Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Kuva Televisiossa ei

Kuva Televisiossa ei näy kuvaa. • Valitse oikea tulo tulopainikkeilla. • Aseta TV sopivaan tulotilaan. • Siirrä äänilaitteet kauemmas TV:stä. • Varmista, että kaapelit on liitetty laitteeseen oikein ja hyvin. • Käytössä olevan toistolaitteen mukaan kyseisen laitteen asetukset on ehkä määritettävä. Lisätietoja on kunkin laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa. • Varmista, että käytät High Speed HDMI -kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color (Deep Colour)- tai 4K- tai 3Dlähetyksen aikana. Televisiossa ei näy 3D-kuvaa. • Käytössä olevan television tai videolaitteen mukaan 3D-kuvia ei välttämättä näytetä. Tarkista viritinvahvistimen tukemat 3D-kuvamuodot (sivu 112). Televisiossa ei näy 4K-kuvaa. • Käytössä olevan television tai videolaitteen mukaan 4K-kuvia ei välttämättä näytetä. Tarkista television ja videolaitteen TV- ja video-ominaisuudet ja asetukset. Varmista myös, että videolaite on kytketty tämän viritinvahvistimen käytettävissä olevaan 4K HDMI IN -liittimeen. Kun viritinvahvistin on valmiustilassa, television kuvaa ei toisteta. • Kun viritinvahvistin siirtyy valmiustilaan, kuvalähteenä käytetään HDMI-laitetta, joka oli valittuna, ennen kuin katkaisit viritinvahvistimen virran. Jos käytät toista laitetta, toista laite ja suorita yhden kosketuksen toistotoiminto tai kytke viritinvahvistimeen virta, jotta voit valita haluamasi HDMI-laitteen. • (Vain Australian ja Meksikon mallit) Varmista, että HDMI Settings -valikon Pass Through -asetus on asetettu tilaan On, kun liität viritinvahvistimeen laitteita, jotka eivät ole BRAVIA Sync -yhteensopivia (sivu 88). OSD-valikko ei näy television kuvaruudussa. •Paina HOME. • Tarkista, että televisio on liitetty oikein. • Käytettävän TV:n mukaan OSD-valikon avautuminen näyttöön voi kestää hetken. Näyttöpaneeli on sammutettuna. • Jos PURE DIRECT -ilmaisin syttyy, kytke toiminto pois päältä painamalla PURE DIRECT (sivu 54). • Voit säätää näyttöpaneelin kirkkautta painamalla toistuvasti vastaanottimen DIMMER-painiketta. Ääni Ääntä ei kuulu, vaikka mikä tahansa laite on valittuna, tai vain erittäin heikko ääni kuuluu. • Tarkista, että kaikki liitetyt johdot on kytketty kunnolla viritinvahvistimen, kaiuttimien ja laitteen tulo-/ lähtöliittimiin. • Tarkista, että viritinvahvistimeen ja kaikkiin laitteisiin on kytketty virta. • Tarkista, ettei MASTER VOLUME -asetusta ole asetettu VOL MIN -tilaan. • Tarkista, ettei SPEAKERS-asetusta ole asetettu SPK OFF -tilaan (sivu 34). • Tarkista, ettei viritinvahvistimeen ole liitetty kuulokkeita. • Peruuta mykistystoiminto painamalla kauko-ohjaimen -painiketta. • Valitse haluamasi laite painamalla kaukosäätimen vastaavaa tulopainiketta tai kääntämällä viritinvahvistimen INPUT SELECTOR -säädintä (sivu 40). 100 FI

• Jos haluat kuunnella ääntä television kaiuttimesta, määritä HDMI Settings -valikon HDMI Audio Out -asetukseksi TV+AMP (sivu 88). Jos et voi toistaa monikanavaista äänilähdettä, määritä asetukseksi AMP. Ääntä ei tällöin kuitenkaan toisteta television kaiuttimesta. • Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta muutetaan näytetaajuutta, kanavien määrää tai audiolähtösignaalin audiomuotoa. Voimakas humina tai melu. • Tarkista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty hyvin. • Tarkista, että liitäntäjohdot eivät ole muuntajan tai moottorin lähellä ja että ne ovat vähintään 3 metrin päässä TV:stä tai loisteputkilampusta. • Siirrä äänilaitteet kauemmas TV:stä. • Liitännät ja liittimet ovat likaisia. Pyyhi ne kevyesti alkoholilla kostutetulla kankaalla. Ääntä ei kuulu tai vain hyvin hiljainen ääni kuuluu tietyistä kaiuttimista. • Liitä kuulokkeet PHONES-liittimeen ja varmista, että ääni kuuluu kuulokkeista. Jos vain yksi kanava kuuluu kuulokkeista, laitetta ei välttämättä ole liitetty viritinvahvistimeen oikein. Tarkista, että kaikki johdot on asetettu kunnolla liittimiin sekä viritinvahvistimessa että laitteessa. Jos molemmat kanavat kuuluvat kuulokkeista, etukaiutinta ei välttämättä ole liitetty viritinvahvistimeen oikein. Tarkista liitännät siitä etukaiuttimesta, josta ei kuulu ääntä. • Varmista, että olet liittänyt analogisesta laitteesta sekä L- että R-liittimet. Analoginen laite edellyttää L- ja R- liittimien liittämistä. Käytä äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). • Säädä kaiuttimien tasoa (sivu 84). • Tarkista Auto Calibration -valikon tai Speaker Settings -valikon Speaker Pattern -toiminnon avulla, että kaiutinasetukset on määritetty oikein. Tarkista, että ääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta oikein, käyttämällä Speaker Settings -valikon Test Tone -toimintoa. • Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital Surround EX -tietoja. • Tarkista, että bassokaiutin on liitetty oikein ja hyvin. • Varmista, että olet kytkenyt virran bassokaiuttimeen. • Valitun äänikentän mukaan bassokaiuttimesta ei välttämättä toisteta ääntä. • Kun kaikki kaiuttimet on asetettu Large-tilaan ja Neo:6 Cinema tai Neo:6 Music on valittu, bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä. Tietystä laitteesta ei kuulu ääntä. • Tarkista, että laite on liitetty oikein kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin äänituloliittimiin. • Tarkista, että liittämiseen käytetyt johdot on asetettu kokonaan liittimiin sekä viritinvahvistimessa että laitteessa. • Tarkista INPUT MODE -tila (sivu 77). • Tarkista, että laite on liitetty oikein kyseiselle laitteelle tarkoitettuun HDMI-liittimeen. • Käytössä olevan toistolaitteen mukaan kyseisen laitteen HDMI-asetus on ehkä määritettävä. Lisätietoja on kunkin laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa. • Varmista, että käytät High Speed HDMI -kaapelia, kun katsot kuvia tai kuuntelet ääntä erityisesti 1080p-, Deep Color (Deep Colour)- tai 4Ktai 3D-lähetyksen aikana. • Ääntä ei välttämättä toisteta viritinvahvistimesta, kun OSD näkyy television kuvaruudussa. Näytä päävalikko painamalla HOME-painiketta ja paina sitten uudelleen HOME. Lisätietoja 101 FI