Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Opsætning af et

Opsætning af et trådløst netværk ved brug af metoden WPS med PIN-kode Hvis adgangspunktet understøtter tilslutning med WPS med PIN (Personal Identification Number)-kode, kan du opsætte en trådløs WPS-forbindelse ved at angive receiverens PIN-kode i routeren/ adgangspunktet til et trådløst lokalnetværk. 1 Vælg "Manual Registration" i trin 2 i "Søgning efter et adgangspunkt og opsætning af et trådløst netværk (Access Point Scan-metoden)" (side 36). 2 Tryk på V/v flere gange for at vælge "WPS PIN", og tryk derefter på . Den tilgængelige SSID-liste (adgangspunkt) vises. 3 Tryk på V/v flere gange for at vælge det ønskede netværksnavn (SSID), og tryk derefter på . Receiverens PIN-kode (8 cifre) vises på TV-skærmen. Lad PIN-koden være vist, indtil tilslutningen er udført. (Der vises en anden PIN-kode, hver gang du foretager denne handling). 4 Indtast receiverens PIN-kode på routeren/adgangspunktet til et trådløst lokalnetværk. Receiveren starter netværksindstillingerne. Der vises "Completed", når netværksindstillingerne er foretaget, og " " lyser på skærmpanelet. Du vender tilbage til menuen Network Settings ved at trykke på . (Afhængigt af netværksmiljøet kan netværksindstillingerne tage nogen tid). 5 Foretag serverindstillingerne. Hvis du vil høre lydindhold, der er lagret på serveren, skal du indstille serveren (side 55). Tip • Se "Information" (side 89), når du kontrollerer netværksindstillingerne. • Hvis du ønsker oplysninger om indtastning af PIN-koden på routeren/adgangspunktet til trådløst lokalnetværk, henvises du til betjeningsvejledningen til routeren/ adgangspunktet. Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn (SSID) (den manuelle opsætningsmetode) Du kan angive det ønskede netværksnavn (SSID) manuelt, hvis det ikke vises på listen. 1 Vælg "Manual Registration" i trin 2 i "Søgning efter et adgangspunkt og opsætning af et trådløst netværk (Access Point Scan-metoden)" (side 36). 2 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Direct Input", og tryk derefter på . 3 Angiv netværksnavnet (SSID), og tryk derefter på . 4 Tryk på V/v flere gange for at vælge den ønskede sikkerhedsindstilling, og tryk derefter på . 5 Følg trin 4 til 7 i "Søgning efter et adgangspunkt og opsætning af et trådløst netværk (Access Point Scanmetoden)" (side 36). 38 DK

Vejledning i betjening af skærmen (OSD – On-Screen Display) Du kan få vist receiverens menu på TV-skærmen og vælge den funktion, du vil bruge, på TV-skærmen ved at trykke på V/v/B/b og på fjernbetjeningen. Når du starter betjening af receiveren, skal du sørge for først at trykke AMP på fjernbetjeningen. Ellers vil efterfølgende betjeninger ikke blive rettet mod receiveren. AMP 3 Tryk på V/v flere gange for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på for at få vist menuen. Listen over menupunkter vises på TV-skærmen. Eksempel: Hvis du vælger "Watch". Klargøring af receiveren RETURN O Brug af menuen V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Skift indgang for TV'et, så der vises et billede af menuen. 2 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. Afhængigt af TV'et kan det tage nogen tid, før startmenuen vises på TV-skærmen. 4 Tryk på V/v flere gange for at vælge det menupunkt, du vil justere, og tryk derefter på for at åbne menupunktet. 5 Gentag trin 3 og 4 for at vælge den ønskede parameter. Tip Når der vises "OPTIONS" i den nederste højre del af OSD, kan du få vist funktionslisten ved at trykke på OPTIONS og vælge en relateret funktion. Sådan vender du tilbage til den forrige skærm Tryk på RETURN O. Sådan afsluttes menuen Tryk på HOME for at få vist menuen Home, og tryk derefter på HOME igen. 39 DK