Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

• Sørg for, at bruge

• Sørg for, at bruge en router/et adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk. • Trådløse netværk påvirkes af elektromagnetiske bølger, der udsendes fra mikrobølgeovne og andre enheder. Flyt din enhed væk fra de enheder, der udsender elektromagnetiske bølger. • Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk er tændt. Receiveren kan ikke betjenes ved hjælp af TV SideView-enheden. • Det kan tage lang tid for receiveren at oprette forbindelse til netværket, efter at du har tændt receiveren. Vent et øjeblik, og forsøg derefter at bruge TV SideView igen. • Kontroller, at "Network Standby" er indstillet til "On" i menuen Network Settings, så du kan bruge TV SideView, umiddelbart efter at du har tændt receiveren. Du kan ikke vælge menuen Network Settings. • Vent et øjeblik, efter at du har tændt receiveren, og vælg derefter menuen Network Settings igen. Hjemmenetværk Der kan ikke oprettes forbindelse til netværket. • Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk er tændt. • Kontroller, at serveren er tændt. • Receiverens netværksindstillinger er muligvis ikke korrekte. Kontroller netværksstatus. Se "Information", og vælg derefter "Physical Connection" i trin 2 (side 89). Hvis der vises "Connection Fail", skal netværksforbindelsen sættes op igen (side 55). • Serveren er måske ustabil. Genstart den. • Kontroller, at receiveren og serveren er tilsluttet routeren/adgangspunktet til et trådløst lokalnetværk korrekt. • Kontroller, at serveren er indstillet korrekt (side 55). Kontroller, at receiveren er registreret til serveren og tillader streaming af musik fra serveren. • Hvis systemet har forbindelse til det trådløse netværk, skal du placere receiveren og routeren/adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk tættere på hinanden. • Hvis funktionen ICF (Internet Connection Firewall) er aktiv på computeren, kan receiveren muligvis ikke oprette forbindelse til computeren (kun hvis computeren bruges som server). Det kan være nødvendigt at ændre dine firewallindstillinger for at tillade receiveren at oprette forbindelse. (Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din computer, angående oplysninger om at ændre dine firewallindstillinger.) • Hvis du har initialiseret receiveren eller foretaget en systemgendannelse på din server, skal du angive netværksindstillingerne igen (side 55). Serveren (f.eks. en computer) er ikke vist på serverlisten. ("No Server" vises på TV-skærmen.) • Du har måske tændt for receiveren, før du tændte for serveren. Opdater serverlisten (side 60). • Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk er tændt. • Kontroller, at serveren er tændt. • Kontroller, at serveren er indstillet korrekt (side 55). Kontroller, at receiveren er registreret til serveren og tillader streaming af musik fra serveren. • Kontroller, at receiveren og serveren er tilsluttet routeren/adgangspunktet til et trådløst lokalnetværk korrekt. Kontroller oplysningerne om netværksindstillinger (side 89). 106 DK

• Se betjeningsvejledningen til routeren/adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk, og kontroller multicast-indstillingen. Hvis multicast-indstillingen er aktiveret på routeren/adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk, skal du deaktivere den. Der kan ikke afspilles lyd normalt. • Der er valgt Shuffle Play. Tryk på SHUFFLE flere gange, indtil "SHUF" forsvinder. Afspilningen starter ikke eller skifter ikke automatisk til det næste nummer eller den næste fil. • Kontroller, at den lydfil, du forsøger at afspille, er i et format, som receiveren understøtter (side 61). • WMA-filer med DRM-copyrightbeskyttelse kan ikke afspilles. Du finder oplysninger om, hvordan du kontrollerer copyright-beskyttelsen for en WMA-fil, på side 63. Lyden springer under afspilningen. • Båndbredden på din trådløse LAN-forbindelse kan være for lav. Flyt receiveren og routeren/ adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk tættere på hinanden, uden eventuelle forhindringer imellem dem. • Hvis du bruger computeren som server, kan computeren køre mange programmer. Hvis et anti-virus-program er aktivt på computeren, skal du midlertidigt deaktivere programmet, da det er meget ressourcekrævende. • Afhængigt af netværksmiljøet er det muligvis ikke muligt at afspille numre, hvis mere end én enhed betjenes på samme tid. Sluk for en anden enhed for at gøre det muligt for receiveren at afspille numre. "Cannot Play" vises. • Du kan ikke afspille andre filer end lydfiler. • Kontroller, at serveren er indstillet korrekt (side 55). Kontroller, at receiveren er registreret til serveren og tillader streaming af musik fra serveren. • Kontroller, om lydfilen på serveren er blevet beskadiget eller slettet. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med serveren. • Du kan ikke afspille følgende numre: – Et nummer, der overtræder afspilningsbegrænsningerne. – Et nummer med lovstridige copyright-oplysninger. – Et nummer, som du har købt i en onlinemusikbutik, som ikke tillader streaming i hjemmenetværk. – Et nummer i format, der ikke understøttes af receiveren (side 61). • Kontroller, at det valgte nummer ikke er slettet på serveren. Hvis nummeret er blevet slettet, skal du vælge et andet nummer. • Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk er tændt. • Kontroller, at serveren er tændt. • Serveren er måske ustabil. Genstart den. • Kontroller, at receiveren og serveren er tilsluttet routeren/adgangspunktet til et trådløst lokalnetværk korrekt. "No Track" vises. • Hvis der ikke er numre eller mapper i den valgte mappe, kan du ikke udvide mappen for at få vist dens indhold. Kan du ikke afspille et copyright-beskyttet nummer i WMA-format. • Du finder oplysninger om, hvordan du kontrollerer copyright-beskyttelsen for en WMA-fil, på side 63. Du kan ikke vælge et tidligere valgt nummer. • Nummeroplysningerne er måske blevet ændret på serveren. Vælg serveren på serverlisten igen (side 60). Yderligere oplysninger 107 DK