Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Dostarczone wyposażenie

Dostarczone wyposażenie •Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja obsługi) (Dotyczy wyłącznie modeli australijskich i meksykańskich). • Podręcznik szybkiej konfiguracji (1 szt.) • Pilot (RM-AAU169) (1 szt.) • Baterie R6 (rozmiar AA) (2 szt.) • Przewodnik (1 szt.) (dotyczy tylko modelu oferowanego w Europie) • Antena przewodowa FM (1 szt.) Wkładanie baterii do pilota Włóż dwie dostarczone baterie typu R6 (rozmiar AA) do pilota zdalnego sterowania. Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie ich biegunów. •Antena ramowa AM (1 szt.) • Mikrofon optymalizujący (ECM-AC2) (1 szt.) Uwagi • Nie należy pozostawiać pilota w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności. • Nie należy używać nowej baterii razem ze starymi. • Baterii manganowych nie należy używać jednocześnie z innymi typami baterii. • Nie należy narażać czujnika pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani silnego światła sztucznego. Mogłoby to spowodować awarię. • Jeśli pilot ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją. • W przypadku wymiany baterii mogą zostać przywrócone ustawienia domyślne przycisków na pilocie. W takiej sytuacji należy ponownie zmienić przypisania przycisków wyboru wejścia (str. 104). • Jeśli odbiornik przestanie reagować na pilota, wszystkie baterie należy wymienić na nowe. 8 PL

Opis i rozmieszczenie elementów Panel przedni A ?/1 (włączony/czuwanie) (str. 33, 50, 58) Wskaźnik powyżej przycisku świeci wnastępujący sposób: Na zielono: odbiornik jest włączony. Na bursztynowo: odbiornik znajduje się w trybie czuwania oraz – włączona jest opcja „Control for HDMI” (str. 93) lub „Network Standby” (str. 96); – w opcji „Pass Through” (str. 93) jest wybrane ustawienie „On”* lub „Auto”. Nie świeci, gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania, a w opcjach „Control for HDMI” i „Network Standby” jest wybrane ustawienie „Off”. * Dotyczy wyłącznie modeli australijskich i meksykańskich. Uwaga Jeśli wskaźnik miga powoli, trwa aktualizacja oprogramowania (str. 74). Jeśli wskaźnik miga szybko, wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania (str. 106). B SPEAKERS (str. 35) C TUNING MODE, TUNING +/– Naciśnij przycisk TUNING MODE, aby włączyć tuner (FM/AM). Naciśnij przycisk TUNING +/-, aby wyszukać stację. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (str. 53, 54) E Panel wyświetlacza (str. 10) F SOUND OPTIMIZER (str. 56) G INPUT MODE (str. 82) H DIMMER Służy do wyboru jednego z 3 poziomów jasności panelu wyświetlacza. I DISPLAY (str. 103) J Czujnik pilota Odbiera sygnały z pilota. K PURE DIRECT (str. 57) Wskaźnik powyżej przycisku świeci po włączeniu trybu PURE DIRECT. L MASTER VOLUME (str. 42) M INPUT SELECTOR (str. 42) N port (USB) (str. 29) O Gniazdo AUTO CAL MIC (str. 34) P Gniazdo PHONES Umożliwia podłączenie słuchawek. 9 PL