Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Funkcje „BRAVIA”

Funkcje „BRAVIA” Sync Co to jest „BRAVIA” Sync? Funkcja „BRAVIA” Sync umożliwia komunikację między produktami firmy Sony, np. telewizorami, odtwarzaczami Blu-ray Disc/DVD, wzmacniaczami AV itp., które obsługują funkcję Control for HDMI. Po podłączeniu urządzenia firmy Sony zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync za pomocą przewodu HDMI (nie należy do wyposażenia) dostępne są następujące ułatwienia obsługi: • Funkcja One-Touch Play (str. 79) • Funkcja System Audio Control (str. 80) • Funkcja System Power-Off (str. 80) • Funkcja Scene Select (str. 81) • Funkcja Home Theatre Control (str. 81) • Funkcja Remote Easy Control (str. 81) Funkcja Control for HDMI to standard wzajemnego sterowania stosowany w połączeniach HDMI w ramach technologii HDMI CEC (ang. Consumer Electronics Control, sterowanie sprzętem elektronicznym powszechnego użytku). Zalecamy podłączanie odbiornika do produktów wyposażonych w funkcję „BRAVIA” Sync. Uwagi • Z funkcji „One Touch Play”, „System Audio Control” i „System Power-Off” można korzystać również w przypadku urządzeń innych producentów niż Sony. Nie można jednak zagwarantować zgodności tych funkcji ze wszystkimi urządzeniami innych producentów niż Sony. • Funkcje „Scene Select” i „Home Theatre Control” są zastrzeżonymi rozwiązaniami firmy Sony. Nie działają one z urządzeniami innych producentów niż Sony. • Urządzenia niezgodne z funkcją „BRAVIA” Sync nie mogą włączać tych funkcji. Przygotowanie do korzystania z funkcji „BRAVIA” Sync Odbiornik jest zgodny z funkcją „Control for HDMI-Easy Setting”. • Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją „Control for HDMI-Easy Setting”, można automatycznie skonfigurować funkcję Control for HDMI w odbiorniku i w urządzeniach odtwarzających, konfigurując ją w telewizorze (str. 78). • Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją „Control for HDMI-Easy Setting”, należy funkcję Control for HDMI skonfigurować osobno w odbiorniku, urządzeniach odtwarzających i w telewizorze (str. 78). Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją „Control for HDMI-Easy Setting” 1 Podłącz odbiornik, urządzenia odtwarzające oraz telewizor przez złącze HDMI (strona 24, 25). (Poszczególne urządzenia muszą być zgodne z funkcją Control for HDMI). 2 Włącz odbiornik, telewizor i urządzenia odtwarzające. 3 Uruchom w telewizorze funkcję Control for HDMI. Funkcja Control for HDMI w odbiorniku i we wszystkich podłączonych urządzeniach zostanie uruchomiona jednocześnie. Poczekaj, aż pojawi się komunikat „COMPLETE”. Konfiguracja będzie wówczas zakończona. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania telewizora podano wjegoinstrukcjach obsługi. 78 PL

Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją „Control for HDMI-Easy Setting” V/v/b, HOME 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 2 Wybierz w menu opcję „Settings” inaciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista menu Settings. 3 Wybierz opcję „HDMI Settings” inaciśnij przycisk . 4 Wybierz opcję „Control for HDMI” inaciśnij przycisk . 5 Wybierz ustawienie „On” i naciśnij przycisk . Funkcja Control for HDMI zostanie włączona. 6 Aby wyświetlić menu początkowe, naciśnij przycisk HOME, a aby je zamknąć, naciśnij ten przycisk ponownie. 7 Wybierz wejście HDMI odbiornika i telewizora odpowiadające wejściu HDMI podłączonego urządzenia, aby został wyświetlony obraz z podłączonego urządzenia. 8 Włącz w podłączonym urządzeniu funkcję Control for HDMI. Jeśli funkcja Control for HDMI w podłączonym urządzeniu jest już włączona, nie musisz zmieniać tego ustawienia. 9 Powtórz kroki 7 i 8 dla innych urządzeń, za pomocą których chcesz korzystać z funkcji Control for HDMI. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji telewizora i podłączonych urządzeń można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń. Uwagi • W przypadku odłączania przewodu HDMI lub zmiany złącza wykonaj kroki opisane w rozdziale „Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją Control for HDMI-Easy Setting” (str. 78) lub „Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją Control for HDMI-Easy Setting” (str. 79). • Zanim użyjesz funkcji „Control for HDMI-Easy Setting” z poziomu telewizora, pamiętaj, aby najpierw włączyć telewizor i inne podłączone urządzenia, w tym odbiornik. • Jeśli urządzenia odtwarzające nie działają po wprowadzeniu ustawień funkcji „Control for HDMI-Easy Setting”, sprawdź ustawienia funkcji Control for HDMI w urządzeniach odtwarzających. • Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje funkcji „Control for HDMI-Easy Setting”, ale obsługuje funkcję Control for HDMI, należy ją włączyć w podłączonym urządzeniu przed skonfigurowaniem funkcji „Control for HDMI- Easy Setting” w telewizorze. One-Touch Play Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z urządzenia podłączonego do odbiornika za pomocą połączenia HDMI, obsługa odbiornika i telewizora zostanie uproszczona w przedstawiony poniżej sposób. Odbiornik i telewizor Włącza się (jeśli działa w trybie czuwania) Przełącza się na odpowiednie wejście HDMI Po wybraniu ustawienia „Auto” lub „On”* wopcji „Pass Through” (str.93) i późniejszym przełączeniu odbiornika w tryb czuwania, dźwięk i obraz będą odtwarzane tylko przez telewizor. * Dotyczy wyłącznie modeli australijskich i meksykańskich. Funkcje „BRAVIA” Sync 79 PL