Views
1 month ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Funkcja Wybór opcji

Funkcja Wybór opcji serwisu Wyszukiwanie pozycji według słowa kluczowego Wyświetlanie dostępnych informacji Czynność Podczas wyboru lub odtwarzania materiałów z serwisu naciśnij przycisk OPTIONS. Wybierz „Service Options” i naciśnij przycisk . Zawartość opcji serwisu może różnić się w zależności od wybranych serwisów. Wybierając materiały znajdujące się na serwerze, naciśnij przycisk ALPHABET SEARCH i wprowadź słowo kluczowe (str. 77). Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY, aby wyświetlić nazwę wykonawcy, albumu itp. Programowanie stacji Można zapisać maks. 20 ulubionych stacji. 1 Wybierz stację, którą chcesz zaprogramować. 2 Podczas odbioru przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk MEM. Wyświetli się lista zaprogramowanych pozycji. 3 Wybierz numer programu i naciśnij przycisk . 4 Powtarzaj kroki 1–3, aby zapisać inne stacje. Słuchanie zaprogramowanej stacji 1 Naciśnij przycisk SEN. Na ekranie telewizora pojawi się lista usługodawców. Jeśli odbiornik automatycznie wyświetli ostatnio wybraną stację, naciśnij kilkakrotnie przycisk RETURN O, aż pojawi się lista usługodawców. 2 Wybierz opcję „Preset” i naciśnij przycisk . Na górze listy usługodawców pojawi się napis „Preset”. 3 Wybierz odpowiednią zaprogramowaną stację i naciśnij przycisk . Uwaga Zaprogramowanie niektórych stacji jest niemożliwe — zależy to od usługodawców. W przypadku próby zaprogramowania takiej stacji pojawi się napis „Not available”. Wskazówka Wybierz zaprogramowaną wcześniej stację za pomocą przycisków numerycznych. Aby bezpośrednio wybrać zaprogramowaną stację, naciśnij kolejno przycisk SHIFT, przycisk numeryczny odpowiadający numerowi zaprogramowanej stacji i przycisk . Słuchanie różnych serwisów muzycznych Internet umożliwia słuchanie materiałów z różnych serwisów muzycznych. Więcej informacji o serwisach muzycznych, sposobach korzystania z nich i kodzie rejestracyjnym odbiornika znajduje się na następującej stronie: http://munlimited.com/home Sprawdzanie kodu rejestracyjnego W celu korzystania z nowego serwisu muzycznego konieczne może być podanie kodu rejestracyjnego odbiornika. 1 Wybierz opcję „Listen” w menu inaciśnij przycisk . 70 PL

2 Wybierz opcję „SEN” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista usługodawców. Jeśli odbiornik automatycznie wyświetli ostatnio wybrany serwis lub ostatnio wybraną stację, naciśnij kilkakrotnie przycisk RETURN O, aż pojawi się lista usługodawców. 3 Wybierz opcję „Registration Code” inaciśnij przycisk . Wyświetlony zostanie kod rejestracyjny odbiornika. PARTY host PARTY guest PARTY guest PARTY guest Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING Materiały audio odtwarzane właśnie za pomocą odbiornika można również odtwarzać jednocześnie na wszystkich urządzeniach obsługujących funkcję PARTY STREAMING w sieci domowej. Jeśli w przypadku połączenia bezprzewodowego będą występować przerwy w odtwarzaniu, podłącz odbiornik do routera za pośrednictwem połączenia przewodowego (str. 32). Podczas odtwarzania za pomocą funkcji PARTY STREAMING urządzenie określane jako „PARTY host” rozpoczyna sesję PARTY, odtwarzając strumieniowo muzykę, a urządzenie nazywane „PARTY guest” dołącza do sesji PARTY, odbierając muzykę z urządzenia „PARTY host”. Przed skorzystaniem z funkcji PARTY STREAMING sprawdź, czy dla opcji „PARTY STREAMING” wybrane jest ustawienie „On” (str. 95). PARTY START/ CLOSE SHIFT PARTY JOIN/ LEAVE Z funkcji PARTY STREAMING można korzystać na innych urządzeniach*, które noszą widoczne poniżej logo PARTY STREAMING. * Dostępność usług PARTY STREAMING może zmieniać się w zależności od kraju lub regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych urządzeń, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony. Korzystanie z funkcji sieciowych 71 PL