnych głośników przestrzennych Przeznaczenie głośników podłączonych do zacisków SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B można zmieniać stosownie do potrzeb. Uwaga To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w opcji „Speaker Pattern” wybrano ustawienie bez głośników przestrzennych tylnych i głośników przednich wysokich. 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać menu „Settings”, i naciśnij przycisk . 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Speaker Settings”, inaciśnij przycisk . 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „SB Assign”, i naciśnij przycisk . 5 Wybierz odpowiednią konfigurację głośników i naciśnij przycisk . • Speaker B: jeśli do zacisków SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B podłączysz dodatkowy zestaw głośników przednich, wybierz ustawienie „Speaker B”. • Bi-Amp: jeśli do zacisków SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B podłączysz głośniki przednie w ramach połączenia bi-amp, wybierz ustawienie „Bi-Amp”. • Off: jeśli do zacisków SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B podłączysz tylne głośniki przestrzenne lub głośniki przednie wysokie, wybierz ustawienie „Off”. Wybieranie głośników przednich Można wybrać głośniki przednie, które będą używane. Opisane czynności należy wykonać za pomocą przycisków na odbiorniku. SPEAKERS Naciśnij kilkakrotnie przycisk SPEAKERS, aby wybrać preferowany zestaw głośników przednich. Możesz potwierdzić wybrane zaciski głośnikowe, sprawdzając wskaźnik na panelu wyświetlacza. Wskaźniki SP A SP B* SP A+B* Wybrane głośniki Głośnik podłączony do zacisków SPEAKERS FRONT A. Głośnik podłączony do zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Głośnik podłączony do zacisków SPEAKERS FRONT A oraz SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B (połączenie równoległe). Przygotowanie odbiornika 35 PL