Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Bemærkninger •

Bemærkninger • Baseret på indgangen vises "------" i skærmpanelet, og du kan ikke vælge andre tilstande. • Når "Analog Direct" anvendes, indstilles lydindgangen "Analog". Du kan ikke vælge andre tilstande. Brug af andre lydindgangsstik (Audio Input Assign) Du kan tilknytte de digitale indgangsstik til en anden indgang, hvis stikkenes standardindstillinger ikke svarer til det tilsluttede udstyr. Når du har tilknyttet indgangsstikkene igen, kan du bruge indgangsknappen (eller INPUT SELECTOR på receiveren) til at vælge det udstyr, du har tilsluttet. Eksempel: Når du tilslutter DVD-afspilleren til OPTICAL IN 1-stikket (SAT/CATV). – Tilknyt OPTICAL IN 1-stikket (SAT/CATV) til "DVD". 1 Vælg "Settings" i startmenuen, og tryk derefter på . Menuen Settings vises på TV-skærmen. 2 Vælg "Input Settings", og tryk derefter på . 3 Vælg "Audio Input Assign", og tryk derefter på . 4 Vælg navnet på den indgang, du vil tilknytte, og tryk derefter på . 5 Vælg de lydsignaler, du vil knytte til den indgang, du har valgt i trin 4, ved brug af V/v/B/b. 6 Tryk på . Indgangsnavn BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Lydindgangsstik, der kan tildeles OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* Intet a* a* a* a a* a * Standardindstilling Bemærkninger • Hvis du tilknytter den digitale lydindgang, ændres indstillingen INPUT MODE måske automatisk. • Én ny tilknytning er tilladt for hvert indgang. 78 DK

Brug af en bi-forstærkertilslutning Nulstilling til fabriksstandarderne 1 Vælg "Settings" i startmenuen, og tryk derefter på . Menuen Settings vises på TV-skærmen. 2 Vælg "Speaker Settings", og tryk derefter på . 3 Vælg "Speaker Pattern", og tryk derefter på . 4 Vælg det relevante højttalermønster, så der ingen surroundbaghøjttalerne og fronthøjttalere (høj) er, og tryk derefter på . 5 Vælg "SB Assign", og tryk derefter på . 6 Vælg "BI-AMP", og tryk derefter på . Den samme signal, der udsendes fra SPEAKERS FRONT A-terminaler kan udsendes fra SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-terminaler. Sådan afsluttes menuen Tryk på HOME. Bemærkninger • Indstil "SB Assign" til "Bi-Amp", før du udfører automatisk kalibrering. • Hvis du indstiller "SB Assign" til "Bi-Amp", bliver højttalerens lydstyrke og afstandsindstillingerne for surroundbaghøjttalerne og fronthøjttalerne (høj) ugyldige, og disse fronthøjttalerne anvendes. Du kan rydde alle lagrede indstillinger og vende tilbage til fabriksindstillingerne for receiveren ved at foretage følgende procedure. Denne procedure kan også bruges til at initialisere receiveren, før den anvendes første gang. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til at foretage denne handling. ?/1 1 Tryk på ?/1 for at slukke receiveren. 2 Hold ?/1 nede i 5 sekunder. Der vises "CLEARING" på skærmpanelet i et stykke tid, hvorefter der vises "CLEARED!". Ændringer eller justeringer af indstillingerne stilles nu tilbage til standardindstillingerne. Bemærk Det tager nogle få minutter, før hukommelsen er fuldstændig ryddet. Sluk ikke receiveren, før der vises "CLEARED!" på skærmen. Andre betjeninger 79 DK