Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Home Network Komunikat

Home Network Komunikat wraz z objaśnieniem Cannot connect Odbiornik nie może połączyć się z wybranym serwerem. Cannot get info Odbiornik nie może uzyskać informacji oserwerze. Cannot JOIN PARTY Odbiornik nie dołączył do sesji PARTY. Cannot play Odbiornik nie może odtworzyć plików audio ze względu na nieobsługiwany format lub ograniczenia dotyczące odtwarzania. Cannot START PARTY Odbiornik nie rozpoczął sesji PARTY. Data error Podjęto próbę odtworzenia pliku, którego nie można odtworzyć. Device list is full Nie można dodać większej liczby urządzeń do listy urządzeń. No server is available Brak w sieci serwera, z którym mógłby połączyć się odbiornik. Spróbuj odświeżyć listę serwerów (str. 64). No track is found Na serwerze nie ma plików, które można odtworzyć. Not found Na serwerze brak pozycji, która pasuje do słowa kluczowego. Not in use Podjęto próbę wykonania czynności, która jest aktualnie niedozwolona. SEN Komunikat wraz z objaśnieniem Cannot connect to server Odbiornik nie może połączyć się z serwerem. Cannot get data Odbiornik nie może pobrać materiałów z serwera. Komunikat wraz z objaśnieniem Cannot play Odbiornik nie może odtworzyć serwisu lub stacji ze względu na nieobsługiwany format lub ograniczenia dotyczące odtwarzania. Data error • Podjęto próbę odtworzenia pliku, którego nie można odtworzyć. • Odbiornik nie rozpoznaje danych na serwerze. Software update is required Serwis jest niedostępny w aktualnej wersji oprogramowania odbiornika. Informacje o aktualizacji oprogramowania znajdują się na następującej stronie: http://munlimited.com/home No preset station is stored W odbiorniku nie ma stacji zapisanej pod wybranym numerem. No service is available Brak dostawcy serwisu. Not available • Wybrany serwis jest niedostępny. • Podjęto próbę wykonania czynności, która jest aktualnie niedostępna. Not in use Podjęto próbę wykonania czynności, która jest aktualnie niedozwolona. Aktualizacja oprogramowania Komunikat wraz z objaśnieniem Cannot connect Odbiornik nie może uzyskać dostępu do serwera w celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania. Przejdź do menu ustawień i spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie (str. 74). Cannot download Odbiornikowi nie udało się pobrać niezbędnych danych podczas aktualizacji oprogramowania. Przejdź do menu ustawień i spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie (str. 74). 76 PL

Wyszukiwanie pozycji według słowa kluczowego Gdy na ekranie telewizora wyświetlana jest jakaś lista (np. lista wykonawców, utworów itp.), można wprowadzić słowo kluczowe, aby wyszukać odpowiednią pozycję. Wyszukiwanie według słowa kluczowego jest dostępne tylko po wybraniu funkcji Home Network lub SEN. Przyciski numeryczne/ tekstowe ALPHABET SEARCH ALPHABET NEXT ALPHABET PREV Uwaga Wprowadź słowo kluczowe, które odpowiada pierwszym literom słowa znajdującego się na początku nazwiska, nazwy lub tytułu do wyszukania. Podczas wyszukiwania odbiornik pomija wyraz „The” na początku nazwy oraz następującą po nim spację. 3 Naciśnij przycisk . Wyświetlona ostanie pozycja pasująca do słowa kluczowego. Jeśli wyświetlona pozycja nie jest tą, której szukasz, naciśnij przycisk ALPHABET PREV/ ALPHABET NEXT, aby wyświetlić poprzednią/następną pozycję. 4 Powtarzaj kroki 1–3, aż znajdziesz żądaną pozycję, i naciśnij przycisk . 5 Wybierz odpowiednią ścieżkę inaciśnij przycisk . Rozpocznie się odtwarzanie. SHIFT 1 Gdy na ekranie telewizora wyświetli się lista pozycji (lista wykonawców, utworów itp.), naciśnij przycisk ALPHABET SEARCH. Na ekranie telewizora pojawi się pole wprowadzania słowa kluczowego. 2 Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciskaj przyciski alfanumeryczne, aby wprowadzić słowo kluczowe. Słowo kluczowe może mieć długość maks. 15 znaków. Korzystanie z funkcji sieciowych 77 PL