Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Lista komunikatów USB

Lista komunikatów USB Komunikat wraz z objaśnieniem Reading Odbiornik rozpoznaje i odczytuje informacje z urządzenia USB. Device error Nie można rozpoznać pamięci urządzenia USB (str. 45). Not supported Podłączone zostało nieobsługiwane urządzenie USB, urządzenie nieznanego typu lub urządzenie USB jest podłączone przez koncentrator USB (str. 45). No device is connected Nie podłączono urządzenia USB lub podłączone urządzenie USB nie zostało rozpoznane. No Track Nie znaleziono utworów. Obsługa tunera Słuchanie audycji radiowych wzakresie FM/AM Audycji radiowych w zakresie FM i AM można słuchać przez wbudowany tuner. Przed wykonaniem poniższych czynności należy sprawdzić, czy do odbiornika są podłączone anteny FM i AM (str. 30). Wskazówka Skalę strojenia funkcji strojenia bezpośredniego przedstawiono poniżej. Obszar FM AM Europa, Australia 50kHz 9kHz Meksyk 50 kHz 10 kHz* * Skalę strojenia AM można zmienić (str. 50). 48 PL

Przyciski numeryczne 1 Wybierz opcję „Listen” w menu początkowym i naciśnij przycisk . 2 Wybierz w menu opcję „FM” lub „AM” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista menu FM lub AM. Ekran FM/AM Pozycje widoczne na ekranie można wybierać i zmieniać za pomocą przycisków V/v/B/b oraz . V/v/b, D.TUNING OPTIONS HOME 1 Częstotliwość (str. 49) 2 Zaprogramowane stacje (str. 51) Obsługa tunera SHIFT Automatyczne dostrajanie do stacji (Auto Tuning) Wybierz opcję „Tuning +” lub „Tuning –” inaciśnij przycisk . „Tuning +” służy do wyszukiwania stacji od częstotliwości niższych do wyższych. „Tuning –” służy do wyszukiwania stacji od częstotliwości wyższych do niższych. Odbiornik zatrzymuje przeszukiwanie za każdym razem, gdy odbierana jest stacja. W przypadku słabego odbioru stereofonicznego w zakresie FM 1 Dostrój stację, której chcesz słuchać, używając opcji Auto Tuning lub Direct Tuning (str. 50), albo wybierz zaprogramowaną stację (str. 51). 2 Naciśnij przycisk OPTIONS. 3 Wybierz opcję „FM Mode” i naciśnij przycisk . 4 Wybierz opcję „Mono” i naciśnij przycisk . 49 PL