Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Opdatering af softwaren

Opdatering af softwaren Ved at downloade den nyeste version af softwaren kan du benytte de nyeste funktioner. Receiveren opdaterer softwaren på Sony-serveren. Hvis en ny opdatering er tilgængelig vises "[New Software] Perform Software Update" på TV-skærmen og "UPDATE" vises på skærmpanelet, når du er tilsluttet internettet og bruger funktionen Home Network eller SEN. Sørg for at slukke andet udstyr, der er tilsluttet receiveren, før softwaren opdateres. Du kan finde flere oplysninger om softwareopdateringer på webstedet for kundesupport (side 110). Bemærkninger • Sørg for ikke at slukke for receiveren, trække netværkskablet ud eller på anden måde betjene receiveren, mens opdateringen er i gang. • Hvis du forsøger at opdatere softwaren, når Sleep Timer er slået til, slås Sleep Timer automatisk fra. 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 2 Vælg "Settings", og tryk derefter på . Menuen Settings vises på TV-skærmen. 3 Vælg "System Settings", og tryk derefter på . 4 Vælg "Network Update", og tryk derefter på . 5 Vælg "Update", og tryk derefter på . Receiveren begynder at kontrollere, om der er softwareopdateringer tilgængelige. 6 Når der vises "A new version of software is found" på TV-skærmen, skal du vælge "Update now" og derefter trykke på . Du bliver spurgt, om du accepterer eller ikke accepterer vilkårene for softwareopdateringen. Bekræft meddelelsen, læs "SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SONY SOFTWARE" (side 117), og tryk derefter på . Hvis opdateringen ikke er tilgængelig, vises "No update is required." 7 Vælg "Agree", og tryk derefter . Receiveren starter med at opdatere softwaren, og TV-skærmen slukkes automatisk. The ?/1 (til/standby)- indikatoren på frontpanelet blinker under softwareopdateringen. Det kan tage nogen tid (højst 40 minutter) for receiveren at fuldføre opdateringen. Hvor lang tid afhænger af mængden af data i opdateringerne, netværksforbindelsen, netværkskommunikationsmiljøet osv. Der vises "Complete", når softwareopdateringen er fuldført. Ændringer eller justeringer af indstillingerne stilles nu tilbage til standardindstillingerne. Bemærk Hvis en af nedenstående forhold forekommer, er der opstået en fejl under softwareopdateringen. – ?/1 (til/standby)-indikatoren blinker hurtigt. – Der vises "ERROR" på skærmpanelet. – Der er ikke lys i indikatorerne på skærmpanelet, eller ?/1 (til/standby)- indikatoren er slukket. – Receiveren afslutter ikke opdateringen efter 40 minutter, og "UPDATING" bliver ved med at blinke på skærmpanelet. Netledningen trækkes ud, og tilsluttes derefter igen. Receiveren forsøger at opdatere softwaren. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet forekommer igen. 70 DK

Sådan annullerer di proceduren eller går tilbage til forrige skærm Tryk på RETURN O på ethvert tidspunkt, før receiveren starter softwareopdateringen. Du kan ikke annullere proceduren eller gå tilbage til den forrige skærm, når opdateringen er startet. Meddelelser vedr. netværksfunktioner Netværksindstillinger Meddelelse og forklaring Connection failed Receiveren kunne ikke oprette forbindelse til netværket. Input error De indtastede værdier er forkerte eller ugyldige. Not in use Der foretages en handling, der på det pågældende tidspunkt er forbudt. Not supported Adgangspunktenheden understøtter ikke metoden WPS PIN-kode. Hjemmenetværk Meddelelse og forklaring Cannot connect Receiveren kan ikke tilsluttes den valgte server. Cannot get info Receiveren kan ikke hente oplysninger på serveren. Cannot JOIN PARTY Receiveren kunne ikke deltage i et PARTY. Cannot play Receiveren kan ikke afspille lydfiler på grund af et ikke-understøttet filformat eller afspilningsbegrænsninger. Cannot START PARTY Receiveren kunne ikke starte et PARTY. Data error Du har forsøgt at afspille en fil, som ikke kan afspilles. Meddelelse og forklaring Device list is full Du kan ikke registrere flere enheder på enhedslisten. No server is available Der er ingen server på netværket, som receiveren kan oprette forbindelse til. Prøv at opdatere serverlisten (side 60). No track is found Der er ingen fil, som kan afspilles, i den valgte mappe på serveren. Not found Der er intet element på serveren, som svarer til nøgleordet. Not in use Der foretages en handling, der på det pågældende tidspunkt er forbudt. SEN Meddelelse og forklaring Der kan ikke oprettes forbindelse til server. Receiveren kan ikke tilsluttes serveren. Cannot get data Receiveren kan ikke hente data fra serveren. Cannot play Receiveren kan ikke afspille en tjeneste eller station på grund af et ikke-understøttet filformat eller afspilningsbegrænsninger. Data error • Du har forsøgt at afspille en fil, som ikke kan afspilles. • Receiveren genkender ikke dataene på serveren. Software update is required Tjenesten er ikke tilgængelig i den aktuelle version af receiversoftwaren. Du finder flere oplysninger om softwareopdateringen på nedenstående websted: http://munlimited.com/home No preset station is stored Der er ikke gemt en station på receiveren for det valgte faste nummer. Brug af netværksfunktioner 71 DK