Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sådan lyttes til en

Sådan lyttes til en fast station 1 Tryk på SEN. Listen over tjenesteudbydere vises på TV-skærmen. Hvis receiveren automatisk viser den sidst valgte station, skal du trykke på RETURN O flere gange, indtil listen over tjenesteudbydere vises. 2 Vælg "Preset", og tryk derefter på . "Preset" vises øverst på listen over tjenesteudbydere. 3 Vælg den ønskede faste station, og tryk derefter på . Bemærk Nogle stationer kan muligvis ikke vælges som faste stationer. Det afhænger af tjenesteudbyderne. Hvis du forsøger at vælge en sådan station, vises der "Not available" på skærmen. Tip Brug de numeriske knapper for at vælge den faste station. Tryk på SHIFT, og tryk derefter på den numeriske knap, der svarer til det faste nummer, og tryk derefter på for at vælge den faste station direkte. Anvendelse af forskellige musiktjenester Du kan lytte til indhold fra forskellige musiktjenester, som tilbydes på internettet. På nedenstående websted kan du finde flere oplysninger om musiktjenester, hvordan du benytter tjenesterne, samt receiverens registreringskode. http://munlimited.com/home Kontrol af registreringskoden Du bliver måske bedt om at angive receiverens registreringskode, når du benytter en ny musiktjeneste. 1 Vælg "Listen" i startmenuen, og tryk derefter på . 2 Vælg "SEN", og tryk derefter på . Listen over tjenesteudbydere vises på TV-skærmen. Hvis receiveren automatisk viser den sidst valgte tjeneste eller station, skal du trykke på RETURN O flere gange, indtil listen over tjenesteudbydere vises. 3 Vælg "Registration Code", og tryk på . Receiverens registreringskode vises. Brug af funktionen PARTY STREAMING Lydindhold, der afspilles på denne receiver, kan også afspilles samtidig på alle de enheder, der har funktionen PARTY STREAMING på dit hjemmenetværk. Hvis der opstår en afbrydelse, når du bruger en trådløs forbindelse, kan du også tilslutte din receiver til routeren med en kabelforbundet forbindelse (side 31). Under PARTY-streaming starter en såkaldt "PARTY-vært" et PARTY og streamer musik, og en såkaldt "PARTY-gæst" tilslutter sig et PARTY og modtager musik fra "PARTY-værten". Inden du bruger funktionen PARTY STREAMING, skal du sørge for, at "PARTY STREAMING" er indstillet til "On" (side 90). PARTY-vært PARTY-gæst PARTY-gæst PARTY-gæst 66 DK

PARTY START/ CLOSE PARTY JOIN/LEAVE Start af et PARTY Du kan starte et PARTY, så andre enheder, som understøtter funktionen PARTY STREAMING, kan afspille den samme musik, selv om de ikke befinder sig i det samme rum. 1 Sørg for, at enheder, der er PARTY-gæster, er tændte og klar til at tilslutte sig et PARTY. 2 Afspil den ønskede lydkilde. Lydindhold fra alle lydkilder på receiveren kan streames. SHIFT Du kan benytte funktionen PARTY STREAMING med andre enheder*, som har det PARTY STREAMING-logo, der er vist herunder. * De tilgægelige PARTY STREAMING-kompatible enheder afhænger af det pågældende land eller område. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få oplysninger om, hvilke enheder der er tilgængelige. Bemærkninger • Kun lydindhold på denne receiver kan streames. Under brug af PARTYværtsfunktionen, sendes der ikke videosignaler til TV'et, og lydsignaler mikses ned til to kanaler. I dette tilfælde kan du kun vælge "2ch Stereo" som lydfelt. • Når du starter et PARTY som PARTYvært, kan du opleve en tidsforskydning mellem lyd og video i følgende tilfælde. – Funktionen ARC (Audio Return Channel) anvendes. – Udstyrets videoudgang er tilsluttet fjernsynet, og lydudgangen er tilsluttet de digitale eller analoge lydudgangsstik på receiveren. • Kilder med copyrightbeskyttelse kan muligvis ikke streames. 3 Tryk på PARTY START. Der vises "START.PARTY" på skærmpanelet. Receiveren starter PARTY-streaming som PARTY-vært. Sådan lukkes et PARTY Tryk på PARTY CLOSE. Brug af netværksfunktioner 67 DK