Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Hvis du vil Søge efter

Hvis du vil Søge efter det ønskede element ved hjælp af et nøgleord Skal du gøre følgende Mens du vælger indholdet på serveren, skal du trykke på ALPHABET SEARCH og derefter indtaste et nøgleord (side 72). Ændre serveren Tryk på x. Vælg derefter "Server List", og tryk derefter på . Vælg den ønskede server, og tryk derefter på . Vælge Gentag afspilning Vælge Shuffle Play Tryk på REPEAT flere gange, indtil der vises "Repeat All" eller "Repeat One" på TV-skærmen. Tryk på SHUFFLE flere gange, indtil der vises "Shuffle On" på TV-skærmen. SEN Bemærk Afhængigt af tjenesteudbyderen, skal du muligvis registrere din receiver, inden du bruger musiktjenester. Du kan finde yderligere oplysninger om registrering på tjenesteudbyderens websted for kundesupport. Numeriske knapper Denne receiver * Afspilningen kan muligvis ikke stoppes midlertidigt, når funktionen Home Network er valgt. Det afhænger af serveren. ALPHABET SEARCH SEN MEM Sony Entertainment Network (SEN) Du kan lytte til musiktjenesterne, som tilbydes på internettet, med denne receiver (funktionen SEN). Hvis du vil bruge denne funktion, skal receiveren være til sluttet til netværket, og netværket skal være tilsluttet internettet. Se "6: Tilslutning til netværket" (side 29) for at få flere oplysninger. Du finder flere oplysninger om SEN på nedenstående websted: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com RETURN O SHIFT Benyt nedenstående fremgangsmåde for at vælge eksempelvis "vTuner" som musiktjeneste på internettet. V/v/B/b, OPTIONS HOME 64 DK

1 Tryk på SEN. Listen over tjenesteudbydere vises på TV-skærmen. Hvis receiveren automatisk viser den sidst valgte tjeneste eller station, skal du trykke på RETURN O flere gange, indtil listen over tjenesteudbydere vises. Tip Du kan også vælge "SEN" fra "Listen" istartmenuen. 2 Vælg "vTuner", og tryk derefter på . 3 Vælg den ønskede mappe eller station, og tryk derefter på . • Tryk på V/v flere gange for at vælge elementet. • Tryk på for at gå til den næste mappe eller lytte til stationen. • Tryk på RETURN O for at gå til den forrige mappe. Bemærk Hvis der vises "No service is available", og du ikke kan få vist en liste over tjenesteudbydere, skal du trykke på OPTIONS og vælge "Refresh". Tip Receiveren viser den sidst valgte tjeneste eller station, når funktionen skifter til funktionen SEN, indtil receiveren slukkes. Når "Network Standby" indstilles på "On", vises den sidst valgte tjeneste eller station, selv om du har slukket receiveren. Sådan betjenes funktionen SEN ved brug af fjernbetjeningen Hvis du vil Skifte station eller tjeneste Skal du gøre følgende Tryk på RETURN O for at vende tilbage til listen over tjenesteudbydere, og vælg derefter tjenesten igen. Tryk på OPTIONS for at vende tilbage til afspilningsdisplayet igen, og vælg "Now Playing". Hvis du vil Bruge forskellige funktioner, mens receiveren vælger eller afspiller en station eller tjeneste Vælge tjenesteindstillinger Søge efter det ønskede element ved hjælp af et nøgleord Se de tilgængelige oplysninger Skal du gøre følgende Tryk på OPTIONS. Det viste element afhænger af det valgte element eller den valgte mappe. Tryk på OPTIONS, mens indholdet vælges eller afspilles i tjenesten. Vælg "Service Options", og tryk derefter på . Indholdet af tjenestemulighederne afhænger af de valgte tjenester. Mens du vælger indholdet på serveren, skal du trykke på ALPHABET SEARCH og derefter indtaste et nøgleord (side 72). Tryk på DISPLAY flere gange for at vist kunstnernavnet, albumnavnet osv. Forvalg af stationer Du kan gemme op til 20 stationer som dine foretrukne stationer. 1 Vælg den station, du vil indstille. 2 Hold SHIFT nede, mens stationen modtages, og tryk derefter på MEM. Listen over forvalg vises. 3 Vælg et forvalgt nummer, og tryk derefter på . 4 Gentag trin 1 til 3 for at gemme en anden station. Brug af netværksfunktioner 65 DK