Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

3 Wybierz opcję [Change

3 Wybierz opcję [Change advanced sharing settings] (Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania). 6 Wybierz opcję [Allow All] (Zezwalaj na wszystko). Zostanie otwarte okno [Allow All Media Devices] (Zezwalaj na wszystkie urządzenia multimedialne). Jeśli wszystkie urządzenia w sieli lokalnej mają status [Allowed] (Dozwolone), kliknij przycisk [OK] izamknij to okno. 4 W menu [Media streaming] (Przesyłanie strumieniowe multimediów) wybierz polecenie [Choose media streaming options] (Wybierz opcje przesyłania strumieniowego multimediów). 5 Jeśli w oknie [Media streaming options] (Opcje przesyłania strumieniowego multimediów) pojawi się komunikat [Media streaming is not turned on] (Przesyłanie strumieniowe multimediów nie jest włączone), wybierz opcję [Turn on media streaming] (Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów). 7 Wybierz opcję [Allow all computers and media devices] (Zezwalaj na wszystkie komputery i urządzenia multimedialne). 8 Kliknij przycisk [Next] (Dalej) i [Finish] (Zakończ), aby zamknąć okno. 9 Odśwież listę serwerów. Po zakończeniu wprowadzania ustawień odśwież listę serwerów w odbiorniku i wybierz serwer z listy. Szczegółowe informacje na temat wybierania serwera można znaleźć w rozdziale „Odświeżanie listy serwerów” (str. 64). 60 PL

W przypadku korzystania z systemu Windows 7 W niniejszym podrozdziale objaśniono sposób konfigurowania programu Windows Media Player 12 zainstalowanego przez producenta w systemie Windows 7. Informacje na temat obsługi programu Windows Media Player 12 można znaleźć w jego plikach pomocy. 3 W obszarze [View your active networks] (Wyświetlanie aktywnych sieci) wybierz opcję [Public network] (Sieć publiczna). Jeśli na ekranie pojawi się inna opcja niż [Public Network] (Sieć publiczna), przejdź do kroku 6. Pojawi się okno [Set Network Location] (Określ lokalizację sieci). 1 Przejdź do opcji [Start] – [Control Panel] (Panel sterowania). 2 W obszarze [Network and Internet] (Sieć i Internet) wybierz opcję [View network status and tasks] (Wyświetl stan sieci i zadania). Pojawi się okno [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania). Wskazówka Jeśli odpowiednia opcja nie pojawi się na ekranie, spróbuj zmienić typ widoku okna [Control Panel] (Panel sterowania). 4 Wybierz opcję [Home network] (Sieć domowa) lub [Work network] (Sieć firmowa) odpowiednio do środowiska sieciowego, w jakim używasz odbiornika. 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami odpowiednimi dla środowiska sieciowego, w jakim używasz odbiornika. Po wprowadzeniu ustawień upewnij się, że w oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania) pozycja na liście [View your active networks] (Wyświetlanie aktywnych sieci) została zmieniona na [Home network] (Sieć domowa) lub [Work network] (Sieć firmowa). Korzystanie z funkcji sieciowych 61 PL