Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Indikatorer på

Indikatorer på skærmpanelet A Indgangsindikator Lyser for at indikere den aktuelle indgang. HDMI Receiveren genkender det udstyr, som er tilsluttet via et HDMI IN-stik. ARC TV-indgang er valgt, og ARC-signalerne (Audio Return Channel) er registreret. COAX Digitalt signal sendes ind gennem COAXIAL-stikket (side 77). OPT Digitalt signal sendes ind gennem OPTICAL-stikket (side 77). B PARTY Lyser, hvis funktionen PARTY STREAMING er aktiveret (side 66). C S.OPTIMIZER Lyser, når funktionen Sound Optimizer aktiveres (side 53). D D.C.A.C. Lyser, når måleresultaterne for funktionen "Auto Calibration" anvendes. E TrueHD* Lyser, når receiveren dekoder Dolby True HD-signaler. F DTS(-HD)-indikator* Tænder den respektive indikator, når receiveren dekoder de tilsvarende DTS-formatsignaler. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Indikator for højttalersystem (side 34) H Indstillingsindikator ST Lyser, når receiveren stiller ind på en en stereoudsendelse. MEM Tændes, når en hukommelsesfunktion, f.eks. Preset Memory (side 48), osv. aktiveres. I SLEEP Lyser, når funktionen Sleep Timer er aktiveret (side 14). J EQ Lyser, når equalizeren aktiveres. K D.L.L. Lyser, når funktionen D.L.L. (Digital Legato Linear) er aktiveret (side 86). L D.R.C. Lyser, hvis komprimering af dynamikområde aktiveres (side 87). M NEO:6 Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/Musicdekoderen er aktiveret (side 51). 10 DK

N Dolby Pro Logic-indikator Tænder den respektive indikator, når receiveren udfører Dolby Pro Logicbehandling. Denne matrix surrounddekodningsteknologi kan forbedre indgangssignalerne. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz Bemærk Disse indikatorer lyser muligvis ikke. Det afhænger af indstillingen for højttalermønster. O A.P.M. Lyser, når funktionen A.P.M. (Automatic Phase Matching) er aktiveret. Du kan kun indstille funktionen A.P.M. i funktionen DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (side 32). P UPDATE Lyser, når der er en ny softwareversion tilgængelig (side 70). Q Indikator for signalstyrke på trådløst LAN Lyser for at vise signalstyrken på trådløst LAN (side 37, 38). Intet signal. Signalstyrken er svag. Signalstyrken er moderat. Signalstyrken er kraftig. R Indikator for kabelforbundet LAN Tændes, når LAN-kablet er tilsluttet. S USB Lyser, når der registreres en iPod/iPhone- eller USB-enhed. * Ved afspilning af en disk i Dolby Digital- eller DTS-format, skal du sørge for, at du har oprettet de digitale forbindelser, og at INPUT MODE ikke er indstillet til "Analog" (side 77), og at der ikke er valgt eller "Analog Direct". 11 DK