Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Podstawowe czynności

Podstawowe czynności Odtwarzanie z podłączonego urządzenia 2 +/– ?/1 Przyciski wyboru wejścia V/v/B/b, OPTIONS HOME SOUND FIELD +/– 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 2 Wybierz opcję „Watch” lub „Listen” inaciśnij przycisk . Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona lista pozycji menu. 3 Wybierz określone urządzenie inaciśnij przycisk . 4 Włącz urządzenie i rozpocznij odtwarzanie. 5 Za pomocą przycisków 2 +/– ustaw poziom głośności. Można to zrobić także za pomocą pokrętła MASTER VOLUME, które znajduje się na odbiorniku. 6 Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/–, aby uzyskać dźwięk przestrzenny. Do tego celu można także użyć przycisków A.F.D./2CH, MOVIE lub MUSIC, które znajdują się na odbiorniku. Szczegółowe informacje znajdują się na str. 53. Wskazówki • Urządzenie można wybrać za pomocą pokrętła INPUT SELECTOR na odbiorniku lub przycisków wyboru wejścia na pilocie. • Głośność można regulować na różne sposoby — za pomocą pokrętła MASTER VOLUME na odbiorniku albo przycisku 2 +/– na pilocie. Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność: – Obróć szybko pokrętło. – Naciśnij iprzytrzymaj przycisk. Aby precyzyjnie wyregulować głośność: – Powoli obracaj pokrętłem. – Naciśnij i od razu zwolnij przycisk. Włączenie funkcji wyciszania Naciśnij przycisk . Funkcja wyciszania zostanie anulowana, jeśli wykonasz którąś z poniższych czynności: • Ponowne naciśnięcie przycisku . • Zmiana poziomu głośności. • Wyłączenie odbiornika. • Wykonanie automatycznej kalibracji. Zapobieganie uszkodzeniu głośników Należy pamiętać o obniżeniu poziomu głośności przed wyłączeniem odbiornika. 42 PL

Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone Aby słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu iPod/iPhone, należy podłączyć je do portu (USB) odbiornika. Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzenia iPod/iPhone można znaleźć na str. 29. Obsługiwane modele urządzeń iPod/iPhone Z odbiornikiem można używać podanych poniżej modeli urządzeń iPod/iPhone. Przed korzystaniem z tej funkcji należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone. iPod touch IV generacja iPod touch III generacja iPod touch II generacja iPod nano VI generacja Podstawowe czynności iPod nano V generacja (kamera) iPod nano IV generacja (wideo) iPod nano III generacja (wideo) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Uwagi • Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych zapisanych na urządzeniach iPod/iPhone podczas korzystania z nich w połączeniu z niniejszym odbiornikiem. • Odbiornik został specjalnie przygotowany do współpracy z urządzeniami iPod/iPhone i otrzymał zaświadczenie firmy Apple o spełnieniu wymagań dotyczących parametrów użytkowych. 43 PL