Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Kotiverkon laitteita ei

Kotiverkon laitteita ei voi yhdistää viritinvahvistimeen. •Network Standby -asetukseksi on valittu Off. Kytke viritinvahvistimeen virta tai määritä Network Settings -valikon Network Standby -asetukseksi On (sivu 90). • Varmista, että verkko on määritetty oikein. Jos näin ei ole, yhteyttä ei voi muodostaa (sivu 90). • Laiteluettelossa olevan laitteen asetukseksi on valittu Not Allow (sivu 62) tai laitetta ei ole lisätty laiteluetteloon (sivu 62). • Yhdistettävien laitteiden enimmäismäärä on 20 laitetta. Poista tarpeettomat laitteet laiteluettelosta ja valitse sitten Auto Access -asetukseksi Allow (sivu 62). • Viritinvahvistimen palvelintoiminto poistetaan käytöstä, jos viritinvahvistin tekee jotakin seuraavista toiminnoista. – Palvelimeen tallennettua raitaa toistetaan (viritinvahvistin toimii soittimena). – Ohjelmistoa päivitetään. – Järjestelmää alustetaan. Viritinvahvistimen virta ei kytkeydy automaattisesti, kun jokin verkossa oleva laite yrittää käyttää sitä. • Viritinvahvistin ei tue Wake-on-Lan-standardia. Tästä syystä viritinvahvistimen virtaa ei voi kytkeä automaattisesti Wake-on-LAN-toiminnon avulla, jos Network Standby -asetuksena on Off. Määritä Network Settings -valikon Network Standby -asetukseksi On (sivu 89), jotta viritinvahvistin voi reagoida muiden laitteiden toimintoihin verkon kautta (sivu 90). Verkossa olevat laitteet eivät voi kytkeä virtaa viritinvahvistimeen. • Muut verkossa olevat laitteet eivät voi käynnistää viritinvahvistinta Wake-on-LAN-toiminnon avulla. Viritinvahvistin ei voi toistaa nykyistä PARTY-isäntälaitteen toistamaa raitaa. • PARTY-isäntälaite toistaa raitaa, jonka äänimuotoa ei voi toistaa viritinvahvistimessa. • Toiston aloittaminen saattaa kestää jonkin aikaa. Viritinvahvistin liittyy väärään PARTY-toistoon. • Jos useampia PARTY-toistoja on käynnissä, kun viritinvahvistin on liittymässä, se ei välttämättä pysty liittymään haluamaasi PARTY-toistoon. Sulje toinen PARTY ja liity sitten haluttuun PARTY-toistoon. AirPlay Viritinvahvistinta ei löydy iOS-laitteesta. • Tarkista tietoturvaohjelmiston palomuuriasetukset. Lisätietoja löydät osoitteesta (sivu 110). • Varmista, että iOS-laite tai iTunestietokone on yhdistetty kotiverkkoon. • Päivitä viritinvahvistimen ja iOS-laitteen AirPlay-ohjelmiston versio viimeisimpään versioon (sivu 70). Ääni hyppii. • Ääni voi hyppiä mm. verkkoympäristöstä johtuvista syistä käytettäessä langatonta verkkoa. • Palvelimet ovat ylikuormittuneita. Sulje kaikki tarpeettomat sovellukset, jotka ovat käynnissä. 108 FI

Viritinvahvistinta ei voi käyttää. • Päivitä iOS-laitteen ohjelmistoversio uusimpaan versioon (sivu 70). • Päivitä viritinvahvistimen ohjelmistoversio uusimpaan versioon (sivu 70). • Varmista, että toinen laite ei suoratoista AirPlay-yhteensopivaan laitteeseen samanaikaisesti. Painikkeet, kuten 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE ja REPEAT eivät toimi. • Varmista, että asetukset, jotka sallivat iTunesin ottavan viritinvahvistimen ohjaukseensa, ovat käytössä. • Viritinvahvistinta ei ole valittu iOS-laitteen etäkaiuttimeksi. Valitse viritinvahvistin verkkokaiuttimeksi. SEN Viritinvahvistinta ei voi yhdistää palveluun. • Varmista, että langaton lähiverkkoreititin/tukiasema on käynnissä. • Tarkista verkon tila. Katso Information (sivu 89) ja valitse sitten Physical Connection vaiheessa 2. Jos näyttöön tulee Connection Fail, määritä verkkoyhteys uudelleen (sivu 55). • Kun järjestelmä on yhteydessä langattoman verkon kautta, siirrä viritinvahvistin ja langattoman lähiverkon reititin/tukiasema lähemmäs toisiaan ja tee asennus uudelleen. • Jos sopimuksesi Internetpalveluntarjoajan kanssa rajoittaa Internet-yhteyden käytön yhteen laitteeseen kerrallaan, laite ei voi käyttää Internetiä, jos toinen laite on jo yhdistetty Internetiin. Ota yhteyttä operaattoriin tai palveluntarjoajaan. Ääni hyppii. • Langattoman lähiverkon kaistanleveys voi olla liian alhainen. Siirrä viritinvahvistin ja langattoman lähiverkon reititin/tukiasema lähemmäs toisiaan siten, että niiden välillä ei ole esteitä. BRAVIA Sync (HDMI-ohjaus) HDMI-ohjaustoiminto ei toimi. • Tarkista HDMI-liitäntä (sivu 24). • Varmista, että HDMI Settings -valikon Control for HDMI -asetuksena on On (sivu 88). • Varmista, että liitetty laite on yhteensopiva HDMI-ohjaustoiminnon kanssa. • Tarkista liitetyn laitteen HDMIohjausasetukset. Katso lisätietoja liitetyn laitteen käyttöohjeesta. • Jos irrotat HDMI-kaapelin tai vaihdat liitäntää, toista kohdassa BRAVIA Sync -toiminnon valmisteleminen (sivu 74) kuvatut toimet. • Kun Control for HDMI -asetuksena on Off, BRAVIA Sync -toiminto ei toimi oikein, vaikka laite olisi liitetty HDMI IN -liittimeen. • BRAVIA Sync -toiminnon avulla ohjattavien laitteiden tyypit ja määrä on rajoitettu HDMI CEC -standardissa seuraavasti. – Tallennuslaite (esim. Blu-ray Disc -tallennin, DVD-tallennin): enintään 3 laitetta – Toistolaite (esim. Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin): enintään 3 laitetta – Virittimeen liittyvät laitteet: enintään 4 laitetta – AV-vastaanotin (äänijärjestelmä): enintään 1 laite Lisätietoja 109 FI