Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Funkcja Przejście do

Funkcja Przejście do początku bieżącego utworu, poprzedniego/ kolejnego utworu Ponowne odtwarzanie danej pozycji Wyszukiwanie pozycji według słowa kluczowego Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>. Naciśnij kilkakrotnie przycisk RETURN O, aż wyświetli się żądany katalog. Ewentualnie naciśnij przycisk OPTIONS, aby wybrać opcję „Server List”, iwybierz odpowiednią pozycję. Aby powrócić do ekranu odtwarzania, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję „Now Playing”. Wybierając materiały znajdujące się na serwerze, naciśnij przycisk ALPHABET SEARCH i wprowadź słowo kluczowe (str. 77). Zmiana serwera Naciśnij przycisk x. Następnie wybierz opcję „Server List” i naciśnij przycisk . Wybierz odpowiedni serwer i naciśnij przycisk . Wybór powtarzania odtwarzania Wybór odtwarzania losowego Czynność Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aż na ekranie telewizora pojawi się napis „Repeat All” lub „Repeat One”. Naciśnij kilkakrotnie przycisk SHUFFLE, aż na ekranie telewizora pojawi się napis „Shuffle On”. Korzystanie z funkcji Sony Entertainment Network (SEN) Za pomocą odbiornika można słuchać internetowych serwisów muzycznych (funkcja SEN). Aby można było korzystać z tej funkcji, odbiornik musi być podłączony do sieci mającej połączenie z Internetem. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „6: Podłączanie do sieci” (str. 30). Więcej informacji na temat usługi SEN można znaleźć w poniższej witrynie: http://www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Ten odbiornik Uwaga Niektórzy dostawcy usług wymagają zarejestrowania odbiornika przed korzystaniem z serwisów muzycznych. Szczegółowe informacje na temat rejestracji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej usługodawcy. * W zależności od serwera lub utworu opcja wstrzymania odtwarzania może nie zadziałać, gdy wybrano funkcję Home Network. 68 PL

Przyciski numeryczne ALPHABET SEARCH RETURN O SHIFT Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób wybrać „vTuner” jako przykład serwisów muzycznych dostępnych przez Internet. 1 Naciśnij przycisk SEN. Na ekranie telewizora pojawi się lista usługodawców. Jeśli odbiornik automatycznie wyświetli ostatnio wybrany serwis lub ostatnio wybraną stację, naciśnij kilkakrotnie przycisk RETURN O, aż pojawi się lista usługodawców. Wskazówka SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME Można również wybrać pozycję „SEN” wopcji „Listen” wmenu początkowym. 2 Wybierz opcję „vTuner” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz odpowiednią stację lub określony folder i naciśnij przycisk . • Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać odpowiednią pozycję. • Naciśnij przycisk , aby przejść do następnego katalogu lub słuchać stacji. • Naciśnij przycisk RETURN O, aby przejść do poprzedniego katalogu. Uwaga Jeśli pojawi się komunikat „No service is available” i nie można pobrać listy serwisów, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję „Refresh”. Wskazówka Odbiornik z włączoną funkcją SEN wyświetla ostatnio wybrany serwis lub ostatnio wybraną stację, dopóki nie zostanie wyłączony. Jeśli dla opcji „Network Standby” wybrane jest ustawienie „On”, ostatnio wybrany serwis (lub stacja) zostanie wyświetlony, nawet jeśli odbiornik był wyłączony. Obsługa funkcji SEN za pomocą pilota Funkcja Czynność Zmiana stacji lub Naciśnij przycisk serwisu RETURN O, aby powrócić do listy usługodawców, i ponownie wybierz serwis. Aby powrócić do ekranu odtwarzania, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję „Now Playing”. Korzystanie zróżnych funkcji, gdy odbiornik wybiera lub odtwarza stację lub serwis Naciśnij przycisk OPTIONS. Wyświetlona pozycja może się różnić w zależności od wybranej pozycji lub określonego katalogu. Korzystanie z funkcji sieciowych 69 PL