Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Tip • Hvis du vælger

Tip • Hvis du vælger en mappe, f.eks. en mappe med kunstnere eller genrer, skal du derefter trykke på knappen N, hvorefter receiveren afspiller alle elementer i den valgte mappe. • Receiveren genoptager afspilningen fra det sidst valgte element, når funktionen skifter til funktionen Home Network, indtil receiveren slukkes. Hvis "Network Standby" er indstillet til "On", genoptages afspilningen fra det sidst valgte element, selv om du har slukket for receiveren. Sådan angives adgangsindstillinger Du kan indstille adgangsbegrænsning eller adgangstilladelse for enhederne på enhedslisten. 1 Tryk på HOME NETWORK. 2 Tryk på OPTIONS. 3 Vælg "Access Settings", og tryk derefter på . Sådan indstilles automatisk adgangstilladelse 1 Vælg "Auto Access" i "Access Settings", og tryk derefter på . 2 Vælg "Allow" eller "Not Allow", og tryk derefter på . • Allow: Alle enheder på hjemmenetværket har adgang til receiveren. Receiveren kan starte et PARTY som værtsenhed og deltage i et PARTY som gæsteenhed, hvis det kræves. • Not Allow: Receiveren tillader ikke en ny enhed adgang til receiveren. Når en ny enhed tilsluttes hjemmenetværket, skal enheden tilføjes på enhedslisten, og den skal gives adgangstilladelse (side 62). Bemærk Du kan tilføje op til 20 enheder på enhedslisten. Hvis der allerede er registreret 20 enheder, vises "Device list is full", og der kan ikke tilføjes flere enheder på listen. I dette tilfælde skal du slette unødvendige enheder på listen (side 62). Sådan tilføjes enheder på enhedslisten 1 Vælg "Control Device" i "Access Settings", og tryk derefter på . Listen over registrerede enheder vises på TV-skærmen. 2 Vælg "Add Device", og tryk derefter på . 3 Vælg den ønskede enhed, og tryk derefter på . Den valgte enhed tilføjes på enhedslisten. Se "Sådan indstilles adgangstilladelse for enhederne" (side 62) for at få flere oplysninger om indstilling af adgang. Sådan indstilles adgangstilladelse for enhederne Du kan indstille adgangstilladelse for en enhed på enhedslisten. Kun enheder, der er indstillet som "Allow", genkendes på hjemmenetværket. 1 Vælg "Control Device" i "Access Settings", og tryk derefter på . Listen over registrerede enheder vises på TV-skærmen. 2 Vælg den ønskede enhed, og tryk derefter på . 3 Vælg "Access", og tryk derefter på . 4 Vælg "Allow" eller "Not Allow", og tryk derefter på . Sådan slettes en enhed på listen Vælg "Delete" i trin 3, og tryk derefter på . Vælg "OK" på bekræftelsesskærmen, og tryk derefter på . Brug af TV SideView TV SideView er en gratis mobilapplikation til fjernenheden (smartphone, osv.). Ved at bruge TV SideView med denne receiver kan du nemt kan du nemt nyde receiveren ved at betjene fjernenheden. 62 DK

Sådan registreres TV SideViewenheden 1 Tryk på HOME NETWORK. Tip Du kan også vælge "HOME NETWORK" fra "Listen" i startmenuen. 2 Tryk på OPTIONS. 3 Vælg "TV SideView Device Registration", og tryk derefter på . 4 Vælg "Start Registration", og tryk på . Receiveren begynder at registrere TV SideViewe-enheden, som er klar til registrering. Der vises "Connecting" på TV-skærmen. Tryk på "Registration" på TV SideViewenheden. Receiveren afslutter dog registreringen, hvis der ikke er registreret en enhed inden for 30 sekunder. 5 Vælg "Finish", og tryk derefter på . Sådan annulleres registreringen Vælg "Cancel" i trin 4, og tryk derefter på . Bemærk Der kan tilføjes op til 5 TV SideView-enheder på enhedslisten. Hvis der allerede er registreret 5 enheder, vises der "Device Full", og der kan ikke tilføjes flere enheder på listen. I dette tilfælde skal du slette unødvendige enheder på listen (side 63). Sådan får du vist den registrerede TV SideView-enhed Vælg "Registered TV SideView Devices" i trin 3, og tryk derefter på . Sådan slettes registrerede TV SideView-enheder på enhedslisten 1 Vælg "Registered TV SideView Devices" i trin 3, og tryk derefter på . 2 Vælg den enhed, du vil slette, og tryk derefter på . 3 Vælg "Delete", og tryk derefter på . 4 Vælg "OK", og tryk derefter på . Den valgte enhed fjernes fra enhedslisten. Kontrol af copyrightbeskyttelsen Receiveren kan ikke afspille filer i WMAformat med DRM-copyrightbeskyttelse. Hvis en WMA-fil ikke kan afspilles på denne receiver, skal du kontrollere filens beskyttelse på din computer for at se, om filen er DRM-copyright-beskyttet. Åbn den mappe eller det drev, hvor WMA-filen er gemt, og højreklik på filen for at få vist vinduet [Properties] (Egenskaber). Hvis fanen [License] (Licens) vises, er filen DRM-copyrightbeskyttet og kan ikke afspilles på denne receiver. Betjening af funktionen Home Network med fjernbetjeningen Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt* Stoppe afspilningen Skal du gøre følgende Tryk på X under afspilningen. Tryk på N for at genoptage afspilningen. Tryk på x. Gå til starten Tryk på ./> af det aktuelle flere gange. spor, det forrige eller det næste spor Vælge det element, du vil afspille Tryk på RETURN O flere gange, indtil den ønskede mappe vises. Eller tryk på OPTIONS, vælg "Server List", og vælg derefter det ønskede element. Tryk på OPTIONS for at vende tilbage til afspilningsdisplayet, og vælg "Now Playing". Brug af netværksfunktioner 63 DK