Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Meddelelse og forklaring

Meddelelse og forklaring No service is available Der er ingen tjenesteudbyder. Not available • Den valgte tjeneste er ikke tilgængelig. • Der foretages en handling, der på det pågældende tidspunkt ikke er tilgængelig. Not in use Der foretages en handling, der på det pågældende tidspunkt er forbudt. Softwareopdatering Meddelelse og forklaring Cannot connect Receiveren kan ikke downloade den nyeste version af softwaren fra serveren. Åbn indstillingsmenuen, og opdater softwaren igen (side 70). Cannot download Receiveren kunne ikke downloade opdateringsdataene under udførelse af softwareopdateringen. Åbn indstillingsmenuen, og opdater softwaren igen (side 70). Søgning efter et element ved hjælp af et nøgleord Når der vises en liste på TV-skærmen (f.eks. listen over kunstnere, spor osv.), kan du indtaste et nøgleord for at søge efter det ønskede element. Søgning ved hjælp af nøgleord er kun tilgængelig, hvis funktionen Home Network eller SEN er valgt. Numeriske knapper/ bogstavknapper ALPHABET SEARCH ALPHABET NEXT ALPHABET PREV SHIFT 1 Tryk på ALPHABET SEARCH, mens en elementliste (liste over kunstnere, spor osv.) er vist på TV-skærmen. Skærmen til indtastning af nøgleord vises på TV-skærmen. 2 Hold SHIFT nede, og tryk derefter på nummer-/bogstavtasterne for at indtaste et nøgleord. Et nøgleord kan indeholde op til 15 tegn. 72 DK

Bemærk Indtast et nøgleord, som svarer til bogstaverne eller et ord i starten af navnet eller titlen for det element, du vil søge efter. Når receiveren søger efter et element, ignoreres "The" i startet af et engelsk navn og det følgende mellemrum. 3 Tryk på . Der vises et element, som svarer til nøgleordet. Hvis der vises et andet element end det, du søger efter, skal du trykke på ALPHABET PREV/ ALPHABET NEXT for at vise det forrige/næste element. 4 Gentag trin 1 til 3, indtil du finder det ønskede element, og tryk derefter på . 5 Vælg det ønskede spor, og tryk derefter på . Afspilningen starter. "BRAVIA" Sync-funktioner Hvad er "BRAVIA" Sync? "BRAVIA" Sync-funktionen giver mulighed for kommunikation mellem Sony-produkter, f.eks. TV, Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller, AV-forstærker osv., der understøtter funktionen Control for HDMI. Ved tilslutning af Sony-udstyr, der er kompatibelt med funktionen "BRAVIA" Sync med et HDMI-kabel (medfølger ikke), forenkles betjeningen på følgende måde: •One-Touch Play (side75) • System Audio Control (side 75) • System Power-Off (side 76) • Scene Select (side 76) • Home Theatre Control (side 76) • Remote Easy Control (side 77) Control for HDMI er en fælles standard for den kontrolfunktion, der anvendes af HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Vi anbefaler, at du tilslutter receiveren til apparater med "BRAVIA" Sync. Bemærkninger • Du kan bruge funktionerne "One Touch Play", "System Audio Control" og "System Power-Off" med udstyr af andet fabrikat end Sony. Kompatibilitet med alt udstyr af andet fabrikat end Sony garanteres ikke. • Funktionerne "Scene Select" og "Home Theatre Control" er Sony egne funktioner. De kan ikke betjenes med udstyr af andet fabrikat end Sony. • Udstyr, der ikke er kompatibelt med "BRAVIA" Sync, kan ikke aktivere disse funktioner. "BRAVIA" Sync-funktioner 73 DK