Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

zapali się wskaźnik

zapali się wskaźnik „ ”. Aby powrócić do menu Network Settings, naciśnij przycisk . (W zależności od środowiska sieciowego ustawienia mogą zostać wprowadzone z pewnym opóźnieniem). 5 Wprowadź ustawienia serwera. Aby słuchać materiałów audio przechowywanych na serwerze, należy go skonfigurować (str. 58). Wskazówki • Informacje na temat sprawdzania ustawień sieciowych można znaleźć w rozdziale „Information” (str. 95). • Szczegółowe informacje na temat wprowadzania kodu PIN w routerze/punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniej nazwy sieci (identyfikatora SSID) — metoda ręcznej konfiguracji Jeśli odpowiednia nazwa sieci (identyfikator SSID) nie pojawi się na liście, możesz wprowadzić ją ręcznie. 1 W tym celu wpunkcie 2 wrozdziale „Wyszukiwanie punktu dostępu i konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową (metoda z użyciem opcji Access Point Scan)” (str. 37) wybierz opcję „Manual Registration”. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać opcję „Direct Input”, a następnie naciśnij przycisk . 3 Wprowadź nazwę sieci (identyfikator SSID) i naciśnij przycisk . 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać odpowiednie ustawienie zabezpieczeń, a następnie naciśnij przycisk . 5 Wykonaj kroki 4–7 z rozdziału „Wyszukiwanie punktu dostępu i konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową (metoda z użyciem opcji Access Point Scan)” (str. 37). Instrukcja obsługi menu ekranowego (OSD) Na ekranie telewizora można wyświetlać menu odbiornika i wybierać w funkcje za pomocą przycisków V/v/B/b i na pilocie. Przed włączeniem odbiornika należy najpierw nacisnąć przycisk AMP znajdujący się na pilocie. W innym przypadku poniższe instrukcje mogą nie wpłynąć na działanie odbiornika. AMP RETURN O V/v/B/b, OPTIONS HOME 40 PL

Korzystanie z menu 1 Przełącz wejście sygnału w telewizorze, tak aby został wyświetlony obraz menu. 2 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. W zależności od telewizora menu początkowe może pojawić się na ekranie z pewnym opóźnieniem. 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać odpowiednie menu, a następnie naciśnij przycisk lub b, aby otworzyć menu. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona lista pozycji menu. Przykład: Gdy zostanie wybrana opcja „Watch”. Wskazówka Gdy w prawej dolnej części menu ekranowego pojawi się napis „OPTIONS”, naciśnij przycisk OPTIONS, aby wyświetlić listę funkcji i wybrać jedną z nich. Powrót do poprzedniego ekranu Naciśnij przycisk RETURN O. Zamknięcie menu Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić menu początkowe, a następnie ponownie naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe — przegląd Ikona menu Watch Listen Sound Effects Settings Opis Wybór źródłowego urządzenia wideo podłączonego do odbiornika (str. 42). Wybór źródła muzyki z urządzenia SA-CD/CD, USB, z sieci domowej lub usługi SEN (str. 42). Można także odtwarzać audycje radiowe, korzystając zwbudowanego odbiornika FM/AM. Możliwość korzystania z narzędzi regulacji dźwięku oferowanych w ramach technologii i funkcji opracowanych przez firmę Sony (str. 53). Regulacja ustawień odbiornika (str. 85). Przygotowanie odbiornika 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać pozycję menu, której ustawienie chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk , aby ją otworzyć. 5 Powtórz kroki 3 i 4, aby wybrać odpowiedni parametr. 41 PL