Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Enheder på

Enheder på hjemmenetværket kan ikke oprette forbindelse til serveren. • "Network Standby" er måske indstillet til "Off". Tænder for receiveren eller indstiller "Network Standby" til "On" i menuen Network Settings (side 90). • Kontroller, at netværket er indstillet korrekt. Hvis ikke, kan forbindelsen ikke oprettes (side 90). • Enheden på enhedslisten er indstillet på "Not Allow" (side 62), eller enheden findes ikke på enhedslisten (side 62). • Der er indstillet maksimalt 20 enheder, som kan tilsluttes. Slet unødvendige enheder på enhedslisten, og indstil derefter "Auto Access" på "Allow" (side 62). • Receiverens betjening af serveren afbrydes, hvis receiveren foretager én af følgende funktioner. – Afspilning af et nummer, der er gemt på serveren (receiveren fungerer som en afspiller) –Opdatering af softwaren – Formatering af systemet Receiveren kan ikke tændes automatisk, når enheder på netværket har adgang til det. • Selve receiveren understøtter ikke Wake-on-Lan-standarden. Derfor kan receiveren ikke tændes på Wake-on-LAN, hvis "Network Standby" er indstillet til "Off". Indstil "Network Standby" på "On" i menuen Network Settings (side 89), så receiveren kan reagere på handlinger foretaget af andre enheder via et netværk (side 90). Enheder på hjemmenetværket kan ikke tænde receiveren. • Receiveren kan ikke tændes med en Wake-on-LAN-start, som foretages af andre enheder på et netværk. Receiveren kan ikke afspille det nummer, der i øjeblikket afspilles af PARTY-værten. • PARTY-værten afspiller et nummer i et lydformat, som ikke kan afspilles på receiveren. • Det kan tage nogen tid, før afspilningslyden høres. Receiveren deltager i et utilsigtet PARTY. • Når mere end et PARTY er startet, når receiveren deltager, kan receiveren måske ikke deltage i det ønskede PARTY. Luk det andet PARTY, og deltag derefter i det ønskede PARTY. AirPlay iOS-enheder kan ikke finde receiveren. • Kontroller opsætningen af din firewall i din sikkerhedssoftware. Yderligere oplysninger findes på følgende websted (side 110). • Sørg for, at iOS-enheden eller computeren med iTunes er sluttet til dit hjemmenetværk. • Opdater receiveren og iOS-enhedens AirPlay-softwareversion til den nyeste version (side 70). Lyden springer. • Der kan forekomme spring i lyden afhængigt af faktorer som f.eks. netværksmiljøet, når du bruger et trådløst netværk. • Serverne er overbelastede. Luk alle unødvendige programmer, du bruger i øjeblikket. Denne receiver kan ikke betjenes. • Opdater iOS-enhedens softwareversion til den nyeste version (side 70). • Opdater receiverens softwareversion til den nyeste version (side 70). • Sørg for, at en anden enhed ikke streamer til den AirPlay-kompatible enhed samtidigt. 108 DK

Knapper som 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE og REPEAT fungerer ikke. • Sørg for, at indstillingerne, der tillader iTunes at acceptere styring fra denne receiver, er aktive. • Receiveren er ikke valgt som fjernhøjttaler på denne iOS-enhed. Vælg at receiveren skal være netværkshøjttaler. SEN Du kan ikke tilslutte receiveren til en tjeneste. • Sørg for, at din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk er tændt. • Kontroller netværksstatus. Se "Information" (side 89), og vælg derefter "Physical Connection" i trin 2. Hvis der vises "Connection Fail", skal netværksforbindelsen sættes op igen (side 55). • Hvis systemet har forbindelse til det trådløse netværk, skal du placere receiveren og routeren/adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk tættere på hinanden. • Hvis din kontrakt med internetudbyderen begrænser internetforbindelse til én enhed ad gangen, kan denne enhed ikke oprette forbindelse til internettet, når en anden enhed er tilsluttet. Kontakt din tjenesteudbyder. Lyden springer. • Båndbredden på din trådløse LAN-forbindelse kan være for lav. Flyt receiveren og routeren/ adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk tættere på hinanden, uden eventuelle forhindringer imellem dem. "BRAVIA" Sync (Control for HDMI) Funktionen Control for HDMI virker ikke. • Kontroller HDMI-tilslutningen (side 24). • Kontroller, at "Ctrl for HDMI" er indstillet til "On" i menuen HDMI Settings (side 88). • Kontroller, at det tilsluttede udstyr er kompatibelt med funktionen Control for HDMI. • Kontroller Control for HDMIindstillingerne på det tilsluttede udstyr. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr. • Hvis du trækker HDMI-kablet ud eller skifter tilslutning, skal du gentage procedurerne i "Forberedelse til "Bravia" Sync" (side 74). • Hvis "Ctrl for HDMI" er indstillet til "Off", fungerer "BRAVIA" Sync ikke korrekt, selvom udstyret er tilsluttet HDMI IN-stikket. • Typerne og antallet af udstyr, som kan betjenes ved brug af "BRAVIA" Sync, er begrænset på følgende måde i henhold til HDMI CEC-standarden. – Optageudstyr (Blu-ray-optager, DVD-optager osv.): op til tre stykker udstyr – Afspilningsudstyr (Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller osv.): op til tre stykker udstyr – Tuner-relateret udstyr: op til fire stykker udstyr – AV-receiver (lydsystem): op til et stykke udstyr Yderligere oplysninger 109 DK