Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Uwagi • Upewnij się,

Uwagi • Upewnij się, że funkcja System Audio Control jest włączona w menu telewizora. • W przypadku niektórych telewizorów początek materiałów może być niewidoczny. • W zależności od ustawień odbiornik może nie uruchomić się, jeśli w opcji „Pass Through” wybrane jest ustawienie „Auto” lub „On”. Wskazówka Podłączone urządzenie, np. odtwarzacz DVD/ Blu-ray Disc, można również wybrać za pomocą menu telewizora. Odbiornik i telewizor automatycznie przełączą się na odpowiednie wejście HDMI. System Audio Control Można w prosty sposób odtwarzać dźwięk z telewizora przez głośniki podłączone do odbiornika. Z funkcji System Audio Control można korzystać za pomocą menu telewizora. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z telewizorem. Odbiornik Telewizor Uruchamia funkcję System Audio Control • Włącza się (jeśli działa w trybie czuwania) • Przełącza się na odpowiednie wejście HDMI • Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora przez głośniki podłączone do odbiornika możesz regulować głośność i wyłączać dźwięk tymczasowo za pomocą pilota telewizora. Uwagi • Jeśli funkcja System Audio Control nie działa zgodnie z ustawieniami telewizora, zapoznaj się z instrukcjami obsługi telewizora. • Jeśli w opcji „Control for HDMI” wybrane jest ustawienie „On”, parametry opcji „HDMI Audio Out” w menu HDMI Settings zostaną wprowadzone automatycznie w zależności od ustawień funkcji System Audio Control (str. 94). • Jeśli telewizor zostanie włączony przed uruchomieniem odbiornika, przez pewien czas dźwięk z telewizora nie będzie odtwarzany. System Power-Off Jeśli wyłączysz telewizor za pomocą przycisku zasilania na pilocie telewizora, odbiornik i podłączone urządzenia zostaną automatycznie wyłączone. Telewizor można wyłączyć również za pomocą pilota odbiornika. TV ?/1 Minimalizuje głośność telewizora Odtwarza dźwięk ztelewizora Funkcji System Audio Control można używać również w następujący sposób: • Jeśli włączysz odbiornik przy włączonym telewizorze, funkcja System Audio Control zostanie uruchomiona automatycznie, a dźwięk z telewizora zostanie odtworzony przez głośniki podłączone do odbiornika. Jednak w przypadku wyłączenia odbiornika, dźwięk będzie odtwarzany z głośników telewizora. Naciśnij przycisk TV ?/1. Telewizor, odbiornik i podłączone urządzenia zostaną wyłączone. Uwagi • Przed użyciem funkcji System Power-Off włącz w telewizorze funkcję blokady zasilania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z telewizorem. • W zależności od stanu podłączonego urządzenia może ono nie zostać wyłączone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi podłączonych urządzeń. 80 PL

Scene Select Home Theatre Control W zależności od sceny wybranej w telewizorze następuje automatyczny dobór optymalnej jakości obrazu i najodpowiedniejszego pola dźwiękowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi telewizora. Uwaga W przypadku niektórych telewizorów nie będzie możliwa zmiana pola dźwiękowego. Tabela zgodności Ustawienie sceny wtelewizorze Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Pole dźwiękowe HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Jeśli do odbiornika podłączono telewizor zgodny z funkcją „Home Theatre Control”, na ekranie telewizora pojawi się ikona aplikacji internetowych. Możesz wówczas za pomocą pilota telewizora przełączać wejście odbiornika oraz pola dźwiękowe. Możesz także regulować poziom głośnika centralnego i subwoofera oraz modyfikować ustawienia opcji „Sound Optimizer” (str. 56), „Dual Mono” (str. 93) i „A/V Sync.” (str. 92). Uwaga Aby korzystać z funkcji Home Theatre Control, należy podłączyć telewizor do łącza szerokopasmowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi telewizora. Remote Easy Control Menu odbiornika można obsługiwać za pomocą pilota telewizora. Wybierz odbiornik (AV AMP), który jest rozpoznawany przez telewizor. Uwagi • Odbiornik jest rozpoznawany przez telewizor jako „Tuner (AV AMP)”. • Telewizor musi być zgodny z menu łącza. • W zależności od typu telewizora część funkcji może nie być dostępna. Funkcje „BRAVIA” Sync 81 PL