Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Rozpoczynanie sesji

Rozpoczynanie sesji PARTY Rozpoczęcie sesji PARTY umożliwia odtwarzanie tej samej muzyki przez inne urządzenia obsługujące funkcję PARTY STREAMING, nawet jeśli znajdują się w różnych pomieszczeniach. 1 Upewnij się, że urządzenia PARTY guest są włączone i że mogą wziąć udział w sesji PARTY. 2 Odtwórz dźwięk z odpowiedniego źródła. Odbiornik umożliwia odtwarzanie strumieniowe materiałów audio ze wszystkich źródeł dźwięku. Uwagi • Za pomocą odbiornika można odtwarzać strumieniowo wyłącznie materiały audio. Podczas sesji PARTY host sygnały wideo nie są wyświetlane na telewizorze, a sygnał dźwiękowy jest miksowany do 2 kanałów. W takim przypadku można wybrać tylko pole dźwiękowe „2ch Stereo”. • Jeśli sesję PARTY rozpoczyna urządzenie PARTY host, w poniższych przypadkach może wystąpić opóźnienie między odtwarzanym dźwiękiem a wyświetlanym obrazem. – Używana jest funkcja kanał zwrotny audio (ARC). – Wyjście wideo urządzenia jest podłączone do telewizora, a wyjście audio jest połączone z gniazdami wejść cyfrowych lub analogowych odbiornika. • Transmisja strumieniowa źródeł zabezpieczonych technologią ochrony praw autorskich może okazać się niemożliwa. 3 Naciśnij przycisk PARTY START. Na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat „START.PARTY”. Odbiornik rozpocznie transmisję strumieniową sesji PARTY jako urządzenie PARTY host. Kończenie sesji PARTY Naciśnij przycisk PARTY CLOSE. Dołączanie do sesji PARTY Odbiornik może dołączyć do sesji PARTY rozpoczętej przez inne urządzenie, dzięki czemu te same materiały audio mogą być słyszane w różnych pomieszczeniach. Jeśli trwa sesja PARTY rozpoczęta przez urządzenie PARTY host, naciśnij przycisk PARTY JOIN, aby umożliwić odbiornikowi dołączenie do sesji PARTY jako urządzenie PARTY guest. Opuszczanie sesji PARTY Naciśnij przycisk PARTY LEAVE. Uwagi • Do sesji PARTY nie można dołączyć w następujących przypadkach: – Sesja PARTY jest prowadzona przez ten odbiornik. – Odbiornik dołączył wcześniej do innej sesji PARTY. • Jeśli naciśniesz przycisk PARTY JOIN, gdy sesja PARTY nie została rozpoczęta, ale odtwarzanie odbywa się z urządzenia zgodnego z funkcją PARTY STREAMING, urządzenie to będzie urządzeniem PARTY host, a odbiornik dołączy do sesji PARTY jako urządzenie PARTY guest. • Funkcja urządzenia PARTY guest zostanie automatycznie zmieniona na HOME NETWORK, gdy urządzenie to dołączy do sesji PARTY. Nawet jeśli urządzenie PARTY guest opuści sesję PARTY, pozostanie w nim wybrana funkcja HOME NETWORK. Wskazówka Jeśli dla opcji „Network Standby” wybrane jest ustawienie „On”, odbiornik automatycznie włączy się i dołączy do sesji PARTY rozpoczętej przez urządzenie PARTY host. 72 PL

Strumieniowe odtwarzanie muzyki zserwisu iTunes za pośrednictwem funkcji AirPlay 1 Naciśnij/kliknij ikonę w prawym dolnym rogu ekranu urządzenia z systemem iOS lub okna programu iTunes. [iOS device] (Urządzenie zsystememiOS) Korzystając z sieci bezprzewodowej, można odtwarzać za pomocą odbiornika materiały audio z urządzeń z systemem iOS, np. iPhone, iPod touch czy iPad, oraz z plików iTunes Library znajdujących się na komputerach. Komputer [iTunes] (Oprogramowanie iTunes) iPhone/iPod touch/iPad Obsługiwane modele urządzeń iPod/iPhone/iPad iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (II, III lub IV generacji), iPad, iPad2, iPad III generacji z systemem iOS w wersji 4.2 lub nowszej oraz komputery Macintosh i PC z oprogramowaniem iTunes w wersji 10.1 lub nowszej. Uwagi • Zapoznaj się z informacjami na temat obsługiwanych wersji systemu iOS i oprogramowania iTunes w rozdziale „Obsługiwane modele urządzeń iPod/iPhone/ iPad” na tej stronie. • Zanim zaczniesz korzystać z odbiornika, zaktualizuj system iOS lub oprogramowanie iTunes do najnowszej wersji. • Więcej informacji na temat obsługi urządzeń z systemem iOS, oprogramowania iTunes i funkcji AirPlay można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z urządzeniem. • Podczas korzystania z funkcji AirPlay nie można używać odbiornika jako urządzenia PARTY host. 2 W menu AirPlay programu iTunes lub wurządzeniu zsystemem iOS wybierz pozycję „STR-DN840”. [iOS device] (Urządzenie zsystememiOS) [iTunes] (Oprogramowanie iTunes) Korzystanie z funkcji sieciowych 73 PL