Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Korzystanie z

Korzystanie z połączenia bi-amp 1 Wybierz w menu początkowym opcję „Settings” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista menu Settings. 2 Wybierz opcję „Speaker Settings” inaciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „Speaker Pattern” inaciśnij przycisk . 4 Wybierz odpowiedni układ głośników bez tylnych przestrzennych i przednich wysokich, a następnie naciśnij przycisk . 5 Wybierz opcję „SB Assign” i naciśnij przycisk . 6 Wybierz opcję „Bi-Amp” i naciśnij przycisk . Sygnały wysyłane z zacisków SPEAKERS FRONT A mogą zostać wysłane z zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. Zamknięcie menu Naciśnij przycisk HOME. Uwagi • Przed wykonaniem automatycznej kalibracji należy wybrać ustawienie „Bi-Amp” w opcji „SB Assign”. • Jeśli w opcji „SB Assign” zostanie wybrane ustawienie „Bi-Amp”, poziom głośników i ustawienia odległości tylnych głośników przestrzennych i głośników przednich wysokich zostaną unieważnione, a używane będą ustawienia głośników przednich. Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych Wykonując poniższe czynności można usunąć zapamiętane ustawienia i przywrócić fabryczną konfigurację odbiornika. Za ich pomocą można również dokonać inicjalizacji odbiornika przed przystąpieniem do jego użytkowania po raz pierwszy. Opisane czynności należy wykonać za pomocą przycisków na odbiorniku. ?/1 1 Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć odbiornik. 2 Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk ?/1. Przez pewien czas na panelu wyświetlacza będzie widoczny napis „CLEARING”, który następnie zmieni się w napis „CLEARED!”. W zmienionych lub dostosowanych ustawieniach zostaną przywrócone wartości domyślne. Uwaga Całkowite skasowanie pamięci zajmuje około kilku minut. Nie wyłączaj odbiornika do momentu pojawienia się na wyświetlaczu wskaźnika „CLEARED!”. 84 PL

Regulacja ustawień Korzystanie z menu Settings 3 Aby przejść do żądanej pozycji menu, wybierz ją i naciśnij przycisk . Przykład: Gdy zostanie wybrane menu „Speaker Settings” Za pomocą menu Settings można wprowadzać różne ustawienia głośników, efektów przestrzennych itp. RETURN O V/v/B/b, HOME 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 4 Wybierz odpowiedni parametr inaciśnij przycisk . Powrót do poprzedniego ekranu Naciśnij przycisk RETURN O. Zamknięcie menu Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić menu początkowe, a następnie ponownie naciśnij przycisk HOME. 2 Wybierz w menu początkowym opcję „Settings” i naciśnij przycisk , aby przejść w tryb menu. Na ekranie telewizora pojawi się lista menu Settings. Regulacja ustawień 85 PL