Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Ved brug af Windows 8

Ved brug af Windows 8 Vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) under [Settings] (Indstillinger). I dette afsnit forklares det, hvordan du opsætter producentinstalleret Windows Media Player 12 til Windows 8. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du betjener Windows Media Player 12, skal du se i Hjælp til Windows Media Player 12. 1 Gå til Control Panel (Kontrolpanel). Vælg [All Apps] (Alle apps) under [Start]. Vælg [Control Panel] (Kontrolpanel). 2 Vælg [View network status and tasks] (Vis netværksstatus og -opgaver) under [Network and Internet] (Netværk og internet). Vinduet [Network and Sharing Center] (Netværks- og delingscenter) vises. Tip Hvis det ønskede element ikke vises på skærmen, kan du prøve at ændre skærmtypen i Kontrolpanel. Tip Hvis Windows 8-skærmen ikke vises som ovenfor, skal du fortsætte med trinene nedenfor. 56 DK

3 Vælg [Change advanced sharing settings] (Rediger avancerede delingsindstillinger). 6 Vælg [Allow All] (Tillad alle). Vinduet [Allow All Media Devices] (Tillad alle medieenheder) åbnes. Hvis alle enheder i det lokale netværk er indstillet til [Allowed] (Tilladt), skal du vælge [OK] og lukke vinduet. 4 Vælg [Choose media streaming options] (Vælg indstillinger for mediestreaming) i [Media streaming] (Mediestreaming). 5 Hvis [Media streaming is not turned on] (Mediestreaming er ikke slået til) vises i vinduet [Media streaming options] (Indstillinger for mediestreaming), skal du vælge [Turn on media streaming] (Slå mediestreaming til). 7 Vælg [Allow all computers and media devices] (Tillad alle computere og medieenheder). 8 Vælg [Next] (Næste) og [Finish] (Udfør) for at lukke vinduet. 9 Opdater serverlisten. Når indstillingerne er angivet, skal du opdatere serverlisten på receiveren og vælge denne server på listen. Du finder flere oplysninger om valg af en server under "Sådan opdateres serverlisten" (side 60). Ved brug af Windows 7 Dette afsnit beskriver, hvordan Windows Media Player 12 til Windows 7, som er installeret fra fabrikken, indstilles. Du kan se oplysninger om, hvordan du betjener Windows Media Player 12, i Hjælp til Windows Media Player 12. Brug af netværksfunktioner 57 DK