Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Wskaźniki Wybrane

Wskaźniki Wybrane głośniki Korzystanie z połączenia z przewodową siecią LAN Na panelu wyświetlacza pojawi się wskaźnik „SPK OFF”. Brak sygnałów audio na zaciskach głośnikowych. * Aby wybrać ustawienie „SP B” lub „SP A+B”, w opcji „SB Assign” w menu Speaker Settings wybierz ustawienie „Speaker B” (str. 89). Uwaga Ustawienie to jest niedostępne, gdy podłączone są słuchawki. Anulowanie automatycznej kalibracji Funkcja automatycznej kalibracji zostanie anulowana podczas przeprowadzania pomiarów w przypadku: – Naciśnięcia przycisku ?/1. – Naciśnięcia przycisków wyboru wejścia na pilocie lub obracania pokrętłem INPUT SELECTOR na odbiorniku. – Naciśnięcia przycisku . – Naciśnięcia przycisku SPEAKERS na odbiorniku. – Zmiany poziomu głośności. –Podłączenia słuchawek. Ręczna konfiguracja odbiornika Patrz „Regulacja ustawień” (str. 85). Konfiguracja ustawień sieciowych odbiornika Aby możliwe było korzystanie z funkcji Home Network, SEN, AirPlay i PARTY STREAMING, należy wprowadzić w odbiorniku prawidłowe ustawienia sieciowe. DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Settings”, a następnie naciśnij przycisk . 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Network Settings”, a następnie naciśnij przycisk . 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Internet Settings”, a następnie naciśnij przycisk . 5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Wired Setup”, a następnie naciśnij przycisk . Jeśli na ekranie telewizora pojawi się pytanie „Change Settings?”, wybierz odpowiedź „OK” i naciśnij przycisk . 6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Auto”, a następnie naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora wyświetli się informacja o ustawieniach adresu IP. W przypadku stałego adresu IP Wybierz opcję „Custom” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się okno ustawiania adresu IP. Naciśnij przycisk . Ustaw wartości wpolu „IP Address” za pomocą przycisków V/v. Naciśnij przycisk b, aby wybrać wartość następnej pozycji. Aby powrócić, naciśnij przycisk . 36 PL

Następnie wprowadź wartości parametrów „Subnet Mask” i „Default Gateway”. Naciśnij przycisk b, aby przejść do strony ustawień DNS. Wprowadź wartości parametrów „Primary DNS” i „Secondary DNS”. 7 Naciśnij przycisk b. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Connecting to the Internet”. Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych pojawi się informacja „Network setup is completed”. Aby powrócić do menu Network Settings, naciśnij przycisk . (W zależności od środowiska sieciowego ustawienia mogą zostać wprowadzone z pewnym opóźnieniem). 8 Wprowadź ustawienia serwera. Aby słuchać materiałów audio przechowywanych na serwerze, należy go skonfigurować (str. 58). Wskazówka Informacje na temat sprawdzania ustawień sieciowych można znaleźć w rozdziale „Information” (str. 95). Korzystanie z połączenia z bezprzewodową siecią LAN Połączenie z siecią bezprzewodową można skonfigurować na kilka sposobów: wyszukując punkt dostępu, korzystając z metody nawiązywania połączenia WPS (zarówno w odmianie wymagającej naciśnięcia przycisku, jak i w odmianie polegającej na wprowadzeniu kodu PIN) lub ręcznie wprowadzając niezbędne ustawienia. Uwagi • Z komunikacji z bezprzewodową siecią LAN nie należy korzystać w miejscach, w których znajduje się sprzęt medyczny (np. rozrusznik serca) lub gdzie komunikacja bezprzewodowa jest zabroniona. • Przed nawiązaniem połączenia z siecią domową trzeba odpowiednio przygotować router/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. Więcej szczegółów podano w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń. • Zależnie od konfiguracji sieci domowej router/ punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN może być skonfigurowany w taki sposób, aby niemożliwe było nawiązywanie połączenia z użyciem metody WPS, mimo że jest ona przez nie obsługiwana. Szczegółowe informacje na temat zgodności użytkowanego routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN z metodą WPS oraz o konfigurowaniu połączenia WPS można znaleźć w instrukcjach obsługi routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. • Jeśli odbiornik i router/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w zbyt dużej odległości od siebie, mogą wystąpić problemy ze skonfigurowaniem połączenia. W takim przypadku należy przybliżyć do siebie oba urządzenia. Wyszukiwanie punktu dostępu i konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową (metoda z użyciem opcji Access Point Scan) Połączenie z siecią bezprzewodową można skonfigurować, wyszukując punkt dostępu. Aby skonfigurować połączenie z siecią przy użyciu tej metody, trzeba wybrać lub wprowadzić poniższe informacje. Należy je wcześniej sprawdzić, a następnie zapisać poniżej w odpowiednich wolnych miejscach. Nazwa sieciowa (identyfikator SSID * ) wskazująca sieć użytkownika ** . (Będzie potrzebna w kroku 7). : Jeśli domowa sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona za pomocą szyfrowania, niezbędny jest jej klucz zabezpieczeń (WEP lub WPA/WPA2) ** . (Będzie potrzebny wkroku 8). : * Identyfikator SSID (Service Set Identifier) to nazwa wskazująca określony punkt dostępu. ** Informacja ta powinna być zamieszczona na etykiecie routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN lub w jego instrukcji obsługi, podana przez osobę konfigurującą sieć bezprzewodową albo dostarczona przez usługodawcę internetowego. Przygotowanie odbiornika 37 PL