Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

1 W kroku 5 opisanym w

1 W kroku 5 opisanym w rozdziale „Korzystanie z połączenia z przewodową siecią LAN” (str. 36) wybierz opcję „Wireless Setup”. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się pytanie „Change Settings?”, wybierz odpowiedź „OK” i naciśnij przycisk . 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Access Point Scan”, a następnie naciśnij przycisk . Odbiornik rozpocznie wyszukiwanie punktów dostępu oraz wyświetli listę maks. 30 dostępnych nazw sieciowych (identyfikatorów SSID). 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać jedną z nazw sieciowych (jeden z identyfikatorów SSID), a następnie naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się menu ustawień zabezpieczeń. 4 Wprowadź klucz zabezpieczeń (WEP lub WPA/WPA2), a następnie naciśnij przycisk . Domyślnie klucz zabezpieczeń jest wyświetlany pod postacią gwiazdek „*****”. Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY, aby wyświetlić klucz zabezpieczeń. Na ekranie telewizora wyświetli się menu „IP Settings”. 5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Auto”, a następnie naciśnij przycisk . W przypadku stałego adresu IP Wybierz opcję „Custom” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się okno ustawiania adresu IP. Naciśnij przycisk . Ustaw wartości wpolu „IP Address” za pomocą przycisków V/v. Naciśnij przycisk b, aby wybrać wartość następnej pozycji. Aby powrócić, naciśnij przycisk . Następnie wprowadź wartości parametrów „Subnet Mask” i „Default Gateway”. Naciśnij przycisk b, aby przejść do strony ustawień DNS. Wprowadź wartości parametrów „Primary DNS” i „Secondary DNS”. 6 Naciśnij przycisk b. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Connecting to the Internet”. Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych pojawi się informacja „Network setup is completed”, a na panelu wyświetlacza zapali się wskaźnik „ ”. Aby powrócić do menu Network Settings, naciśnij przycisk . (W zależności od środowiska sieciowego ustawienia mogą zostać wprowadzone z pewnym opóźnieniem). 7 Wprowadź ustawienia serwera. Aby słuchać materiałów audio przechowywanych na serwerze, należy go skonfigurować (str. 58). Uwaga Jeśli sieć nie została zabezpieczona za pomocą szyfrowania (klucza zabezpieczeń), w kroku 8 nie pojawi się ekran ustawień zabezpieczeń. Wskazówka Informacje na temat sprawdzania ustawień sieciowych można znaleźć w rozdziale „Information” (str. 95). Konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu punktu dostępu zgodnego z mechanizmem WPS Możesz z łatwością skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową przy użyciu punktu dostępu zgodnego z mechanizmem WPS. Ustawienie WPS można wprowadzić zarówno przez naciśnięcie przycisku, jak i przez wprowadzenie kodu PIN. 38 PL

Co to jest mechanizm WPS? WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup) to standard przygotowany przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance, który umożliwia łatwe i bezpieczne konfigurowanie sieci bezprzewodowych. Konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu metody naciskania przycisku WPS Możesz z łatwością skonfigurować połączenie bezprzewodowe WPS poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku. 1 W kroku 2 opisanym w rozdziale „Wyszukiwanie punktu dostępu i konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową (metoda z użyciem opcji Access Point Scan)” (str. 37) wybierz opcję „WPS Push”. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie naciśnij w ciągu 2 minut przycisk WPS na punkcie dostępu. Komunikat: Przytrzymaj przycisk WPS na punkcie dostępu przez dwie minuty. Przycisk WPS na routerze/punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych pojawi się informacja „Setup with WPS Push Button is completed”, a na panelu wyświetlacza zapali się wskaźnik „ ”. Aby powrócić do menu Network Settings, naciśnij przycisk . (W zależności od środowiska sieciowego ustawienia mogą zostać wprowadzone z pewnym opóźnieniem). 3 Wprowadź ustawienia serwera. Aby słuchać materiałów audio przechowywanych na serwerze, należy go skonfigurować (str. 58). Wskazówka Informacje na temat sprawdzania ustawień sieciowych można znaleźć w rozdziale „Information” (str. 95). Konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu metody wprowadzania kodu PIN mechanizmu WPS Jeśli punkt dostępu obsługuje nawiązanie połączenia po wprowadzeniu kodu PIN mechanizmu WPS, można skonfigurować połączenie bezprzewodowe WPS, wprowadzając kod PIN odbiornika w routerze/punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. 1 W tym celu w kroku 2 opisanym w rozdziale „Wyszukiwanie punktu dostępu i konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową (metoda z użyciem opcji Access Point Scan)” (str. 37) wybierz opcję „Manual Registration”. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „WPS PIN”, a następnie naciśnij przycisk . Pojawi się lista dostępnych identyfikatorów SSID (punktów dostępu). 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać jedną z nazw sieciowych (jeden z identyfikatorów SSID), a następnie naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się 8-cyfrowy kod PIN odbiornika. Pozostaw go na ekranie do czasu nawiązania połączenia. (Przy każdorazowym wykonywaniu tej procedury wyświetlany jest inny kod PIN). 4 Wprowadź kod PIN odbiornika w routerze/punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. Odbiornik rozpoczyna wprowadzanie ustawień sieciowych. Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych pojawi się komunikat „Completed”, a na panelu wyświetlacza Przygotowanie odbiornika 39 PL