Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

x PARTY

x PARTY STREAMING Gør det muligt at indstille receiverens til at bruge funktionen PARTY STREAMING. 1 Vælg "PARTY STREAMING", og tryk derefter på . 2 Vælg "On" eller "Off", og tryk derefter på . • On: Receiveren kan detekteres af andre enheder på hjemmenetværket. Receiveren kan starte eller afslutte et PARTY, og kan deltage i eller forlade et PARTY. • Off: Receiveren kan detekteres af andre enheder på hjemmenetværket. Men receiveren kan ikke starte eller afslutte et PARTY, og den kan ikke deltage i eller forlade et PARTY. x Device Name Lader til tildele et enhedsnavn til receiveren på op til 30 tegn, der nemt kan genkendes af andre enheder på hjemmenetværket. Sådan tildeles enhedsnavnet 1 Vælg "Device Name", og tryk derefter på . 2 Tryk på for at vælge det aktuelle enhedsnavn. 3 Hold SKIFT nede, og tryk derefter på en numerisk knap eller en tekstknap for at angive enhedens navn. 4 Tryk på . Tip Enhedens standardnavn er "STR-DN840 ******". "******" er de 6 cifre i receiverens MAC-adresse. x Network Standby Når "Network Standby" er indstillet på "On", kan receiveren altid tilsluttes og kontrolleres via netværket. 1 Vælg "Network Standby", og tryk derefter på . 2 Vælg "Off" eller "On", og tryk derefter på . • On: Netværksfunktionen fungerer, selv når receiveren er i standbytilstand, og genoptager betjeningen, når den kontrolleres over netværket. • Off: Netværksfunktionen deaktiveres, når receiveren er i standbytilstand. Receiveren er længere om at genoptage driften, når den tændes igen. Bemærk Når receiveren er i standbytilstand, lyser ?/1-indikatoren (tændt/standby) på frontpanelet gult, hvis "Network Standby" er sat til "On". Menuen System Settings Du kan justere receiverens indstillinger. x Language Gør det muligt at vælge sprog for meddelelser på skærmen. •English •French •German •Spanish 90 DK

x Auto Standby Gør det muligt at indstille receiverkontakter til standbytilstand automatisk, når du ikke betjener receiveren, eller når der ikke er nogen signalindgange til receiveren. • On: Skifter til standbytilstand efter ca. 20 minutter. • Off: Skifter ikke til standbytilstand. Bemærkninger • Denne funktion virker ikke i de følgende tilfælde. – Indgangen "FM TUNER", "AM TUNER", "USB", "HOME NETWORK" eller "SEN" er valgt. – Funktionen AirPlay eller PARTY STREAMING bruges. – Receiverens software opdateres. • Hvis du bruger tilstandene Auto Standby og Sleep Timer på samme tid, får Sleep Timer førsteprioritet. x Network Update Gør det muligt at opdatere receiverens software til den seneste version. Se "Opdatering af softwaren" (side 70) for at få flere oplysninger. Sådan kontrolleres softwareversionen 1 Vælg "Network Update", og tryk derefter på . 2 Vælg "Version", og tryk derefter på . Softwareversionen vises på TV-skærmen. x Update Alert Gør det muligt at angive om du skal have besked om en nyere softwareversion på TV-skærmen. •On •Off Betjening uden brug af OSD Du kan betjene denne receiver uden at bruge skærmpanelet, selvom TV'et ikke er tilsluttet receiveren. DISPLAY RETURN O Brug af menuen på displaypanelet 1 Tryk på AMP MENU. Menuen vises i receiverens skærmpanel. 2 Tryk på V/v flere gange for at vælge den ønskede menu, tryk derefter på . 3 Tryk på V/v flere gange for at vælge den parameter, du vil justere, og tryk derefter på . 4 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på . Sådan vender du tilbage til forrige skærm Tryk på B eller RETURN O. Sådan afsluttes menuen Tryk på AMP MENU. AMP MENU V/v/B/b, Bemærk Nogle parametre og indstillinger kan blive vist nedtonet på skærmpanelet. Dette betyder, at de enten er utilgængelige eller låste og ikke kan ændres. Justeringsindstillinger 91 DK