Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

6 Marker [Private]

6 Marker [Private] (Privat), og vælg [Next] (Næste). 7 Kontroller, at [Location type] (Placeringstype) er ændret til [Private] (Privat), og vælg [Close] (Luk). 8 Kontrollér, at [(Private network)] ((Privat netværk)) er vist i vinduet [Network and Sharing Center] (Netværks- og delingscenter), og luk vinduet. 9 Hvis [Share my media] in the [Media Sharing] (Del mine medier) i vinduet [Media Sharing] (Mediedeling), som er vist i trin 3, ikke er markeret, skal du markere [Share my media] (Del mine medier), og derefter vælge [OK]. Der vises en liste med enheder, der kan tilsluttes. 10 Vælg [Settings…] (Indstillinger…), som er vist ved siden af [Share my media to:] (Del mine medier med:). 11 Marker [Allow new devices and computers automatically] (Tillad nye enheder og computere automatisk), og vælg [OK]. 12 Opdater serverlisten. Når indstillingerne er angivet, skal du opdatere serverlisten på receiveren og vælge denne server på listen. Du finder flere oplysninger om valg af en server under "Sådan opdateres serverlisten" (side 60). Sådan opdateres serverlisten Når du føjer en ny server til dit hjemmenetværk, eller når du ikke kan finde den ønskede server på listen, skal du opdatere serverlisten. 1 Tryk på OPTIONS, mens serverlisten vises. 2 Vælg "Refresh", og tryk derefter på . Den opdaterede serverliste vises. Tip Receiveren fører en oversigt over de fem sidst tilsluttede servere, og disse servere er vist øverst på serverlisten. Der kan vises op til 20 servere på en serverliste. Sådan slettes en server fra serverlisten 1 Marker den server, du vil slette, på serverlisten, og tryk derefter på OPTIONS. Indstillingsmenuen vises. 2 Vælg "Delete", og tryk derefter på . Bekræftelsen vises på TV-skærmen. 3 Vælg "OK", og tryk derefter på . "Completed" vises, og den valgte server slettes. Bemærk Selv om du fjerner serveren fra serverlisten, vises serveren på listen igen, hvis receiveren finder den på netværket (f.eks. når du opdaterer serverlisten). Bemærk Fjern markeringen af dette element, når du har bekræftet, at receiveren kan tilsluttes serveren og afspille lydindhold, der er gemt på serveren. 60 DK

Anvendelse af lydindhold, som er gemt på serveren Du kan afspille lydindhold, som er gemt på serveren, ved hjælp af receiveren i MP3-, lineær PCM-, WMA-, FLAC og AAC*- format. Lydindhold med DRM (Digital Rights Management)-copyrightbeskyttelse kan ikke afspilles på denne receiver. * Receiveren kan kun afspille AAC-filer med filtypenavnet ".m4a", ".mp4" eller ".3gp". Server HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Denne receiver ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x 1 Tryk på HOME NETWORK. Listen over servere vises på TV-skærmen. Hvis det sidst valgte element (afspilningsliste, album, mappe osv.) vises på TV-skærmen, skal du trykke på RETURN O flere gange, indtil serverlisten vises. Hvis der vises "No server is available", eller hvis en server, der er vist på listen, ikke er tilgængelig, skal du trykke på OPTIONS. Vælg "Refresh", og tryk derefter på . Den opdaterede serverliste vises. Tip Du kan også vælge "HOME NETWORK" fra "Listen" i startmenuen. 2 Vælg den server, som indeholder det indhold, du vil afspille. Indholdslisten vises på TV-skærmen. Bemærk Hvis serverenheden understøtter Wake-on- Lan-standarden, tænder receiveren serveren automatisk. Hvis serveren ikke understøtter Wake-on-Lan-standarden, skal du tænde serveren først. Se betjeningsvejledningen eller hjælpen til serveren angående oplysninger om indstillinger eller funktioner for Wake-on-LAN for din server. 3 Vælg det ønskede element (f.eks. afspilningsliste, album, mappe), og tryk på . Hvis der vises et andet element, skal du gentage dette trin for at indkredse valgmulighederne, indtil det ønskede element vises. Hvilke elementer, der vises, afhænger af den tilsluttede server. 4 Vælg det ønskede spor, og tryk derefter på . Afspilningen starter. Kontrollér, at der kommer lyd ud af receiverens højttalere. Bemærkninger • Spor, som receiveren ikke kan afspille, er også vist på TV-skærmen. Du kan ikke sortere en liste med spor, der kan afspilles. • "!" vises over et spornavn, der ikke kan afspilles på receiveren, og sporet springes over under afspilning. • Afspilningen genoptages ikke fra det sidst valgte element, hvis du trækker netledningen ud af stikkontakten. • Det kan tage lang tid for receiveren af vise elementer, når der søges i en mappe, der indeholder en stor mængde lydindhold. I dette tilfælde skal du bruge søgning med nøgleord (side 72). Brug af netværksfunktioner 61 DK