Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

x Manual Setup Na

x Manual Setup Na ekranie „Manual Setup” możliwa jest ręczna regulacja każdego głośnika. Regulacja poziomu głośników jest też możliwa po wykonaniu automatycznej kalibracji. Ustawianie poziomu głośników Możliwe jest ustawienie poziomu każdego głośnika (przedni lewy/prawy, przedni lewy/prawy wysoki, centralny, przestrzenny lewy/prawy, tylny przestrzenny lewy/prawy, subwoofer). 1 Wybierz na ekranie głośnik, którego poziom chcesz ustawić, i naciśnij przycisk . 2 Wybierz odpowiedni parametr w obszarze „Level” i naciśnij przycisk . 3 Wyreguluj poziom wybranego głośnika i naciśnij przycisk . Poziom można regulować w zakresie od –10 do +10 dB w odstępach co 0,5 dB. Uwaga Jeśli wybrane zostało jedno z pól dźwiękowych do odtwarzania muzyki, a dla wszystkich głośników wybrano w menu Speaker Settings ustawienie „Large”, subwoofer nie będzie brać udziału w odtwarzaniu dźwięku. Będzie on jednak odtwarzać dźwięk, jeśli: – Sygnał cyfrowy na wejściu zawiera sygnały LFE. – Rozmiar głośników przednich lub przestrzennych ustawiony jest na wartość „Small”. – Wybrany jest jeden z trybów: „Multi Stereo”, „PLII Movie”, „PLII Music”, „PLIIx Movie”, „PLIIx Music”, „PLIIz Height”, „HD-D.C.S.” lub „Portable Audio”. Ustawianie odległości miejsca odsłuchowego od poszczególnych głośników Możliwe jest ustawienie odległości miejsca odsłuchowego od poszczególnych głośników (przedni lewy/prawy, przedni lewy/prawy wysoki, centralny, przestrzenny lewy/prawy, tylny przestrzenny lewy/prawy, subwoofer). 1 Wybierz na ekranie głośnik, od którego chcesz ustawić odległość miejsca odsłuchowego, i naciśnij przycisk . 2 Wybierz odpowiedni parametr w obszarze „Distance” i naciśnij przycisk . 3 Ustaw odległość od wybranego głośnika i naciśnij przycisk . Odległość można ustawiać w zakresie od 1m0cm do 10m 0cm (od 3stóp 3cali do 32 stóp 9 cali), w odstępach co 10 cm (1 cal). Uwagi • W przypadku niektórych układów głośników część parametrów może być niedostępna. • Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb „Analog Direct”. Ustawianie rozmiaru poszczególnych głośników Możliwe jest ustawienie rozmiaru każdego głośnika (przedni lewy/prawy, przedni lewy/prawy wysoki, centralny, przestrzenny lewy/prawy, tylny przestrzenny lewy/prawy). 1 Wybierz na ekranie głośnik, którego rozmiar chcesz ustawić, i naciśnij przycisk . 2 Wybierz odpowiedni parametr w obszarze „Size” i naciśnij przycisk . 3 Ustaw rozmiar wybranego głośnika inaciśnij przycisk . • Large: jeśli podłączasz duże głośniki, dobrze odtwarzające niskie częstotliwości, wybierz ustawienie „Large”. Standardowo zalecamy wybór ustawienia „Large”. • Small: jeśli dźwięk jest zniekształcony lub podczas odtwarzania wielokanałowego dźwięku przestrzennego brakuje efektów przestrzennych, wybierz opcję „Small”, aby uaktywnić obwód przekierowania niskich częstotliwości i odtwarzać niskie częstotliwości każdego kanału z subwoofera lub innych głośników, dla których wybrano ustawienie „Large”. Uwagi • Ustawień Distance i Size nie można skonfigurować, kiedy są podłączone słuchawki. • Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb „Analog Direct”. 90 PL

Wskazówki • Ustawienia „Large” i „Small” każdego głośnika określają, czy wewnętrzny procesor dźwięku będzie w danym kanale odcinać niskie częstotliwości. Jeśli z kanału zostaną odcięte niskie częstotliwości, obwód przekierowania niskich częstotliwości przekaże je do subwoofera lub do innego głośnika o rozmiarze „Large”. Ponieważ niskie tony są w pewnym stopniu kierunkowe, najlepiej jest ich w miarę możliwości nie odcinać. W związku z tym nawet w przypadku używania małych głośników, można ustawić dla nich rozmiar „Large”, jeśli chcesz, aby były przez nie odtwarzane niskie częstotliwości. Jeśli natomiast korzystasz z dużych głośników, ale nie chcesz, żeby były odtwarzane przez nie niskie częstotliwości, ustaw dla nich rozmiar „Small”. Jeśli ogólna głośność jest mniejsza od oczekiwanej, wybierz dla wszystkich głośników ustawienie „Large”. Jeśli jest zbyt mało niskich częstotliwości, możesz podbić ich poziom za pomocą korektora. • Tylne głośniki przestrzenne zostaną ustawione tak samo, jak zwykłe głośniki przestrzenne. • Gdy dla głośników przednich ustawiony jest rozmiar „Small”, dla głośnika centralnego, przestrzennego i tylnych głośników przestrzennych oraz głośników przednich wysokich również jest automatycznie ustawiany rozmiar „Small”. • Jeśli nie używasz subwoofera, dla głośników przednich zostanie automatycznie wybrane ustawienie „Large”. x Crossover Freq. (częstotliwość rozgraniczająca głośników) Pozwala na ustawienie częstotliwości rozgraniczającej niskich tonów głośników, dla których w menu Speaker Settings wybrano rozmiar „Small”. Zmierzona częstotliwość rozgraniczająca każdego głośnika ustawiana jest po wykonaniu automatycznej kalibracji. 1 Na ekranie wybierz parametr w obszarze głośnika, dla którego chcesz ustawić częstotliwość rozgraniczającą, i naciśnij przycisk . 2 Ustaw wartość i naciśnij przycisk . x Test Tone Na ekranie „Test Tone” można wybrać rodzaj dźwięku testowego. Wskazówki • Aby ustawić poziom głośności wszystkich głośników jednocześnie, naciśnij przycisk 2 +/–. Można to zrobić także za pomocą pokrętła MASTER VOLUME, które znajduje się na odbiorniku. • Podczas regulacji na ekranie telewizora będzie widoczna ustawiana wartość. Odtwarzanie dźwięku testowego przez poszczególne głośniki Dźwięk testowy można odtworzyć kolejno przez każdy głośnik. 1 Wybierz opcję „Test Tone” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz rodzaj dźwięku testowego lub głośnika i naciśnij przycisk . •Off: dźwięk testowy jest odtwarzany ręcznie przez każdy głośnik. • Auto: dźwięk testowy jest odtwarzany po kolei przez każdy głośnik. • Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH, Fix RH, Fix SW: można wybrać, które głośniki będą odtwarzać dźwięk testowy. 3 Ustaw poziom głośnika dla ręcznego dźwięku testowego i naciśnij przycisk . * Gdy podłączony będzie tylko jeden tylny głośnik przestrzenny, pojawi się wskaźnik „Fix SB”. x Distance Unit Pozwala na wybór jednostki miary służącej do ustawiania odległości. • feet: odległość jest wyświetlana wstopach. • meter: odległość jest wyświetlana wmetrach. Regulacja ustawień 91 PL