Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

x Calibration Type Giver

x Calibration Type Giver dig mulighed for at vælge kalibreringstypen, efter du har udført automatisk kalibrering og gemt indstillingerne. • Full Flat: Gør målingen af frekvensen fra hver højttaler flad. • Engineer: Indstiller frekvenskarakteristikkerne for "Sony's standard for lytterum". • Front Ref.: Indstiller karakteristika for alle højttalere, så de svarer til karakteristika for fronthøjttalerne. • Off: Slår equalizerniveauet for automatisk kalibrering fra. x Speaker Pattern Giver dig mulighed for at vælge det højttalermønster, der svarer til de højttalersystemer, du bruger. x A.P.M. (Automatic Phase Matching) Giver dig mulighed for at indstille A.P.M.- funktionen i DCAC-funktionen (side 32). Kalibrerer højttalernes fasekarakteristikker og sikrer en velkoordineret surroundplads. • Auto: Tænder eller slukker automatisk for A.P.M.-funktionen. • Off: Aktiverer ikke A.P.M.-funktionen. Bemærkninger • Denne funktion virker ikke i de følgende tilfælde. – Der bruges "Analog Direct". – Hovedtelefoner er tilsluttet. – "Auto Calibration" er ikke foretaget. • Receiveren kan afspille signaler ved en lavere samplingsfrekvens end den faktiske samplingsfrekvens for indgangssignaler, afhængigt af lydformatet. x Center Lift Up Ved at bruge de høje fronthøjtalere, kan du løfte lydene fra centerhøjttaleren til en passende højde på skærmen, så du kan opleve naturlig gengivelse uden ubehag. •1–10 •Off Bemærk Denne funktion virker ikke i de følgende tilfælde. – Hovedtelefoner er tilsluttet. – Der er ingen centerhøjttaler. – Der er ingen fronthøjttalere. – Der er brugt "2ch Stereo", "Analog Direct" og "Multi Stereo". – Lydfeltet for musik bruges. x SB Assign (tilknytning af surroundbaghøjttaler) Gør det muligt at indstille SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B-terminalerne for en bi-forstærker eller front B-højttalertilslutning. Se "Sådan indstilles surroundbaghøjttalerne" (side 34) for at få flere oplysninger. Bemærkninger • Sørg for at indstille "SB Assign", før du udfører automatisk kalibrering. • Når du ændrer tilslutningen fra en bi-forstærker eller front B-højttalere til surround-bag- eller -fronthøjttalertilslutninger (høj), skal du indstille "SB Assign" til "Off" og derefter opsætte højttalerne igen. Se "Auto Calibration" (side 82) eller "Manual Setup" (side 84). x Manual Setup Gør det muligt at indstille hver højttaler manuelt på skærmen "Manual Setup". Du kan også indstille højttalerlydstyrken, når den automatiske kalibrering er fuldført. Sådan justeres højttalerlydstyrken Du kan justere hver højttalerlydstyrke (front venstre/højre, front venstre/højre høj, center, surround venstre/højre, surround bag venstre/højre bag, subwoofer). 1 Vælg den højttaler på skærmen, som du vil justere niveau for, og tryk derefter på . 2 Vælg den ønskede parameter under "Level", og tryk derefter på . 3 Juster lydstyrken for den valgte højttaler, og tryk derefter på . Du kan justere lydstyrken fra –10,0 dB til + 10,0 dB i intervaller af 0,5 dB. 84 DK

Bemærk Når et af lydfelterne til musik er valgt, udsender subwooferen ingen lyd, hvis alle højttalerne er indstillet til "Large" i menuen Speaker Settings. Imidlertid udsender subwooferen lyden, hvis – det digitale indgangssignal indeholder LFE-signaler. – front- eller surround-højttalerne er indstillet til "Small". – der er valgt "Multi Stereo", "PLII Movie", "PLII Music", "PLIIx Movie", "PLIIx Music", "PLIIz Heigh", "HD-D.C.S." eller "Portable Audio". Sådan justeres afstanden fra siddepositionen til hver højttaler Du kan justere afstanden fra siddepositionen til hver højttaler (front venstre/højre, front venstre/højre høj, center, surround venstre/højre, surround bag venstre/højre bag, subwoofer). 1 Vælg den højttaler på skærmen, som du vil justere afstanden fra siddepositionen for, og tryk derefter på . 2 Vælg den ønskede parameter under "Distance", og tryk derefter på . 3 Indstil afstanden for den valgte højttaler, og tryk derefter på . Du kan justere afstanden fra 1 m 0 cm til10m 0cm (3fod 3tommer til 32 fod 9 tommer) i intervaller på 10 cm (1 tomme). Bemærkninger • Afhængigt at indstillingen af højttalermønstret kan nogle parametre være utilgængelige. • Denne funktion virker ikke, når der bruges "Analog Direct". Sådan justeres størrelsen af hver højttaler Du kan justere størrelsen på hver højttaler (front venstre/højre, front venstre/højre høj, center, surround venstre/højre, surround bag venstre/højre). 1 Vælg den højttaler på skærmen, som du vil justere størrelsen for, og tryk derefter på . 2 Vælg den ønskede parameter under "Size", og tryk derefter på . 3 Indstil størrelsen for den valgte højttaler, og tryk derefter på . • Large: Hvis du tilslutter store højttalere, som effektivt gengiver basfrekvenser, skal du vælge "Large". Normalt skal du vælge "Large". • Small: Hvis lyden er forvrænget eller mangler surround-effekter, når du hører flerkanals surroundsound, skal du vælge "Small" for at aktivere kredsløbet til at omdirigere bassen og udsende basfrekvenserne for hver kanal fra subwooferen eller andre "Large"-højttalere. Bemærkninger • Når hovedtelefonerne er tilsluttet, kan afstand og størrelse ikke angives. • Denne funktion virker ikke, når der bruges "Analog Direct". Tip • Indstillingerne for "Large" og "Small" for hver højttaler bestemmer, hvorvidt den interne lydprocessor afskærer bassignalet fra den pågældende kanal. Når bassen fra en kanal afskæres, sender kredsløbet til omdirigering af bassen de tilsvarende basfrekvenser til subwooferen eller andre "Large"-højttalere. Da bassen imidlertid har en vis retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære den, hvis det er muligt. Derfor kan du, selv ved brug af små højttalere, indstille dem til "Large", hvis du ønsker at udsende basfrekvenserne til den pågældende højttaler. Hvis du på den anden side bruger en stor højttaler, men foretrækker ikke at udsende basfrekvenserne fra denne højttaler, skal du indstille den til "Small". Hvis det generelle lydniveau er lavere end du foretrækker, skal du indstille alle højttalerne til "Large". Hvis der ikke er nok bas, kan du anvende equalizeren til at fremhæve basniveauerne. • Der angives den samme indstilling for surroundbaghøjttalerne som for surround-højttalerne. • Når fronthøjttalerne er indstillet til "Small", indstilles center- og surround- og surroundbag-/ fronthøjttalere (høj) også automatisk til "Small". • Hvis du ikke bruger subwooferen, indstilles fronthøjttalerne automatisk til "Large". Justeringsindstillinger 85 DK