Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sprawdzanie wyników

Sprawdzanie wyników automatycznej kalibracji Aby sprawdzić kod błędu lub komunikat ostrzegawczy otrzymany podczas wykonywania procedury „Auto Calibration” (str. 87), wykonaj poniższe czynności. W kroku 2 procedury „Auto Calibration” (str. 87) wybierz opcję „WRN Check” i naciśnij przycisk . Jeśli wyświetli się komunikat ostrzegawczy, sprawdź go i zacznij używać odbiornika bez zmian. W razie potrzeby można też ponownie przeprowadzić automatyczną kalibrację. Gdy pojawia się komunikat „Error Code” Sprawdź błąd i ponownie przeprowadź automatyczną kalibrację. 1 Naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora wyświetli się pytanie „Retry ?”. 2 Wybierz opcję „Yes” i naciśnij przycisk . 3 Powtórz kroki 1–3 opisane w rozdziale „Auto Calibration” (str. 87). Lista komunikatów po wykonaniu pomiarów w ramach automatycznej kalibracji Komunikat wraz z objaśnieniem Error Code 30 Słuchawki są podłączone do gniazda PHONES na przednim panelu odbiornika. Odłącz słuchawki i ponownie wykonaj automatyczną kalibrację. Error Code 31 Opcja SPEAKERS jest wyłączona. Wprowadź inne ustawienia głośników i ponownie przeprowadź automatyczną kalibrację. Komunikat wraz z objaśnieniem Error Code 32 Error Code 33 Głośniki nie zostały wykryte lub podłączono je nieprawidłowo. • Nie podłączono żadnego z głośników przednich lub podłączony jest tylko jeden z nich. • Nie jest podłączony lewy głośnik przestrzenny lub prawy głośnik przestrzenny. • Podłączone są tylne głośniki przestrzenne lub głośniki przednie wysokie, mimo że nie podłączono zwykłych głośników przestrzennych. Podłącz zwykłe głośniki przestrzenne do zacisków SPEAKERS SURROUND. • Tylny głośnik przestrzenny jest podłączony tylko do zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/BI- AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Jeśli podłączasz tylko jeden głośnik przestrzenny tylny, musi on zostać podłączony do zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B L. • Głośnik przedni wysoki (lewy lub prawy) nie jest podłączony. Nie jest podłączony mikrofon optymalizujący. Upewnij się, że mikrofon optymalizujący jest podłączony prawidłowo i ponownie przeprowadź automatyczną kalibrację. Jeśli mikrofon optymalizujący jest podłączony prawidłowo, ale mimo to pojawia się kod błędu, może to oznaczać uszkodzenie przewodu mikrofonu optymalizującego. Warning 40 W trakcie pomiarów wykryto wysoki poziom szumu. Lepsze rezultaty można uzyskać w cichszym otoczeniu. Warning 41 Warning 42 Głośność dźwięku z mikrofonu jest zbyt duża. • Odległość między głośnikiem a mikrofonem może być zbyt mała. Oddal je od siebie i ponownie wykonaj pomiar. 88 PL

Komunikat wraz z objaśnieniem Warning 43 Nie można wykryć odległości i położenia subwoofera. Może to być spowodowane przez hałas. Spróbuj wykonać pomiar w cichym otoczeniu. No Warning Brak komunikatów ostrzegawczych. Wskazówka Zależnie od położenia subwoofera wyniki pomiarów mogą się różnić. Nie pojawią się jednak żadne problemy nawet w przypadku użytkowania odbiornika z taką wartością. x Calibration Type Umożliwia wybór rodzaju kalibracji po wykonaniu automatycznej kalibracji i zapisaniu ustawień. • Full Flat: spłaszcza pomiar częstotliwości każdego głośnika. • Engineer: dopasowuje charakterystykę częstotliwości do „standardu pokoju odsłuchowego Sony”. • Front Ref.: dostosowuje właściwości wszystkich głośników, tak aby odpowiadały właściwościom głośników przednich. • Off: wyłączenie korektora automatycznej kalibracji. x Speaker Pattern Umożliwia wybór układu głośników w zależności od zestawu głośnikowego, którego używasz. x A.P.M. (ang. Automatic Phase Matching, automatyczne dopasowanie fazy) Umożliwia konfigurację funkcji A.P.M. za pośrednictwem funkcji DCAC (str. 33). Dokonuje kalibracji charakterystyki fazowej głośników, zapewniając doskonałą koordynację przestrzeni odsłuchowej. • Auto: automatycznie włącza lub wyłącza funkcję A.P.M. • Off: funkcja A.P.M. pozostaje wyłączona Uwagi • Funkcja ta nie działa, jeśli: – Używany jest tryb „Analog Direct”. – Podłączono słuchawki. – Nie przeprowadzono automatycznej kalibracji. • W zależności od formatu audio odbiornik może odtwarzać sygnał audio z niższą niż rzeczywista częstotliwością próbkowania. x Center Lift Up Korzystając z głośników przednich wysokich, można dopasować przestrzenną wysokość dźwięku wydobywającego się z głośnika centralnego do odpowiedniej wysokości na ekranie i osiągnąć tym samym wrażenie naturalności. •1 – 10 •Off Uwaga Funkcja ta nie działa, jeśli: – Podłączono słuchawki. – Głośnik centralny nie jest podłączony. – Głośniki wysokie przednie nie są podłączone. – Włączona jest funkcja „2ch Stereo”, „Analog Direct” lub „Multi Stereo”. – Wybrano pole dźwiękowe do odtwarzania muzyki. x SB Assign (przypisanie głośnika przestrzennego tylnego) Umożliwia przypisanie zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B do połączenia bi-amp lub do głośników przednich B. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Wprowadzanie ustawień tylnych głośników przestrzennych” (str. 35). Uwagi • Przed wykonaniem automatycznej kalibracji należy wybrać ustawienie opcji „SB Assign”. • Jeśli zmienisz rodzaj połączenia z bi-amp lub z głośników przednich B na tylne głośniki przestrzenne lub głośniki przednie wysokie, wybierz w opcji „SB Assign” ustawienie „Off” i ponownie skonfiguruj głośniki. Patrz rozdział „Auto Calibration” (str. 87) lub „Manual Setup” (str. 90). Regulacja ustawień 89 PL