Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Indholdsfortegnelse Om

Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning .... 3 Medfølgende tilbehør ...................... 8 Beskrivelse og placering af dele ...... 9 Introduktion ...................................17 Tilslutninger 1: Installation af højttalerne ..........19 2: Tilslutning af højttalerne ..........21 3: Tilslutning af TV'et ....................23 4a: Tilslutning af videoudstyret ...24 4b: Tilslutning af lydudstyret .......28 5: Tilslutning af antennerne .........29 6: Tilslutning til netværket ...........29 Klargøring af receiveren Tilslutning af vekselstrømsledningen ...........32 Tænd for receiveren ......................32 Opsætning af receiveren ved hjælp af Easy Setup .................32 Konfiguration af receiverens netværksindstillinger ..............35 Vejledning i betjening af skærmen (OSD – On-Screen Display) ...39 Grundlæggende betjening Brug af indgangskildeudstyr .........40 Afspilning af en iPod/iPhone .......42 Afspilning af en USB-enhed .........44 Tunerbetjening Lytning til FM/AM-radio .............47 Forvalg af FM-/AM-radiostationer (Preset Memory) .....................48 Modtagelse af RDS-udsendelser (Kun modeller, der sælges i Europa og Australien) ..........49 6 DK Opleve lydeffekter Valg af lydfeltet .............................. 50 Brug af funktionen Sound Optimizer ................................. 53 Valg af kalibreringstype ................ 53 Justering af equalizeren ................. 53 Brug af funktionen Pure Direct ... 54 Nulstilling af lydfelter til standardindstillingerne .......... 54 Brug af netværksfunktioner Receiverens netværksfunktioner ... 55 Opsætning af serveren ................... 55 Anvendelse af lydindhold, som er gemt på serveren ........ 61 Sony Entertainment Network (SEN) ........................................64 Brug af funktionen PARTY STREAMING ............ 66 Sådan streamer du musik fra iTunes med AirPlay ................ 68 Opdatering af softwaren ............... 70 Søgning efter et element ved hjælp af et nøgleord ................ 72 "BRAVIA" Sync-funktioner Hvad er "BRAVIA" Sync? ............. 73 Forberedelse til "Bravia" Sync ....... 74 Afspilning med et enkelt tryk ....... 75 Kontrol af systemlyd ...................... 75 System Power-Off .......................... 76 Scene Select ..................................... 76 Home Theatre Control .................. 76 Nem fjernbetjening ........................ 77

Andre betjeninger Skift mellem digital og analog lyd (INPUT MODE) ..................... 77 Brug af andre lydindgangsstik (Audio Input Assign) ............. 78 Brug af en bi-forstærkertilslutning .......... 79 Nulstilling til fabriksstandarderne ................ 79 Justeringsindstillinger Brug af menuen Settings ............... 80 Easy Setup ....................................... 82 Menuen Speaker Settings ............. 82 Menuen Audio Settings ................ 86 Menuen HDMI Settings ............... 88 Input Settings-menu ..................... 89 Menuen Network Settings ............ 89 Menuen System Settings ............... 90 Betjening uden brug af OSD ........ 91 Brug af fjernbetjeningen Ændring af tilknytninger af indgangsknap .......................... 97 Nulstilling af indgangsknapper .... 98 Yderligere oplysninger Forholdsregler ................................ 98 Fejlfinding ....................................... 99 Specifikationer ............................. 111 Indeks ............................................ 114 7 DK