Views
1 month ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Uwagi dotyczące pól

Uwagi dotyczące pól dźwiękowych • W przypadku niektórych układów głośników określone pola dźwiękowe mogą być niedostępne. • Nie można wybrać jednocześnie trybów PLIIx Movie/Music i PLIIz Height. – Tryb PLIIx Movie/Music jest dostępny tylko wtedy, gdy układ głośników zawiera tylne głośniki przestrzenne. – Tryb PLIIz Height jest dostępny tylko wtedy, gdy układ głośników zawiera głośniki przednie wysokie. • Pola dźwiękowe przeznaczone do odtwarzania muzyki i filmów nie działają w następujących przypadkach: – Odbierane są sygnały DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio lub Dolby TrueHD o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz. – Wybrano tryb „Analog Direct”. • Tryby „PLII Movie”, „PLIIx Movie”, „PLII Music”, „PLIIx Music”, „PLIIz Height”, „Neo:6 Cinema” i „Neo:6 Music” nie działają także wtedy, gdy układ głośników jest ustawiony na 2/0 lub 2/0.1. • Jeśli wybrane zostało jedno z pól dźwiękowych do odtwarzania muzyki, a dla wszystkich głośników wybrano w menu Speaker Settings ustawienie „Large”, subwoofer nie będzie brać udziału w odtwarzaniu dźwięku. Będzie on jednak odtwarzać dźwięk, jeśli: – Sygnał cyfrowy na wejściu zawiera sygnały LFE. – Rozmiar głośników przednich lub przestrzennych ustawiony jest na wartość „Small”. – Wybrany jest jeden z trybów: „Multi Stereo”, „PLII Movie”, „PLII Music”, „PLIIx Movie”, „PLIIx Music”, „PLIIz Height”, „HD-D.C.S.” lub „Portable Audio”. Korzystanie z funkcji optymalizatora dźwięku Optymalizator dźwięku umożliwia uzyskanie wyrazistego, dynamicznego dźwięku przy niskich poziomach głośności. Dokonuje automatycznej kalibracji dźwięku, którego słyszalność nie jest dobra po przyciszeniu. Po przeprowadzeniu automatycznej kalibracji poziom dźwięku zostaje zoptymalizowany zgodnie z warunkami otoczenia. 1 Wybierz w menu początkowym opcję „Sound Effects” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz opcję „Sound Optimizer” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „Normal” lub „Low” i naciśnij przycisk . Funkcja optymalizatora dźwięku zostanie włączona. Aby ustawić poziom odniesienia dla filmu, wybierz opcję „Normal”. Aby ustawić poziom odniesienia dla odtwarzacza CD lub oprogramowania, które domyślnie utrzymuje wysoki poziom ciśnienia akustycznego, wybierz opcję „Low”. Uwagi • Funkcja ta nie działa, jeśli: – używany jest tryb „Analog Direct”, – podłączono słuchawki. • W zależności od formatu audio odbiornik może odtwarzać sygnał audio z niższą niż rzeczywista częstotliwością próbkowania. Wybór rodzaju kalibracji Możliwy jest wybór żądanego rodzaju kalibracji po przeprowadzeniu automatycznej kalibracji. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Calibration Type” (str. 89). 56 PL

Regulacja ustawień korektora Korzystając z poniższych parametrów, można regulować jakość dźwięku (poziom tonów niskich i wysokich) emitowanych z poszczególnych głośników. Tony niskie Tony wysokie Poziom (dB) Częstotliwość (Hz) 1 Wybierz w menu początkowym opcję „Sound Effects” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz opcję „Equalizer”, a następnie naciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „Front”, „Center”, „Surround” lub „Front High”, a następnie naciśnij przycisk . 4 Wybierz opcję „Bass” lub „Treble”. 5 Ustaw wartość wzmocnienia, a następnie naciśnij przycisk . Uwagi • Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb „Analog Direct”. • Nie można zmienić ustawień częstotliwości tonów niskich ani wysokich. • W zależności od formatu audio odbiornik może odtwarzać sygnał audio z niższą niż oryginalna częstotliwością próbkowania. dźwięku. Funkcja Pure Direct działa ze wszystkimi urządzeniami wejściowymi. 1 Wybierz w menu początkowym opcję „Sound Effects” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz opcję „Pure Direct” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz ustawienie „On” lub „Off” inaciśnij przycisk . Uwaga Gdy funkcja „Pure Direct” jest wybrana, funkcje „Sound Optimizer”, „Equalizer”, „Auto Volume” i „D.Range Comp.” nie działają. Wskazówka Funkcję Pure Direct można włączać lub wyłączać także za pomocą przycisku PURE DIRECT na pilocie lub odbiorniku. Wyłączanie funkcji Pure Direct Funkcja Pure Direct zostanie wyłączona wprzypadku: – ponownego naciśnięcia przycisku PURE DIRECT; – zmiany pola dźwiękowego; – zmiany ustawienia sceny w telewizorze (Scene Select); – zmiany ustawienia funkcji „Sound Optimizer”, „Equalizer”, „Auto Volume” lub „D.Range Comp.”. Przywracanie domyślnych ustawień pól dźwiękowych Uzyskiwanie efektów dźwiękowych Korzystanie z funkcji Pure Direct Tryb Pure Direct umożliwia uzyskanie dźwięku o wyższej jakości. Kiedy tryb Pure Direct jest włączony, panel wyświetlacza wyłącza się, zmniejszając ilość szumu wpływającego negatywnie na jakość Opisane czynności należy wykonać za pomocą przycisków na odbiorniku. ?/1 MUSIC 57 PL