Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Bezpośrednie

Bezpośrednie dostrajanie do stacji (Direct Tuning) Częstotliwość stacji można wprowadzić bezpośrednio, używając przycisków numerycznych. 1 Naciśnij przycisk D.TUNING. 2 Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciskaj przyciski numeryczne, aby wprowadzić częstotliwość, a następnie naciśnij przycisk . Przykład 1: FM 102,50 MHz Naciśnij kolejno przyciski 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Przykład 2: AM 1350 kHz Naciśnij kolejno przyciski 1 b 3 b 5 b 0 Wskazówka Aby uzyskać optymalny odbiór, po dostrojeniu stacji AM należy skorygować kierunek anteny ramowej AM. Jeśli nie można dostroić stacji Wyświetli się komunikat „– – – .– – MHz” lub „– – – – kHz”, a następnie ekran powróci do bieżącej częstotliwości. Należy sprawdzić, czy wprowadzona częstotliwość jest prawidłowa. Jeśli nie, należy powtórzyć krok 2. Jeśli w dalszym ciągu nie da się dostroić stacji, może to oznaczać, że wprowadzona częstotliwość nie jest używana na danym obszarze. Zmiana skali strojenia AM (Dotyczy wyłącznie modelu meksykańskiego). Skalę strojenia AM można zmienić na 9 kHz lub 10 kHz za pomocą przycisków znajdujących się na odbiorniku. ?/1 1 Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć odbiornik. 2 Przytrzymując wciśnięty przycisk TUNING MODE, naciśnij przycisk ?/1 na odbiorniku. Aktualna skala strojenia AM zostanie zmieniona na 9 kHz (lub 10 kHz). Aby przestawić skalę na 10 kHz (lub 9 kHz), powtórz powyższe czynności. Uwagi • W zależności od ustawień zmiana skali strojenia AM odbiornika może nastąpić z opóźnieniem. • Jeśli zmienisz skalę strojenia, wszystkie zaprogramowane stacje zostaną wymazane. 50 PL

Programowanie stacji radiowych FM/AM (Preset Memory) Można zapisać maksymalnie 30 ulubionych stacji z zakresu FM oraz 30 z zakresu AM. V/v/B/b, OPTIONS Wybieranie zaprogramowanych stacji 1 Wybierz w menu opcję „FM” lub „AM” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz opcję „Select Preset” inaciśnij przycisk . 3 Wybierz odpowiednią zaprogramowaną stację i naciśnij przycisk . Dostępne są zaprogramowane numery od 1 do 30. 1 Dostrój stację, którą zamierzasz zaprogramować, używając opcji Auto Tuning (str. 49) lub Direct Tuning (str. 50). 2 Wybierz opcję „Preset Memory” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz numer programu i naciśnij przycisk . Stacja zostanie zapisana w pamięci pod wybranym zaprogramowanym numerem. 4 Powtarzaj kroki od 1 do 4, aby zapisać inne stacje. Stacje można zaprogramować wnastępujący sposób: • Zakres AM: od AM 1 do AM 30 • Zakres FM: od FM 1 do FM 30 Nadawanie nazw zaprogramowanym stacjom (Name Input) 1 Wybierz w menu opcję „FM” lub „AM” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz opcję „Select Preset” inaciśnij przycisk . 3 Wybierz zaprogramowaną stację, której nazwę chcesz zmienić. Naciśnij kolejno przyciski i OPTIONS. 4 Wybierz „Name Input” i naciśnij przycisk . 5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać znak, a następnie naciśnij przycisk b. Pozycję wpisywania można przestawiać do tyłu i do przodu za pomocą przycisków B/b. Nazwa stacji może zawierać maksymalnie 8 znaków. 6 Powtarzaj krok 5, aby wpisywać kolejne znaki, i naciśnij przycisk . Wprowadzona nazwa zostanie zapisana. Uwaga Nie wszystkie litery, które mogą być wyświetlane na ekranie telewizora, są wyświetlane na panelu wyświetlacza. Obsługa tunera 51 PL