Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Medfølgende tilbehør

Medfølgende tilbehør • Betjeningsvejledning (denne vejledning) (Kun modeller, der sælges i Australien og Mexico) • Hurtig installationsvejledning (1) • Fjernbetjening (RM-AAU169) (1) • R6-batterier (størrelse AA) (2) • Referencevejledning (1) (kun europæisk model) •FM-ledningsantenne (1) Isætning af batterier ifjernbetjeningen Isæt to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger) i fjernbetjeningen. Sørg for at vende batterierne korrekt. • AM-rammeantenne (1) • Optimeringsmikrofon (ECM-AC2) (1) Bemærkninger • Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. • Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. • Bland ikke mangan-batterier og andre slags batterier. • Udsæt ikke sensoren i fjernbetjeningen for direkte sollys eller kraftige lamper. Hvis du gør det, kan det medføre fejl. • Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud for at undgå skade forårsaget af lækkende batterier og korrosion. • Når du udskifter batterierne, kan knapperne på fjernbetjeningen blive nulstillet til deres standardindstillinger. I så fald du skal tilknytte indgangsknapperne igen (side 97). • Når receiveren ikke længere reagerer på fjernbetjeningen, skal alle batterierne udskiftes med nye. 8 DK

Beskrivelse og placering af dele Frontpanel A ?/1 (til/standby) (side 32, 48, 54) Indikatoren over knappen lyser på følgende måde: Grøn: Receiveren er tændt. Gul: Receiveren er i standbytilstand, og – funktionen "Control for HDMI" (side 88) eller "Network Standby" (side 90) er indstillet til "Til". – "Pass Through" (side 88) er indstillet til "On"* eller "Auto". Lyset slukkes, når receiveren er i standbytilstand og funktionerne "Control for HDMI" og "Network Standby" er indstillet til "Fra". * Kun modeller, der sælges i Australien og Mexico. Bemærk Hvis indikatoren blinker langsomt, er softwareopdateringen i gang (side 70). Hvis indikatoren blinker i hurtig rækkefølge, er der opstået en fejl under softwareopdateringen (side 99). B SPEAKERS (side 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Tryk på TUNING MODE for at betjene en tuner (FM/AM). Tryk på TUNING +/– for at søge efter en station. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (side 50, 51) E Skærmpanel (side 10) F SOUND OPTIMIZER (side 53) G INPUT MODE (side 77) H DIMMER Justerer lysstyrken på skærmpanelet i3niveauer. I DISPLAY (side 96) J Fjernbetjeningssensor Modtager signaler fra fjernbetjeningen. K PURE DIRECT (side 54) Indikatoren over knappen lyser, når PURE DIRECT er aktiveret. L MASTER VOLUME (side 41) M INPUT SELECTOR (side 41) N (USB)-port (side 28) O AUTO CAL MIC-stik (side 33) P PHONES-stik Tilsluttes til hovedtelefoner. 9 DK