Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Lista menu Settings

Lista menu Settings Settings Easy Setup (str. 87) Speaker Settings (str. 87) Audio Settings (str. 92) HDMI Settings (str. 93) Input Settings (str. 94) Network Settings (str. 95) System Settings (str. 96) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert 86 PL

Uwaga Parametry wyświetlane na ekranie telewizora mogą się różnić w zależności od ustawień lub stanu wybranej ikony. Easy Setup Ponowne uruchomienie funkcji Easy Setup w celu określenia ustawień podstawowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (str. 33). Menu Speaker Settings Umożliwia ręczną regulację każdego głośnika. Regulacja poziomu głośników jest też możliwa po wykonaniu automatycznej kalibracji. Uwaga Ustawienia głośników dotyczą tylko bieżącego miejsca odsłuchowego. x Auto Calibration Umożliwia przeprowadzenie automatycznej kalibracji. 1 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telewizora i naciśnij przycisk . Pomiary rozpoczną się po pięciu sekundach. Proces pomiaru zajmie ok. 30 sekund z użyciem dźwięku testowego. Po zakończeniu pomiarów rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a zawartość ekranu ulegnie zmianie. Uwaga Jeśli na ekranie wyświetlony zostanie kod błędu, przejdź do rozdziału „Lista komunikatów po wykonaniu pomiarów w ramach automatycznej kalibracji” (str. 88). 2 Wybierz odpowiednią pozycję inaciśnij przycisk . • Retry: ponowne przeprowadzenie automatycznej kalibracji. • Save&Exit: zapisanie wyników pomiaru i zakończenie procesu konfiguracji. • WRN Check: wyświetlenie ostrzeżenia dotyczącego wyników pomiaru. Patrz „Lista komunikatów po wykonaniu pomiarów w ramach automatycznej kalibracji” (str. 88). • Exit: zakończenie procesu konfiguracji bez zapisywania wyników pomiaru. 3 Zapisz wynik pomiarów. W kroku 2 wybierz pozycję „Save&Exit”. Uwagi • Funkcja A.P.M. (ang. Automatic Phase Matching, automatyczne dopasowanie fazy) zostaje uaktywniona po zapisaniu wyników pomiaru. • Funkcja ta nie działa, jeśli: – w opcjach automatycznej kalibracji określonej przez użytkownika („Calibration Type”) jako rodzaj kalibracji wybrano „Off” (str. 89), – odbierane są sygnały Dolby TrueHD lub DTS-HD o częstotliwości próbkowania wyższej niż 48 kHz. • Jeśli położenie głośników zostało zmienione, zaleca się ponowne przeprowadzenie automatycznej kalibracji w celu uzyskania optymalnego dźwięku przestrzennego. Wskazówki • Rodzaj kalibracji można wybrać po wykonaniu automatycznej kalibracji i zapisaniu ustawień. • Możesz zmienić jednostkę odległości w opcji „Distance Unit” w menu Speaker Settings (str. 91). • Rozmiar głośnika („Large”/„Small”) zależy od charakterystyki niskich częstotliwości. Wyniki pomiaru mogą się różnić w zależności od położenia mikrofonu optymalizującego i głośników oraz kształtu pokoju. Zaleca się korzystanie z wyników pomiaru. Można jednak zmienić te ustawienia w menu Speaker Settings. Najpierw należy zapisać wyniki pomiaru, a następnie zmienić ustawienia. Regulacja ustawień 87 PL