Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

iPod/iPhone Äänessä

iPod/iPhone Äänessä on häiriöitä. •Paina 2 – kaukosäätimestä toistuvasti. • Valitse iPod-/iPhone-laitteen EQ-asetukseksi Off tai Flat. iPod-/iPhone-laitteen ääntä ei toisteta. • Irrota iPod/iPhone ja kytke iPod/iPhone sitten uudelleen. iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata. • Tarkista, että viritinvahvistimeen on kytketty virta. • Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla. iPod-/iPhone-laitetta ei voi ohjata. • Tarkista, että iPod-/iPhone-laitteen suojus on poistettu. • iPod-/iPhone-laitteen sisällön mukaan toiston aloittaminen saattaa kestää hetken. • Katkaise viritinvahvistimen virta ja irrota iPod/iPhone. Kytke sitten virta viritinvahvistimeen ja liitä iPod/iPhone uudelleen. • Käytössä on yhteensopimaton iPod/iPhone. Tuettujen laitetyyppien luettelo on kohdassa Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit (sivu 42). iPhone-laitteen soittoäänen voimakkuus ei muutu. • Säädä soiton äänenvoimakkuutta iPhonen ohjaimien avulla. USB-laite Onko käytössä yhteensopiva USB-laite? • Jos liität yhteensopimattoman USB-laitteen, seuraavia ongelmia saattaa esiintyä. Tuettujen laitetyyppien luettelo on kohdassa Yhteensopivat USB-laitteet (sivu 44). – USB-laitetta ei tunnisteta. – Tiedostojen ja kansioiden nimiä ei näytetä viritinvahvistimessa. – Toisto ei onnistu. – Ääni hyppii. – Toistossa on melua. – Toistossa on häiriöitä. Toistossa on melua, hyppimistä tai häiriöääniä. • Katkaise viritinvahvistimen virta ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke sitten virta viritinvahvistimeen. • Musiikkitiedoissa on melua tai äänessä on häiriöitä. USB-laitetta ei tunnisteta. • Katkaise viritinvahvistimen virta ja irrota USB-laite. Kytke sitten virta viritinvahvistimeen ja liitä USB-laite uudelleen. • Liitä yhteensopiva USB-laite (sivu 44). • USB-laite ei toimi oikein. Lisätietoja tämän ongelman ratkaisemiseen on USB-laitteen käyttöohjeessa. Toisto ei käynnisty. • Katkaise viritinvahvistimen virta ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke sitten virta viritinvahvistimeen. • Liitä yhteensopiva USB-laite (sivu 44). • Käynnistä toisto painamalla N-painiketta. USB-laitetta ei voi liittää (USB) -liitäntään. • USB-laitetta yritetään liittää ylösalaisin. Kytke USB-laite oikeassa suunnassa. Virheellinen näyttö. • USB-laitteen tiedot saattavat olla vioittuneet. • Viritinvahvistin voi näyttää seuraavat merkkikoodit: – isot kirjaimet (A–Z) –pienet kirjaimet (a–z) –numerot(0–9) – symbolit (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Muita merkkejä ei välttämättä näytetä oikein. 104 FI

Reading-viesti näkyy näytössä pitkän ajan tai toiston käynnistyminen kestää pitkään. • Joissakin tapauksissa tietojen lukeminen voi kestää pitkään. – USB-laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja. – Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen. – Muistikapasiteetti on liian suuri. – Sisäinen muisti on pirstoutunut. Suosittelemme noudattamaan seuraavia rajoituksia. – Kansioiden määrä USB-laitteessa: enintään 256 (sisältäen ROOTkansion) – Tiedostoja kansiota kohti: enintään 256. Äänitiedostoja ei voi toistaa. • MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei voi toistaa. • Äänitiedosto on moniraitainen äänitiedosto. • Joitakin AAC-tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein. • Windows Media Audio Losslessja Professional-muotoisia WMAtiedostoja ei voi toistaa. • Muilla kuin FAT16- tai FAT32- tiedostojärjestelmillä alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.* • Jos käytössä on osioitu USB-laite, ainoastaan ensisijaisessa osiossa olevia äänitiedostoja voi toistaa. • Toisto on mahdollista 8. tasoon asti (mukaan lukien ROOT-kansio). • Kansioiden määrä ylittää 256 (mukaan lukien ROOT-kansio). • Kansiossa olevien tiedostojen määrä ylittää 256. • Salattuja tai salasanalla suojattuja tiedostoja ei voi toistaa. * Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmiä, mutta kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue näitä FAT-järjestelmiä. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöohjeesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan. Verkkoyhteys Viritinvahvistin ei pysty muodostamaan WPS-yhteyttä langattoman lähiverkkoyhteyden kautta. • WPS-yhteyttä ei voi muodostaa, kun tukiaseman asetuksena on WEP. Asenna verkko, kun olet suorittanut tukiaseman haun käyttäen tukiaseman etsintää. Virheviesti tulee näkyviin. • Tarkista virheen tyyppi. Lisätietoja on kohdassa Verkko-ominaisuuksien viestiluettelo (sivu 71). Verkkoyhteyden muodostaminen ei onnistu. • Tarkista verkon tila. Katso Information ja valitse sitten Physical Connection vaiheessa 2 (sivu 89). Jos näyttöön tulee Connection Fail, määritä verkkoyhteys uudelleen (sivu 55). • Kun järjestelmä on yhteydessä langattoman verkon kautta, siirrä viritinvahvistin ja langattoman lähiverkon reititin/tukiasema lähemmäs toisiaan ja tee asennus uudelleen. • Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen/tukiaseman asetukset ja tee asennus uudelleen. Lisätietoja liitettyjen laitteiden asetuksista on niiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. • Käytä langatonta lähiverkkoreititintä/ tukiasemaa. • Mikroaaltouunien ja muiden laitteiden sähkömagneettinen säteily vaikuttaa langattomiin verkkoihin. Siirrä laite etäälle näistä kohteista. • Varmista, että langaton lähiverkkoreititin/tukiasema on käynnissä. Lisätietoja 105 FI